Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden yder støtte til uddannelsesprojekter for unge flygtninge i Libanon

Mange unge i Libanon kæmper med stigende fattigdom og manglende uddannelsesmuligheder som følge af bl.a. landets økonomiske problemer og COVID-19-pandemien. To nye projekter skal bidrage til at skabe bedre fremtidsudsigter for de unge, herunder de mange unge syriske flygtninge i landet.

For de syriske børn og unge er manglen på adgang til læring og undervisning kritisk. Faktisk så kritisk, at en FN rapport viser, at 67 % af de unge flygtninge fra Syrien i 2020 stod uden job, uden færdig uddannelse og uden tilknytning til et erhvervsrettet undervisningsforløb. Med 1,5 mio. flygtninge er Libanon det land i verden, der huser flest syriske flygtninge per indbygger.

For at skabe bedre fremtidsmuligheder for de unge i Libanon – særligt syriske flygtninge, men også unge libanesere – bevilliger Novo Nordisk Fonden støtte til to individuelle men komplementære etårige projekter, der drives af henholdsvis Folkekirkens Nødhjælp og Norsk Flygtningehjælp.

Begge projekter indbefatter aktiviteter, der giver de unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for en række fagområder og desuden modtage juridisk rådgivning, så de bliver bedre rustet til at klare sig selv.

“Målet med de to bevillinger er at reducere nogle af de mange negative konsekvenser COVID-19 pandemien har ført med sig for unge mennesker over hele verden. I Libanon har skolerne været lukket i mere end et år, og mange unge er kommet meget langt bagud i deres læring eller er helt faldet fra deres uddannelser, ” siger Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

”Vi har valgt at støtte de unge i Libanon gennem Folkekirkens Nødhjælp og Norsk Flygtningehjælp, fordi de to organisationer har kapaciteten til at sikre, at flere unge får en uddannelse og opnår de færdigheder, der er nødvendige for at de kan klare sig selv,” siger hun.

Kritisk tænkning og borgerrettigheder på skoleskemaet
Folkekirkens Nødhjælp vil med projektet ”Strengthening Youth Education Opportunities and Empowerment” arbejde for at fastholde unge i deres uddannelsesforløb og forberede dem til arbejdsmarkedet. De ca. 8,500 unge, som projektet retter sig mod vil desuden blive tilbudt undervisning i arabisk, engelsk, matematik og naturvidenskab. Desuden tilsigter projektet, at de unge udvikler deres selvstændighed og sociale kompetencer, og det skal undervisning i emner som kritisk tænkning, borgerrettigheder og team work være med til at stimulere.

“Libanon er i en kritisk forfatning, og de unges muligheder er fuldstændig forsvundet. Derfor kommer bevillingen fra Novo Nordisk Fonden på et afgørende tidspunkt. Hos Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi, i fælleskab med stærke lokale organisationer, på at tilbyde aktiviteter, der kan skabe nye fremtidsmuligheder til de unge, hvis liv er blevet vendt på hovedet af COVID-19 pandemien, eksplosionen i Beirut i august 2020 og den økonomiske og politiske krise,” siger generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen.

Folkekirkens Nødhjælp modtager en bevilling på otte mio. kr.

Jobs og uddannelse tænder nye fremtidshåb
Norsk Flygtningehjælp vil med projektet ”Reducing the negative impact of COVID-19 and empowering youth in Lebanon” fremme selvstændiggørelsen af de unge, bl.a. gennem certificerende kurser, der styrker de unges faglighed og således sår kimen til flere jobmuligheder og en bedre levestandard.

Projektet, der forventes at inkludere ca. 1,400 unge, består bl.a. af kursusaktiviteter inden for tekniske, digitale, landbrugsmæssige og håndværksmæssige færdigheder. Desuden vil der blive tilbudt rådgivning og juridisk assistance særligt målrettet syriske flygtninge.

”De unge syriske flygtninges skrøbelige juridiske status er endnu et bump på vejen mod læring og jobmuligheder. Derfor kommer støtten til de syriske og libanesiske unge på et kritisk tidspunkt set i lyset af landets økonomiske kollaps og COVID-19 pandemien. Hvis der ikke handles, vil den manglende adgang til uddannelse og jobs få de unge til at miste håbet og troen på fremtiden, ” siger Carlo Gherardi, landedirektør for Norsk Flygtningehjælp i Libanon.

Norsk Flygtningehjælp modtager en bevilling på 12,5 mio. kr.

Hjælp til unge i kriseområder som strategisk fokus
”Indsatser for unge” er et af Novo Nordisk Fondens strategiske fokusområder inden for det sociale og humanitære område. Formålet er at styrke unges faglige og sociale kompetencer, så de er bedre rustet til at træffe positive livsvalg og indgå som aktive medborgere i samfundet.

Geografisk støtter fonden indsatser i lande påvirket af konflikten i Syrien med særligt fokus på nabolandene Jordan og Libanon samt Syrien. Målgruppen er unge syriske flygtninge og internt fordrevne samt udsatte unge i nabolandene.

Flere nye projekter på vej
Novo Nordisk Fonden har netop annonceret en ny bevillingsrunde på i alt 40 mio. kr. under programmet ”Pathways to Youth Empowerment and Self-Reliance, der også er målrettet projekter til fordel for unge i Libanon.
Læs mere her

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordi-ske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information
Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]