Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris går til pioner inden for norsk diabetesforskning

Professor Kåre Birkeland har i 30 år pioneret norsk og international diabetesforskning inden for et bredt favntag af forskningsområdet. Nu modtager han Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2021.

For 30 år siden var norsk forskning i type 2-diabetes stadig meget sparsom. Forskning i type 1-diabetes var på et højt niveau, men ikke mange interesserede sig for type 2-diabetes.

Det har dog ændret sig siden da, og en stor del af æren for at løfte norsk forskning i type 2-diabetes kan tilskrives professor Kåre Birkeland fra Institut for Klinisk Medisin ved Universitetet i Oslo.

Siden starten af 1990erne har Kåre Birkeland været en af drivkræfterne i at fremme ikke bare den norske forskning i type 2-diabetes, men også den internationale. Som eksempel på Kåre Birkeland bidrag til forskningsområdet etablerede han allerede i begyndelsen af 1990erne sit forskningslaboratorium, hvor han implementerede metoder til at måle på insulinfunktion og insulinsekretion i kroppen. Disse teknikker er blevet benyttet i mange pionerende forskningsarbejder sidenhen.

Kåre Birkeland har også haft en central rolle i en lang række internationale kliniske studier med lægemiddelbehandlinger til personer med type 2-diabetes, herunder kliniske studier med insulin, dulaglutid, semaglutid, liraglutid, sitagliptin mfl.

Inden for de seneste år har professorens forskningsarbejde drejet sig mere i retning af at forstå sammenhængene mellem træning, kost og medicin på kroppens insulinsensitivitet. Det er der kommet en lang række publikationer i de mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter ud af.

Pionér inden for klinisk forskning i type 2-diabetes
For sit mangeårige bidrag til den internationale forskning i type 2-diabetes modtager Kåre Birkeland nu Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2021. Prisen er på 600.000 kr.

Både forskningen og det fortsatte arbejde med at behandle personer med type 2-diabetes ligger ifølge formanden for priskomiteen, Anna Krook, der er professor ved Institut for Fysiologi og Farmakologi ved Karolinska Instituttet i Sverige, til grund for, at netop Kåre Birkeland modtager årets pris.

»Kåre Birkeland er en anerkendt og værdsat forelæser inden for alle niveauer af undervisning i diabetes, herunder uddannelse af offentligheden generelt, hvor han ofte stiller op til interview og kommenterer på den nyeste forskning på området. Kåre Birkeland er en pionér inden for klinisk forskning i type 2-diabetes i såvel Norge som internationalt, og gennem hans karriere har han ydermere fortsat med at tilse patienter og kastet sig over svære sager,« siger Anna Krook.

Blot den fjerde nordmand til at modtage pris i mere end 40 år
Kåre Birkeland fortæller, at han er glædeligt overrasket over at modtage Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2021. Blot tre nordmænd har modtaget prisen før ham.

»Jeg er meget glad for at få tildelt denne pris, og det er en flot anerkendelse af den forskning, som vi laver på Oslo Diabetesforskningscenter. Mange dygtige forskere har modtaget prisen før mig. Det er også utroligt generøst af Fonden, og med prisen følger et beløb, som er et velkomment bidrag til den fremtidige forskning her på instituttet,« siger Kåre Birkeland.

I forbindelse med modtagelsen af prisen vil Kåre Birkeland holde en forelæsning ved årsmødet for Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) d. 11 marts.

Forelæsningen går under titlen ’Type 2 diabetes, insulin resistance and cardiovascular disease’, hvori han kommer med eksempler på resultater fra hans egen forskning – både fra kliniske studier af insulinresistens og det metaboliske system, molekylære studier af insulinresistens, effekten af fysisk aktivitet ved prædiabetes samt epidemiologiske studier af hjertekarsygdom og nyresygdom ved type 2-diabetes. Sidstnævnte er baseret på nationale sundhedsregistre fra de nordiske lande.

Om Kåre Birkeland
Kåre Birkeland er professor i intern medicin og endokrinologi ved Universitetet i Oslo og overlæge ved Oslo Universitetshospital, Rikshospitalet. Han er for nyligt blevet valgt som leder af Oslo Diabetesforskningscenter og er bestyrelsesmedlem ved Institut for Klinisk Medisin ved Universitet i Oslo. Derudover er han formand for det medicinske råd i Diabetesforbundet og præsident for Norsk Forening for Intern Medisin.

Kåre Birkedal blev uddannet som læge i 1983 og skrev sin doktordisputats i 1995. I 1997 blev han speciallæge i intern medicin og endokrinologi.

Kåre Birkedal har gennem sin forskningskarriere været fokuseret på også at udvikle unge forskningstalenter inden for det endokrinologiske felt. Flere af hans tidlige ph.d.-studerende er i dag selv forskningsledere ved forskellige norske forskningsinstitutioner.

»Jeg har lagt stor vægt på at rekruttere yngre medarbejdere, så forskningen inden for type 2-diabetes har kunnet vokse i Norge. Selvom Norge fortsat er lillebror blandt de nordiske lande, når det gælder forskning i type 2-diabtes, føler jeg, at vi alligevel har kunnet bidrage betydeligt til det her område og andre lignende fagfelter, som forskningen også drejer sig om,« siger Kåre Birkeland.

Om Novo Nordisk Fondens Forelæsning
Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris blev etableret i 1979. Prisen uddeles til en aktiv nordisk videnskabsmand, der har ydet en fremtrædende indsats inden for diabetesforskning eller -behandling. Prismodtageren inviteres til at holde en forelæsning i forbindelse med årskonferencen i Scandinavian Society for the Study of Diabetes.

Prisen er på 600.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris og 500.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Beløbet doneres af Novo Nordisk Fonden. Prisen uddeles af en komite bestående af tre medlemmer fra Novo Nordisk Fondens Komite for Endokrinologi og Metabolisme samt formanden for Scandinavian Society for the Study of Diabetes.

Yderligere information

Professor Kåre I. Birkeland: [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]