Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddelt for første gang

Pædagogerne Kristoffer Larsen fra Fussingø Naturbørnehave samt Gitte Laurentiussen (t.v.) og Annette Cronval fra Midtbyens Sciencehus i Hillerød er valgt som de første modtagere af Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris. Prisen er på 100.000 kr.

Når børn arbejder med forbundne kar, når de danner hypoteser og efterfølgende afprøver dem i eksperimenter, eller når de konstruerer og kalibrerer vægte, lyder det ikke som ren børnehave. Men det er det.

Både i Fussingø Naturbørnehave øst for Randers og i Midtbyens Sciencehus i Hillerød har engagerede og dygtige pædagoger skabt stimulerende naturfaglige miljøer, hvor de giver børnene positive oplevelser med natur, tal og teknologi inden for læreplanstemaet natur og naturfænomener.

For denne indsats modtager tre pædagoger Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris, der uddeles for første gang i 2018. Prisen gives til en pædagog eller et team både øst og vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 100.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, og prisvinderens eller prisvinderteamets institution modtager de øvrige 50.000 kr.

Kristoffer Larsen fra Fussingø Naturbørnehave udfordrer børnene med konstruktionsopgaver som at bygge en bro eller at flytte vand via en vandbane af gamle rør. Han instruerer børnene i ’at se nøje efter’ og hjælper dem til at sætte ord på deres observationer. Han støtter, at børnene forestiller sig, hvad der kan ske og efterfølgende afprøver det, de tror – altså at de danner hypoteser og afprøver dem i eksperimenter. Alt sammen noget, der peger ind i senere uddannelsestrins engineering-metode.

Gitte Laurentiussen og Annette Cronval fra Midtbyens Sciencehus arbejder dedikeret med at skabe rammer, mulighed og motivation for sciencepædagogik blandt børn og kolleger. De har blandt andet været med til at igangsætte fælles naturfestivaler med titler som ’Hvor kommer lyden fra?’ eller ’Overtryk/undertryk’, og de er drivkræfterne bag, at børnene fx eksperimenterer med vand og vandprøver fra en nærliggende sø.

Børnenes undren er omdrejningspunkt

Kristoffer Larsen siger: “Jeg har arbejdet med børns nysgerrighed i forhold til naturen i mange år, og at blive anerkendt for det er jo fantastisk. Det skal så siges, at jeg har været heldig at have gode kolleger og ledere, der har kunnet se potentialet og været nysgerrige i forhold til at udvikle den idé, vi startede med. For mig er det en drivkraft at undersøge, hvad børnene bliver optaget af og springe på deres forestillingsverden. Jeg lægger også vægt på, at børnene formidler det, de oplever. Når de fx ved, at bænkebideren har sine børn i små bobler på maven, vil de formidle det videre og opleve at brillere. Det virker i sig selv motiverende, for når de ved noget om ét dyr, vil de gerne vide mere om andre dyr.”

Gitte Laurentiussen og Annette Cronval siger: “Det er et kæmpe skulderklap at få en pris for et arbejde, som vi brænder for, og vi er enormt beærede og stolte. Vi er heldige, at vi sammen med glade børn har en dagligdag, som vi kan kombinere med vores interesse for natur og naturvidenskab, hvor vi drager nytte af børnenes naturlige nysgerrighed. Vi serverer ikke svarene, men undersøger problemstillingerne sammen med børnene. Det giver en stor tilfredsstillelse – både personligt og som pædagog – at være sammen med børnene på en eksperimenterende og udforskende måde.”

Engagement smitter

Charlotte Buchhave, udviklingskonsulent i Randers Kommune siger: “Kristoffer har naturpædagogik i sit DNA. Han har været i Fussingø Naturbørnehave siden 1998 og har arbejdet med naturen som ramme i alle årene. I sit pædagogiske virke er han meget optaget af, hvordan naturen kan inspirere, og hvordan han kan inspirere andre til at få den samme oplevelse gennem en undersøgende, legende tilgang. Han har været aktiv i adskillige udviklingsprojekter, herunder det europæiske SMOL-projekt, der havde fokus på de 1 til 6-årige børns nysgerrighed og læring med udgangspunkt i temaerne science, matematik og udeliv.”

Eva Vester, områdeleder for Midtbyen i Hillerød siger: “Gitte og Annette er begge frontløbere, der brænder for deres arbejde. Den helt store gevinst ved deres indsats er, at de med de mange aktiviteter i Sciencehuset rækker ud med deres engagement, så alle børn og pædagoger i de syv institutioner i Midtbyen får gavn af deres arbejde. Børnene er fantastisk engagerede, uanset om temaet er dyr, vand eller små videnskabelige eksperimenter. De bliver ved med at undre sig, og når pædagogerne ikke bare giver dem facit, men er ligeså nysgerrige som børnene, vækkes børnenes eksperimenterende tilgang til naturfag.”

OM NOVO NORDISK FONDENS NATURTEMATISKE PÆDAGOGPRIS

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris er målrettet engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig pædagogisk indsats inden for læreplanstemaet natur og naturfænomener.

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris uddeles årligt og er delt i to priser; én til en pædagog eller et team øst for Storebælt og én vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 100.000 kr., hvor 50.000 kr. er en personlig pris, og institutionen modtager de øvrige 50.000 kr. Institutionens andel skal anvendes til udvikling af det pædagogiske arbejde med det naturfaglige læreplanstema (fx indkøb af udstyr til teknik- eller naturundersøgelser, opgradering af lokaler/udeområde eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en pædagog eller et team efter indstilling fra lederen.

Læs mere om prisen her.

YDERLIGERE INFORMATION

Naturtematisk Pædagogpris – VEST:
Kristoffer Larsen, Fussingø Naturbørnehave
tlf.: 2078 0046, [email protected]

Naturtematisk Pædagogpris – ØST:
Gitte Laurentiussen, Midtbyens Sciencehus
tlf.: 72324197, [email protected]

Annette Cronval, Midtbyens Sciencehus
tlf.: 2073 3811 , [email protected]

Novo Nordisk Fonden:
Christian Mostrup Scheel,
presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]