Ansøg om midler

Øget støtte til sociale og humanitære projekter

Novo Nordisk Fonden øger sine årlige uddelinger til sociale og humanitære projekter og introducerer to årlige ansøgningsrunder.

Novo Nordisk Fonden har netop åbnet en ny ansøgningsrunde for sociale og humanitære projekter i åben konkurrence. Fonden har samtidig øget beløbsrammen for ansøgninger markant.

Hvor der tidligere kunne søges om støtte på 500.000 kr. per projekt, kan der nu søges om støtte til sociale projekter på op til 5 mio. kr. per projekt. For de humanitære projekter er beløbsrammen hævet til 750.000 kr. per projekt

Sociale projekter, der kan opnå støtte, skal have fokus på at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge i Danmark gennem styrkelse af uddannelsesmuligheder, generel kompetenceudvikling, fokus på jobparathed samt andre relevante indsatser.

Der uddeles bevillinger på det sociale område på op til 5 mio. kr. til projekter af 2-3 års varighed samt bevillinger på op til 1 mio. kr. til projekter eller andre aktiviteter på 0-2 års varighed.

Humanitære projekter, der kan opnå støtte, skal have fokus på at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge uden for Danmark gennem uddannelse, generel kompetenceudvikling, jobparathedsindsatser, sundhed samt andre relevante humanitære interventioner.

To ansøgningsrunder

Hvor der tidligere var én årlig ansøgningsrunde, er der nu to runder med deadline for sociale og humanitære ansøgninger i hhv. maj og oktober. Desuden er der fire årlige deadlines for ansøgninger om støtte til akutte humanitære indsatser.

”Gennem vores sociale og humanitære bevillinger ønsker vi at fremme velfærd og sundhed for mennesker i Danmark og resten af verden. Med den øgede bevillingsramme og flere årlige ansøgningsrunder ønsker vi at skabe mulighed for at få nye og mange flere aktiviteter søsat hele året rundt. Vi håber hermed at skabe et større socialt og humanitært aftryk i samfundet,” udtaler Thomas Alslev Christensen, Head of Operations, Novo Nordisk Fonden.

Støtten til sociale og humanitære projekter uddeles efter opslag med skiftende temaer i åben konkurrence. Støtte kan søges af etablerede organisationer og institutioner forankret i Danmark.

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger om støtte skal udfyldes og indsendes via Novo Nordisk Fondens ansøgningssystem på fondens hjemmeside. Ansøgninger behandles to gange årligt.

Deadlines for indsendelse af ansøgninger om støtte til sociale og humani-tære formål i Danmark:
2. maj 2018 kl. 14.00.

Læs mere om ansøgningsprocessen her.

YDERLIGERE INFORMATION

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected]