Ansøg om midler

Ny Formand for Udvalg for Sygeplejeforskning

Bente Appel Espensen er ny formand for Novo Nordisk Fondens Udvalg for sygeplejeforskning.

Bente Appel Esbensen, forskningsleder, Glostrup Hospital, og ekstern lektor, Københavns Universitet, er valgt som ny formand for Novo Nordisk Fondens Udvalg for sygeplejeforskning. Bente Appel Esbensen afløser Lis Adamsen, professor og forskningsleder ved Københavns Universitet og Rigshospitalet, der udtræder af udvalget.

Bente Appel Esbensen har været medlem af Udvalg for sygeplejeforskning siden 1. januar 2009.

– Jeg er utrolig glad for den tillid, der bliver vist mig. Novo Nordisk Fonden betyder meget for forskningen i Danmark, og det er et privilegium at være en del af fondens arbejde. Jeg håber, at forskningen inden for udvalgets område fortsat vil kunne gøre en forskel for patienterne, siger Bente Appel Esbensen.

Bente Appel Esbensens formandskab trådte i kraft 1. januar 2014.

Samtidig med Lis Adamsen er også Hanne Kronborg, lektor, Aarhus Universitet, udtrådt af udvalget per 1. januar. De afløses af professor Kirsten Lomborg, Aarhus Universitet og professor Ingrid Egerod, Rigshospitalet.

– Novo Nordisk Fonden vil gerne byde Bente Appel Esbensen velkommen i den nye rolle som formand for Udvalg for sygeplejeforskning. Velkommen også til Kirsten Lomborg og Ingrid Egerod. Vi glæder os meget til samarbejdet. Samtidig vil vi gerne takke Lis Adamsen for det dygtige arbejde, hun har leveret gennem sit formandskab. En stor tak skal også lyde til Hanne Kronborg for hendes engagerede indsats i udvalget, siger Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden.

Udvalg for sygeplejeforskning uddeler projektmidler og støtte til samfinansierede ph.d.- og postdoc-stipendier til forskning inden for sygepleje i Danmark. Udvalget består af fire medlemmer, som alle skal være sygeplejersker og have en forskningsmæssig baggrund inden for området. Medlemmer vælges af fondsbestyrelsen for fem år ad gangen efter indstilling fra udvalget.