Ansøg om midler

Nyt program for forskningsledere skal styrke klinisk forskning i Danmark

Novo Nordisk Fonden har som en del af sit ”Research Leader Programme” afsat 600 mio. kr. til kliniske forskningsledere på forskellige karrierestadier. Formålet er at styrke den patientnære kliniske forskning i Danmark samt styrke udviklingen af næste generation af kliniske forskningsledere.

Novo Nordisk Fonden har afsat 600 mio. kr. over fem år til etablering af et klinisk forskningslederprogram, der har til formål at støtte de bedste kliniske forskere, som kombinerer – eller ønsker at kombinere – forskning med klinisk arbejde i Danmark.

Det kliniske program er en af del af fondens ”Research Leader Programme” målrettet de dygtigste og mest talentfulde forskningsledere i Danmark. Programmet blev iværksat sidste år, og fonden annoncerede i august i år en markant udvidelse af programmet og har nu afsat i alt 2,4 mia. kr. til programmet over fem år. Læs nyheden her.

I programmet uddeles tre typer af bevillinger målrettet kliniske forskningsledere på forskellige karrieretrin:

  • Clinical Emerging Investigator,
  • Borregaard Clinical Ascending Investigator,
  • Clinical Distinguished Investigator.

Læs mere om de enkelte bevillinger længere nede på siden.

Der kan årligt uddeles op til fire bevillinger inden for hvert karrieretrin. Hver bevilling er på op til 10 mio. kr. over fem år.

Projekterne for de kliniske forskere skal have klinisk relevans, men kan have enten et fundamentalt biomedicinsk, et translationelt, et epidemiologisk eller et klinisk fokus. Det er et krav, at en vis procentdel af ansøgers tid skal bruges i klinikken for på den måde at sikre koblingen mellem patientbehandling og forskning.

Skal forbedre patientbehandlingen

Niels Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Med etableringen af det nye kliniske forskningslederprogram ønsker vi at styrke den patientnære kliniske forskning i Danmark samt udvikle næste generation af kliniske forskningsledere. Specielt har vi i fonden haft et ønske om at styrke forskere midtvejs i karrieren. De kliniske forskere i Danmark har under deres speciallægeuddannelse ingen eller kun ringe mulighed for at forsætte deres forskning, og deres forskning er ofte sat på stand-by i flere år. Det nye program forsøger at modvirke denne skævvridning ved at give dem mulighed for at søge mere langsigtede forskningsmidler. Derudover skal man som klinisk aktiv forsker ikke konkurrere om forskningsmidler med forskere, der forsker på fuldtid.”

Der åbnes for ansøgninger til det kliniske forskningslederprogram d. 21. november 2018.

Om Clinical Emerging Investigator

Bevillingerne er målrettet den unge lovende forskningsleder. En ansøger i denne kategori har ambitioner om at kombinere sin speciallægeuddannelse med en forskningskarriere og ønsker at etablere sin egen forskningsgruppe og/eller sin individuelle forskningsprofil. Såfremt ansøgeren ikke er under speciallægeuddannelse på ansøgningstidspunktet, skal ansøger være enten fuldt kvalificeret til at starte på denne, eller have afsluttet speciallægeuddannelsen inden for de seneste to år.

Læs mere her.

Om Borregaard Clinical Ascending Investigator

Bevillingerne er målrettet den dygtige midaldrende forskningsaktive kliniker, der har en individuel forskningsprofil og udviser et stort potentiale for at nå det højeste niveau internationalt inden for sit forskningsfelt. Kravene til ansøgere er, at de speciallæger, samt at de har en ph.d. eller en dr.med. eller tilsvarende kvalifikationer. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet være ansat i en fuldtids klinisk stilling, og med opnåelse af stipendiet kan bevillingsmodtageren frikøbes i projektperioden, således at det kliniske arbejde skal udgøre 50 pct. og forskningstiden 50 pct.

Læs mere her.

Om Clinical Distinguished Investigator

Bevillingerne er målrettet den excellente kliniske professor, der har stået i spidsen for forskning på højeste internationale niveau og samtidig har bevaret en klinisk forpligtelse og et klinisk ansvar. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet være ansat i et klinisk professorat og har således allerede en fordeling af sin tid mellem et klinisk og forskningsledelses ansvar.

Bevillingen til denne gruppe kan ikke bruges til, at ansøger kan frikøbe sig i fra sine kliniske opgaver eller undervisningsopgaver. Derimod kan bevillingen give ansøger stabilitet og arbejdsro med mulighed for at ansætte kvalificeret forskningspersonale til at udføre vigtige og relevante projekter. Det forventes at det kliniske arbejde udgør 20-50 pct. og forskningstiden 50-80 pct. af ansøgers samlede arbejdstid i bevillingsperioden. Læs mere her.

Yderligere information

Tina Thorslund, Scientific Officer, Research and Innovation Grants,
Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3527 6677, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig,
Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]