Ansøg om midler

Nyt initiativ skal styrke danske universiteters evne til at tiltrække forskere fra udlandet inden for de naturvidenskabelige og tekniske discipliner

Novo Nordisk Fonden har afsat 300 mio. kr. til et nyt forskningsprogram, der skal styrke danske universiteter i den internationale kamp om rekruttering af de bedste forskere fra naturvidenskabelige og teknisk videnskabelige discipliner på adjunkt-, lektor- og professorniveau.

Skal danske universiteter klare sig i international konkurrence, kræver det, at universiteterne er i stand til at tiltrække talenter og førende forskere fra udlandet. Forskere, der kommer fra andre institutioner eller traditioner, bibringer nye ideer, specialviden og adgang til internationale netværk og kan være afgørende for at udvikle eller løfte et forskningsområde.

Novo Nordisk Fonden har derfor afsat i alt 300 mio. kr. til et nyt ambitiøst støtteprogram, Recruit, der har til formål at øge universiteternes mulighed for at tiltrække fremragende forskere fra udlandet til Danmark.

”Recruit vil styrke danske universiteters evne til at tiltrække de bedste forskere fra udlandet. Vi ønsker at bidrage til, at flere forskere vælger at forfølge en akademisk karriere i Danmark og derved er med til at løfte og forny dansk naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden.

”Vi ønsker gennem programmet også at tiltrække de yngre forskere – adjunkter og lektorer – som har et meget stort potentiale til at bidrage til Danmarks vækst og fremtid,” siger hun.

Fokus på naturvidenskab og teknik
I Recruit kan universiteter søge Novo Nordisk Fonden om bevillinger på op til 15, 25 eller 35 mio. kr. til at rekruttere dygtige forskere på hhv. adjunkt-, lektor- eller professorniveau til Danmark og etablere en forskergruppe.

Recruit er rettet mod fokusområder inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, da skabelse af ny viden inden for disse områder er afgørende for fremskridt og udvikling af nye løsninger på en række af samfundets udfordringer, herunder sundhed og bæredygtighed. Bevillingerne er målrettet forskere inden følgende fokusområder:

  • Interdisciplinær forskning med udgangspunkt i naturvidenskab og teknisk videnskab og med potentiel anvendelse inden for life-science eller bioteknologi.
  • Kvante-baseret teknologi som kan bidrage til at løse komplekse og vigtige problemer inden for biologi, kemi og medicin.
  • Datavidenskab med fokus på udvikling af algoritmer med tværdisciplinær anvendelse.
  • Teknologi med medicinsk sigte til at forbedre fremtidens behandling og diagnosticering.

Recruit-bevillingerne vil blive uddelt én gang årligt, og i alt vil Novo Nordisk Fonden uddele op til 300 mio. kr. gennem programmet over tre år. Midlerne kan bl.a. benyttes til at dække indkøb af udstyr, etablering af laboratoriefaciliteter, ansættelser af ph.d.ere og postdocs og forskerens egen løn.

Som en nyskabelse er der i programmet indskrevet et nomineringsbeløb for hvert universitet med aktiviteter inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, fordelt på op til. 50 mio. kr. for de mindste universiteter og op til 120 mio. kr. for de største. Inden for dette beløb kan universiteterne prioritere og nominere sine topkandidater på de forskellige ansættelsesniveauer til Recruit-programmet. Dette skal sikre en øget succesrate.

Første ansøgningsrunde forventes åbnet i juni med ansøgningsdeadline i september 2020.

Fokus på at tiltrække talent
Recruit er et af to nye initiativer, som Novo Nordisk Fonden har taget for at øge danske forskningsinstitutioners muligheder for at tiltrække de bedste forskere fra ind- og udland. Fonden lancerer også programmet Start Packages, hvori fonden har afsat 140 mio. kr. over to år til et nyt startpakke-program, der har til formål at øge forskermobiliteten i Danmark – såvel mellem forskellige offentlige forskningsinstitutioner som mellem den akademiske verden og industrien – og at gøre danske forskningsinstitutioner konkurrencedygtige til rekruttering af udenlandske topforskere. Læs mere her.

Øget støtte til naturvidenskab og teknisk videnskab
Recruit er samtidig blot ét af flere nye, store støtteprogrammer inden for naturvidenskabelig og teknisk videnskabelige forskning, som Novo Nordisk Fonden har lanceret inden for de seneste halve år. Fonden har bl.a. annonceret et nyt Data Science Initiativ som understøtter, at der bliver udbudt ambitiøse forskningsprogrammer og ny national infrastruktur samtidig med at der bliver tilbudt attraktive karriereveje og uddannet flere specialister i datavidenskab. Fonden har afsat 410 mio. kr. til initiativet. Læs mere her.

Med initiativerne ønsker Novo Nordisk Fonden overordnet at bidrage til at udvikle den naturvidenskabelige og tekniske forskning i Danmark, og den planlægger at støtte området med et trecifret millionbeløb årligt.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]