Ansøg om midler

Nyt program skal afbøde konsekvenserne af COVID-19 blandt verdens udsatte

Novo Nordisk Fonden afsætter 20 mio. kr. til humanitære og udviklingsmæssige projekter, der skal afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien i udsatte dele af verden.

Hyppig håndvask og afstandskrav er blevet en del af hverdagen i Danmark og andre lande, der så småt er ved at genåbne efter måneder i skyggen af COVID-19. I udsatte og tætbefolkede dele af verden kan det imidlertid være yderst vanskeligt at følge myndighedernes råd for at undgå udbredelsen af smitte.

For at forbedre mulighederne for at bekæmpe COVID-19-pandemien i udsatte dele af verden har Novo Nordisk Fonden afsat op til 20 mio. kr. til humanitære og udviklingsmæssige projekter, der fokuserer på at forebygge udbredelsen af COVID-19 og ikke mindst afbøde konsekvenserne af pandemien hos udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper og mennesker, som lever i eller er blevet skubbet ud i fattigdom på grund af pandemien.

En analyse fra Verdensbanken viser, at COVID-19-krisen vil skubbe omkring 49 mil­lioner flere mennesker ud i ekstrem fattigdom, hvor de har under 2 amerikanske dollars at leve for om dagen. Over halvdelen, 23 millioner af disse nye fattige bor i Afri­ka.

”I mange udviklingslande er COVID-19-krisen en sundhedskrise, men i høj grad også en økonomisk krise. Nedlukningen af den globale økonomi har ramt dem, der i forvejen er de svageste i verdens fattigste lande, og mange mennesker er desværre blevet drevet ud i yderligere fattigdom. Med dette program ønsker vi at hjælpe disse grupper gennem krisen og styrke landenes beredskab i forhold til forebyggelse og respons,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President for det sociale og humanitære arbejde i Novo Nordisk Fonden.

Det nye program kan søges af organisationer og institutioner, der er registreret i Danmark, og projekterne skal foregå i lande, der er omfattet af OECD’s liste over lande og områder, der er berettigede til at modtage officiel udviklingsstøtte (ODA).

Programmet har ingen tematiske restriktioner, og der kan derfor søges om støtte til projekter, der dækker både humanitære og udviklingsmæssige indsatser, eksempelvis inden for sundhed, uddannelse, sikring af levevilkår og beskyttelse.

Der kan ansøges om op til 1 mio. kr. per projekt, og projekterne kan maksimalt løbe over et år. Projektet kan enten være et uafhængigt, afgrænset projekt eller del af et større projekt, der modtager støtte fra andre kilder. ’

Læs mere om programmet COVID-19: Preparedness, Prevention, Response and Recovery her.

Yderligere information
Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]