Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden vil støtte unge flygtninge i Jordan og Libanon

Novo Nordisk Fonden vil hjælpe unge flygtninge, der er påvirket af krisen i Syrien – i første omgang sætter fonden fokus på Jordan. Foto: Unicef.

Som et led i sin nye strategi for humanitær støtte har Novo Nordisk Fonden besluttet sig for at støtte unge flygtninge i områder, der er påvirket af krisen i Syrien – i første omgang Jordan.

Fonden ønsker at bidrage til at styrke de unges faglige og sociale kompetencer gennem bl.a. uddannelse og andre læringstilbud for derigennem at forbedre deres livskvalitet og fremtidsmuligheder.

”Novo Nordisk Fonden vil støtte programmer, der hjælper de unge flygtninge med at tilegne sig nødvendige færdigheder, så de er bedre rustet til deres voksenliv. Derved får de øgede muligheder for at være aktive medborgere i både deres værtsland, samt hvis eller når de vender tilbage til Syrien,” siger Hanna Line Jakobsen, chef for sociale og humanitære indsatser i Novo Nordisk Fonden.

I Jordan går kun 64 pct. af syriske flygtningebørn i grundskole sammenlignet med 93% pct. af lokale børn og 90 pct. af alle børn på globalt plan. Denne forskel øges, efterhånden som flygtningene bliver ældre, og færre end 25 pct. tilmeldes gymnasiet eller lignende ungdomsuddannelser. Dette efterlader en stor gruppe teenagere med få muligheder i livet, og de risikerer derfor at ende i bl.a. arbejdsløshed eller for pigernes vedkommende at blive tvunget til tidligt ægteskab.

”Hvert ekstra uddannelsesår øger de unges muligheder senere i livet,” siger Hanna Line Jakobsen.

Det geografiske fokus for Novo Nordisk Fondens støtte vil i første omgang være Jordan, der er hårdt ramt af krisen i Syrien, og læring fra denne indsats vil senere kunne bruges til at udvide indsatsen til Libanon. Den globale flygtningekrise er en af nutidens største humanitære udfordringer med over 68,5 millioner mennesker fordrevet over hele verden.

Novo Nordisk Fonden vil samarbejde om projekter gennem strategiske partnerskaber med relevante aktører for at sikre størst mulig gennemslagskraft. Ligeledes vil fonden uddele støtte til området gennem opslag i åben konkurrence.

Støtte til udvikling af kompetencer hos unge flygtninge i Jordan er en del af Novo Nordisk Fondens nye strategi for uddelinger til humanitære formål og udviklingsindsatser, der også omfatter en indsats mod ikke-smitsomme sygdomme i udvalgte lande i Østafrika. Desuden vil fondens eksisterende åbne opslag om uddelinger til akut nødhjælp fortsætte. I alt planlægger fonden gradvist at øge sine årlige udbetalinger på det humanitære område, så udbetalingerne når 200 mio. kr. årligt i 2023.

Yderligere information:
Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 30674805, [email protected].