Ansøg om midler

Nye støttemuligheder skal forstærke forskningsinfrastrukturen i Danmark

Novo Nordisk Fonden fornyer sin støtte til forskningsinfrastruktur: Længere bevillingsperioder og to nye støtteprogrammer giver øget mulighed for at styrke de danske forskningsmiljøer inden for natur- og tekniske videnskaber, sundhedsvidenskab og bioteknologi.

Siden 2018 har Novo Nordisk Fonden støttet opbygning af ny forskningsinfrastruktur i Danmark med mere end 600 mio. kr.

Fonden vil fortsætte sin støtte til området med op til 160 mio. kr. om året de næste fem år (i alt 800 mio. kr.) og samtidig indføre nye støttemuligheder. De nye tiltag skal forstærke udnyttelsen af avanceret forskningsinfrastruktur, øge bæredygtigheden af forskningsinfrastruktur samt give mulighed for at skabe ny, innovativ teknologi, til gavn for forskere på både offentlige forskningsinstitutioner og i erhvervslivet.

”Novo Nordisk Fondens støtte til forskningsinfrastruktur imødekommer et enormt behov for finansiering af større forskningsinfrastrukturer af høj kvalitet i Danmark. Da vi for nylig lavede en evaluering af vores støtte og kortlagde det danske forskningsinfrastrukturlandskab, viste det sig, at vi med fordel kunne foretage nogle justeringer for at støtte forskningsmiljøerne bedre. Specielt manglede der muligheder for forskere, som ønsker at udvikle ny teknologi, og der manglede støtte til at opgradere og forlænge levetiden af essentielt udstyr. Derfor har vi besluttet at indføre nogle nye tiltag, så vi bedre kan imødekomme de danske forskningsmiljøers behov,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural and Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Fremover vil Novo Nordisk Fonden udbyde tre forskellige støtteprogrammer, der fokuserer på styrkelse af forskningsinfrastruktur:

  • Research Infrastructure Programme
  • Equipment Upgrade Programme
  • Exploratory Research Instrumentation Programme

Alle tre programmer kan søges af forskere, der arbejder inden for natur- og tekniske videnskaber, sundhedsvidenskab samt bioteknologi. Som noget nyt kan teknisk/administrativt personale (AC-TAP) med en ph.d.-grad og erfaring relateret til brugen af infrastrukturen søge programmerne.

To nye støttemuligheder og en forlængelse af bevillingsperioden

Bevillingsperiode for det eksisterende Research Infrastructure Programme forlænges til seks år for at øge forankringen i brugermiljøet og dermed skabe en bedre værdi af investeringen i den kostbare forskningsinfrastruktur.

Den forventede levetid for en avanceret forskningsinfrastruktur er ofte mere end 10 år, hvis den bliver vedligeholdt og opgraderet. Den første nye støttemulighed, Equipment Upgrade Programme, har netop til formål at opgradere forskningsinfrastruktur, når den nærmer sig slutningen af bevillingsperioden. Det giver dermed mulighed for at forlænge infrastrukturens levetiden og er et bæredygtigt alternativ til nyanskaffelser. Dette program kan kun søges til forlængelse af infrastruktur, som er finansieret helt eller delvist af Novo Nordisk Fonden.

Den anden nytilkomne støttemulighed hedder Exploratory Research Instrumentation Programme og har fokus på den tidlige del af den teknologiske værdikæde: At udvikle en teknologi fra idé til prototype og dermed danne grundlag for fremtidens forskningsinfrastruktur. Her får forskerne mulighed for at udvikle nye instrumenter og metoder samt uddanne næste generation af forskere og teknisk personale med denne ekspertise. Programmet bygger bro mellem traditionel grundforskning og innovation.

Stort behov for støtte til etablering af forskningsinfrastruktur i Danmark

I perioden 2018-2023 har Novo Nordisk Fonden bevilget i alt 628 mio. kr. til etablering af forskningsinfrastruktur i Danmark gennem sit forskningsinfrastrukturprogram. Se de seneste bevillinger her.

Som baggrund for beslutningen om at fortsætte og udvide støtten til forskningsinfrastruktur har fonden foretaget en evaluering af de bevillinger, der er givet fra 2018-2022. Evalueringen indeholder også en kortlægning af det danske forskningsinfrastrukturlandskab, som viser et meget stort behov for støtte til at etablere forskningsinfrastruktur i Danmark. Den viser også,  at det generelt er en udfordring for forskerne og universiteterne at finde midler til forskningsinfrastruktur.

I perioden 2018-2022 har fonden støttet etablering af i alt 35 avancerede forskningsinfrastrukturer. Evalueringen viser, at 18 ud af de 35 forskningsinfrastrukturer var fuldt operationelle i begyndelsen af 2023, idet installation af en avanceret forskningsinfrastruktur kan være tidskrævende.

De etablerede forskningsinfrastrukturer har givet adgang til avanceret udstyr på tværs af faggrupper og har øget tværfagligheden.

Forskningsinfrastrukturerne har været understøttet af højt specialiseret teknisk personale, som støtter brugerne, forbedrer infrastrukturen og deltager i undervisning og formidlingsaktiviteter.

Novo Nordisk Fondens støtte til forskningsinfrastruktur 2024-2028

Fremover udbyder Novo Nordisk Fonden tre forskellige støtteprogrammer, der bidrager til at udvikle, etablere eller opgradere forskningsinfrastruktur. Programmerne kan søges af forskere, der arbejder inden for natur- og tekniske videnskaber (inkl. data/computer science), sundhedsvidenskab samt bioteknologi.

Alle tre programmer er åbne for ansøgninger frem til 11. januar 2024.

Exploratory Research Instrumentation Programme

Exploratory Research Instrumentation Programme støtter udviklingen af ny teknologi, skridtet, hvor man går fra idé til prototype og udvikler udstyr til fremtidens infrastruktur.

Programmet har et årligt budget på ca. 15 mio. kr., og der kan søges om bevillinger i størrelsesordenen 2-7 mio. kr. over en periode på fire år.

Læs mere om programmet og ansøgningsprocessen her.

Research Infrastructure Programme

Research Infrastructure Programme har til formål at etablere forskningsinfrastruktur i verdensklasse, der kan danne grundlag for innovativ forskning på danske forskningsinstitutioner og i det private erhvervsliv. Bevillingen dækker såvel avanceret udstyr som højt kvalificeret teknisk personale, der kan sikre, at infrastrukturerne kan levere resultater af høj kvalitet.

Programmet har et årligt budget på ca. 135 mio. kr., og der kan søges om bevillinger i størrelsesordenen 5-25 mio. kr. over en periode på seks år.

Læs mere om programmet og ansøgningsprocessen her.

Equipment Upgrade Programme

Programmet har et årligt budget på ca. 10 mio. kr., og der kan søges om bevillinger på op til 3 mio. kr. over en periode på fire år til at opgradere og videreføre forskningsinfrastruktur. Bemærk, at dette program kun yder støtte til forskningsinfrastruktur, der er helt eller delvist finansieret gennem Novo Nordisk Fondens Research Infrastructure Programme.

Læs mere om programmet og ansøgningsprocessen her.

Yderligere information

Pressehenvendelser:

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]

Spørgsmål om bevillinger:

Ulla Gro Nielsen
Senior Scientific Lead
+45 2224 5230 [email protected]