Ansøg om midler

Nye behandlinger starter med nysgerrighed – Novo Nordisk Fonden uddeler 80 mio. kr. til 36 grundforskningsprojekter

Novo Nordisk Fonden har uddelt bevillinger på i alt 80 mio. kr. til 36 excellente grundforskningsprojekter inden for biovidenskab og basal biomedicin. Målet med projekterne er at forstå, hvordan livet egentlig fungerer, og en sådan nysgerrighedsdrevet videnskab kan være med til at ændre, hvordan sygdom forudsiges, diagnosticeres, behandles og forebygges.

Inden for forskning er et bredt perspektiv og mangfoldighed et vigtigt fundament for at skabe nye videnskabelige gennembrud. Og kvalitet, bredde og mangfoldighed er præcis, hvad der samlet karakteriserer de 36 projekter inden for biovidenskab og basal biomedicin, der netop er blevet tildelt bevillinger på i alt 80 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Dette afspejles også i blot tre beskrivelser af de i alt 36 projekter:

  • Hvor stor en rolle spiller vores gener for lang levetid, hvilke gener er der tale om, og hvordan bidrager de? Inden for dyrearterne er der forbløffende stor forskel på maksimal levetid. Fx kan grønlandshvalen (foto) blive mere end 200 år gammel, og grønlandshajen kan leve i over 500 år. Hvis generne fra disse dyr, der har ekstrem lang levetid, sammenlignes med generne fra arter med kort levetid, er det muligt at identificere de gener, der påvirker levetiden. En bevillingsmodtager fra Aarhus Universitet vil derfor studere de mulige lang levetids-gener hos grønlandshvalen og grønlandshajen ved at anvende den kortlivede afrikansk turkis killifisk (Nothobranchius furzeri), der anvendes som modelorganisme inden for aldringsforskning. En sådan grundlæggende viden om genetikken bag visse dyrs lange levetid kan give os nye spor til genetikken bag menneskets levetid.
  • Hvad hvis vira kunne blive et alternativ til antibiotika? Bakteriofager – ordet stammer fra græsk og betyder bakteriespisere – er vira, der inficerer bakterier, men er uskadelige for mennesker. For at bekæmpe truslen fra multiresistente bakterier er det afgørende at undersøge et sådant alternativ til antibiotika. Ved Syddansk Universitet vil en bevillingsmodtage derfor studere en nyopdaget mekanisme, hvormed Pseudomonas aeruginosa-bakterier forsvarer sig mod angreb fra bakteriofager. På langt sigt er målet at udvikle nye lægemidler, der blokerer for denne bakterielle forsvarsmekanisme og derved forbedre effekten af terapeutiske bakteriofager, når de angriber sygdomsfremkaldende bakterier.
  • Forskere fra Aarhus Universitet vil undersøge, hvordan inaktive celler reaktiveres til at blive delende celler. I væv kan nogle celler forlade den inaktive tilstand og begynde at dele sig igen. Dette er en helt normal mekanisme, men nogle gange kan det gå galt og fremme udviklingen af ​sygdomme som fx kræ Hypotesen, der ligger til grund for denne undersøgelse er, at de inaktive celler bliver til delende celler ved at modtage signaler i form af vækstfaktorer fra naboceller, og at særlige regulatoriske proteiner uden for cellerne styrer, hvor effektive disse vækstfaktorer er til at stimulere de inaktive celler. Bevillingsmodtageren vil derfor undersøge, hvordan disse særlige regulatoriske proteiner fungerer ved at anvende en række avancerede teknologier, der spænder over proteinkemi og cellebiologi til dyremodeller.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden, siger: ”Vi har været meget imponeret over kvaliteten af de modtagne ansøgninger, som omfatter projekter, der afprøver nye ideer og hypoteser og udforsker nye opdagelser, og forskere, der tager chancer og afprøver andre veje. Disse bevillinger på op til 3 mio. kr. til grundforskningsprojekter af 1 til 3 års varighed er ikke kun et godt fundament for forskerne; de er også en uundværlig investering i forskning, da de danner grundlaget for innovativ udvikling og fremtidens sundhedsvidenskab.”

Alle 36 bevillinger er blevet uddelt i åben konkurrence hvor fonden modtog bevillingsansøgninger til et samlet beløb på 473 mio. kr. Fondens Komite for Biovidenskab og Basal Biomedicin vurderede alle ansøgningerne, og det primære udvælgelseskriterium var det foreslåede projekts kvalitet. Komiteen ønsker at fremhæve, at den overordnede kvalitet af årets ansøgninger var meget høj på tværs af et bredt forskningsfelt med en blanding af forskellige ansøgerprofiler.

Ny bevillingsrunde i 2021
Fonden indkalder ansøgninger til projektstøtte i biovidenskab og basal biomedicin én gang om året, og næste ansøgningsrunde begynder i juni 2021 med frist for indsendelse den 2. september 2021.

Mere information

Tina Thorslund, Senior Scientific Manager, +45 3527 6677, [email protected]

Christian Mostrup, Senior Programme Lead, +45 3067 4805, [email protected]