Ansøg om midler

Nyt forskningscenter skal styrke kunstens rolle i samfundet

Et nyt center på Københavns Universitet skal undersøge kunstens samfundsmæssige rolle i både aktuelt og historisk perspektiv. Ambitionen er at øge og styrke dialogen mellem forskere og praktikere, der skaber ny viden om kunst.

Center for Practice-based Art Studies skal styrke udveksling og dialog mellem aktører i kunstverdenen, der forsker eller anvender forskning i deres arbejde med kunst. Det er etableret med en bevilling på 25 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden og forankres på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på KU.

Centerets leder bliver Professor Mikkel Bogh, der tiltræder den nye stilling den 1. juni 2023 efter ni år som direktør ved Statens Museum for Kunst. Mikkel Bogh forklarer, at centerets opgave bliver at styrke kunstens rolle som en vigtig ressource i samfundet:

”Kunsthistorisk og kunstnerisk forskning gør os klogere på kunstens forskellige roller i samfundslivet op igennem historien. Men forskning i og viden om kunst udfolder sig ikke kun på universiteterne. Den finder også sted på museer, i kunstneres atelierer og på biblioteker – i det hele taget på steder, hvor mennesker studerer, udvikler og udveksler nye ideer om samfundets indretning med kunsten som dialogpartner.”

Mikkel Bogh tilføjer: ”Jeg er utrolig glad for og stolt over at have fået mulighed for at opbygge et center, der skal bygge bro og skabe dialog mellem den kunsthistoriske universitetsforskning og den vidensproduktion inden for kunstens område, som udfoldes uden for universiteterne. Jeg ser meget frem til at kunne bidrage til dette i tæt samarbejde med kolleger fra hele det kunstneriske praksisfelt.”

Styrkelse af den kunstfaglig forskning
Også i Novo Nordisk Fonden er der store forventninger til det nye center: ”I mere end 40 år har fonden aktivt støttet forskning inden for kunst og kunsthistorie, og vi er stolte af at bidrage til etableringen af det nye center,” siger Berith Bjørnholm, Senior Vice President for Education & Outreach og leder af kunstområdet i Novo Nordisk Fonden.

Hun fortsætter: ”Centret vil danne ramme om brede samarbejder imellem vigtige aktører på området, og unge såvel som etablerede forskere vil få mulighed for at mødes og udveksle viden på tværs af forskningsfelter. Vores forventning er, at det vil styrke den kunstfaglige forskning yderligere og således bane vejen for nye indsigter i forhold til kunstens rolle i samfundet.”

Bro mellem kunst og forskning
På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet, hvor det nye center får fysisk hjemme, forklarer institutleder Helle Munkholm Davidsen om behovet for centeret: ”Vi har i øjeblikket en stor kapacitet af unge kunsthistoriske forskere, der arbejder praksisbaseret i tæt samarbejde med museer og kunsthaller. Det nye center en unik mulighed for at vise, hvordan kunst- og kulturvidenskabelig forskning omsættes til og anvendes i praksis – og en ny mulighed for at lade det praktiske arbejde med kunsthistorie og kunst påvirke universitetsforskningen.”

Om Novo Nordisk Foundation Center for Practice-based Art Studies
The Novo Nordisk Foundation Center for Practice-based Art Studies starter arbejdet den 1. juni 2023. Centeret er støttet med 25 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og vil være fysisk beliggende på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet.

Centerleder er Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst indtil udgangen af april, tidligere rektor på Det Kgl. Danske Kunstakademi og tidligere lektor i moderne kultur og kulturformidling på Københavns Universitet.

Novo Nordisk Fondens støtte til kunstfaglig forskning
Fonden uddeler løbende støttemidler til forskning inden for kunst og kunsthistorie, bl.a. i form af ph.d.- og postdoc-stipendier.

Vi støtter bl.a. forskning inden for kunsthistorie, praksisbaseret kunst og kuratering og det tværdisciplinære felt mellem kunst og naturvidenskab.

Læs mere her.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]