Ansøg om midler

Nyt internationalt vaccineinitiativ i København går ind i kampen mod dødelige luftbårne infektioner

Novo Nordisk Fonden bevilger op til 1,8 mia. kr. til etableringen af et banebrydende initiativ med fokus på forskning i og udvikling af vacciner. Målet er at udvikle nye eller bedre vacciner mod nogle af de mest dødelige luftvejssygdomme, herunder tuberkulose (TB) og influenza. Vaccineinitiativet er blevet til i partnerskab med Københavns Universitet og er det første på globalt plan, der udelukkende fokuserer på at forstå, hvordan man kan skabe immunitet i selve luftvejene. Dette er en potentielt revolutionerende metode til at forhindre infektioner og forebygge spredning af luftbårne sygdomme imellem mennesker. En nøglepartner i initiativet bliver Statens Serum Institut (SSI). 

Forskningen ved Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI) vil i starten have fokus på TB, influenza og Gruppe A streptokokker (GAS), som tilsammen er skyld i 2,5 millioner dødsfald årligt. På nuværende tidspunkt findes der ingen godkendt GAS-vaccine på markedet, mens den eneste tilgængelige TB-vaccine ikke forebygger lungesygdom hos unge og voksne mennesker. Ligeledes har influenzavacciner begrænset effekt og beskytter kun kortvarigt. 

Professor Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden, ser et stort potentiale for NIVI, både i Danmark og globalt. 

”Udviklingen af Covid-19-vacciner viste, hvilke fantastiske muligheder det åbner op for, når man prioriterer interdisciplinær vaccineforskning og udvikling. Med NIVI bygger Novo Nordisk Fonden og Københavns Universitet videre på det momentum og drømmer endnu større ved at arbejde hen imod en verden, hvor luftvejssygdomme ikke længere slår millioner af mennesker ihjel hvert år,” siger Krogsgaard Thomsen. 

”Her i Danmark vil NIVI bygge videre på vores nuværende ekspertise inden for immunologi og vaccineudvikling, og bidrage til at udvikle et internationalt anerkendt miljø for vaccineforskning. Dermed kan vi sikre, at Danmark er helt i front i forhold til translationel vaccineforskning globalt.” 

Målet er at udvikle vacciner og skabe ny viden 
Ved konventionel design og test af vacciner er fokus typisk på at generere et systemisk immunrespons, der kan forebygge alvorlig sygdom eller død. Men vaccinerede personer vil stadig kunne blive smittet og overføre sygdommen til andre. Vacciner, der fremkalder et stærk lokalt immunrespons ved infektionsstedet – f.eks. i luftvejene ved luftvejssygdom – kunne potentielt hjælpe til at forebygge selv milde infektioner, forhindre smitte og føre til immunitet på lang sigt. Dette kan bidrage til at nedbringe antallet af dødsfald verden over og lette presset på sundhedssystemer betragteligt. 

NIVI’s målsætning er at udvikle nye vaccinekandidater for TB, influenza og GAS, der medfører en bred og langvarig immunitet i luftvejene. Sådanne vacciner vil også medvirke til at begrænse udbredelsen af antimikrobiel resistens – en global pandemi, der delvist er drevet af overforbrug eller forkert brug af antibiotika imod luftvejsinfektioner. 

Derudover, hvor de fleste vaccineudviklingsinitiativer fokuserer på én enkelt strategi, vil NIVI sammenligne forskellige antigener, platforme og administrationsveje med hinanden og dermed øge chancen for succes. I forhold til administrationsveje, for eksempel, vil forskellige strategier blive testet og kombineret, herunder konventionelle indsprøjtninger i musklen og næsespray. 

Ved at studere tre meget forskellige virale og bakterielle sygdomme og udvikle en række vaccinekandidater og -teknologier vil NIVI yde et væsentligt bidrag til at fremme forståelsen af både systemisk immunitet og lokal immunitet i luftvejene, og derved hjælpe verden med at håndtere luftbårne sygdomme både nu og i fremtiden. 

Bro imellem forskning og vaccineudvikling
Sammenlignet med andre vaccineinitiativer har NIVI en unik struktur. Initiativet omfatter to enheder, som tilsammen skal sikre en lige vej fra grundforskning over vaccineudvikling og frem til kliniske fase 2-forsøg. 

Forskningsarmen – Novo Nordisk Foundation Center for Vaccines and Immunity (NCVI) – er finansieret gennem en 8-årig bevilling og forankret ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, som er globalt anerkendt for sin store ekspertise inden for infektionssygdomme, immunologi og teknologisk innovation. 

”Grundforskning har stor betydning, når det drejer sig om sundhed og trivsel for verdens befolkning – både nu og i fremtiden. Vacciner og viden om immunologi er en central del af det. At styrke excellent grundforskning inden for dette forskningsfelt vil bane vejen for nye opdagelser og have potentiale til at gøre en kæmpe forskel for mange mennesker over hele kloden,” siger dekan Bente M. Stallknecht fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.  

Hun understreger samtidig vigtigheden af ​​de translationelle perspektiver, der er med til at omsætte grundforskning til konkrete løsninger: 

”Vi er stolte over, at vi som fakultet og universitet er involveret i at etablere nye typer initiativer, der er specielt designet til at fremme translationel forskning. En af vores vigtigste opgaver som forskere og universitet er at få bragt vores forskning til live og nytte, og det er det, vi kan med en struktur som NIVI og sammenkoblingen mellem universitet og industri.”  

Således har fonden også etableret et selskab, Novo Nordisk Foundation Vaccine Accelerator (NVAC P/S). NVAC skal muliggøre og fremme NCVI’s arbejde ved at licensere og udvikle vaccineteknologier, fremstille vaccineformuleringer, reagenser og analyser, og koordinere ekstern produktion af vacciner til klinisk afprøvning af lovende vaccinekandidater. Alle indtægter som NVAC måtte generere vil blive geninvesteret i NIVI. 

Nationale og internationale partnerskaber
Samarbejdet med offentlige og private aktører bliver centralt for initiativets succes. En nøglepartner bliver Statens Serum Institut (SSI), som hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SSI har stor ekspertise inden for vaccinedesign og -udvikling samt relevante forskningsprogrammer og relevant infrastruktur. 

”Vaccineforskning er afgørende for, at vi bliver beskyttet bedst muligt mod sygdomme i fremtiden,” siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. ”Der er behov for innovative løsninger og offentlig-private partnerskaber, som kan være med til at forbedre vaccineforskningen og dermed folkesundheden globalt. Jeg er derfor glad for, at Novo Nordisk Fonden i samarbejde med Københavns Universitet og Statens Serum Institut vil bidrage til at styrke Danmarks position som førende inden for vaccineforskning og -udvikling.”  

I de kommende år vil der også blive etableret både nationale og internationale partnerskaber med nogle af verdens førende forskningsgrupper og eksperter med lignende ambitioner. NVAC vil samtidigt søge at etablere partnerskaber for vaccinefremstilling, så lovende nye vacciner kan blive udviklet og gjort bredt tilgængelige.  

NCVI og NVAC vil blive ledet af den samme person, som får titel af administrerende direktør/CEO for NIVI og bliver offentliggjort i 2024. Formålet med dette er at sikre, at de to enheder bliver tæt integreret. Indtil videre, er NIVI-initiativet blevet udviklet under ledelse af den fremragende vaccineforsker Professor Peter Lawætz Andersen, Senior Vice President for Infektionsmedicin i Novo Nordisk Fonden.  

”Helt grundlæggende er det at udvikle vacciner med fokus på at skabe immunitet i luftvejene et relativt uudforsket forskningsområde med et kæmpe potentiale. Vi håber, at NIVI’s arbejde kan hjælpe med at forberede os til den næste pandemi, eller måske ligefrem bidrage til at luftbårne epidemier bliver en saga blot,” siger han. 

Se videoen og lær mere om initiativet: 

 

Se en samtale om NIVI med Novo Nordisk Fondens administrerende direktør Mads Krogsgaard Thomsen, Senior Vice President in infektionsmedicin Peter Lawætz Andersen, og Charlotte Bonefeld fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet:

 

Læs mere om NIVI her. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]