Ansøg om midler

Pioner i blodkræftforskning modtager Hagedorn Prisen 2021

10.000 danskere går uvidende rundt med kroniske blodkræftsygdomme og dermed risiko for bl.a. livstruende blodpropper. Det er et område, professor Hans Hasselbalch har viet sit professionelle liv til at forske i. Et arbejde, han betegner som en hjertesag. For sin imponerende og skelsættende indsats modtager han Hagedorn Prisen 2021 på 1,5 mio. kr.

Dedikation. Lidenskab. Visioner. Det er nogle af de nøgleord, kollegaer anvender for at beskrive professor Hans Hasselbalch. Han har i 40 år forsket i tre kroniske blodkræftsygdomme – MPN’er, også kendt under det knap så mundrette navn ”MyeloProliferative Neoplasier”. Tidligere blev sygdommene betragtet som sjældne, og 500 danskere bliver årligt ramt.

Det stillede Hans Hasselbalch og teamet på Sjællands Universitetshospital heldigvis spørgsmålstegn ved. Deres undersøgelser afslørede uopdagede genfejl og dermed massivt underdiagnosticerede blodkræftformer hos 10.000 danskere. Disse borgere er reelt i livsfare på grund af øget risiko for blodpropper, blødninger og sygdomme i bl.a. hjertet, lunger og nyrer samt andre kræftsygdomme. Der er derfor et stort behov for at diagnosticere MPN-blodkræft langt tidligere, end tilfældet er i dag.

70-årige Hans Hasselbalch modtager ikke Hagedorn Prisen 2021 for ét bestemt projekt. Ikke for ét bestemt forskningsresultat. Men for i hele sin omfangsrige karriere at have fokuseret så intensivt og ambitiøst på blodkræftsygdomme. Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats.

”Jeg modtager Hagedorn Prisen med stor glæde og taknemmelighed på hele holdets vegne. Det er fantastisk, at vi har genereret forskning, som bliver anerkendt med denne fornemme pris,” siger Hans Hasselbalch.

Forskningssamarbejde på tværs
Prisvinderen står bl.a. bag oprettelsen af MPN-Konsortiet, herunder ZIRI, Zealand Inflammation Research Initiative, hvor et hold af 31 forskere i et tværfagligt team fra bl.a. kliniske afdelinger, Nationalt Center for Cancer Immunterapi , Herlev Hospital, Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet og Klinisk Genetisk Afdeling, Odense Universitetshospital arbejder for at forbedre livskvalitet og overlevelse for MPN-patienter.

En række andre sygdomme forekommer hyppigere hos patienter med disse blodkræftsygdomme, og missionen er at fange patienterne og få stillet blodkræftdiagnosen langt tidligere og dermed forebygge blodpropper i bl.a. hjernen, hjertet og lungerne. På grund af for sen diagnostik af MPN-blodkræft kommer patienterne typisk først til andre afdelinger, og derfor er samarbejdet på tværs så afgørende.

I 1980erne introducerede Hasselbalch interferonbehandling i Danmark. Siden da har han stået bag adskillige undersøgelser, som har banet vejen for, at dette lægemiddel nu anvendes til behandling af disse blodkræftsygdomme på mange MPN-centre verden over. Drømmen er på sigt at kunne kurere patienterne ved tidlig behandling med immunterapi, herunder interferon og vaccination.

”Behandling med interferon er en af de vigtigste landvindinger i min karriere inden for MPN. Det er en meget stor glæde, at vi er et hold, som har gjort en enorm forskel globalt og for den enkelte patient. Det er så meningsfyldt et arbejde,” siger Hans Hasselbalch.

Lægefaget er en livsgerning
Hans Hasselbalch har beskæftiget sig med MPN’er – ”min livsgerning” – siden han som ung kastede sig over lægefaget. Patienter i tusindvis har siden da krydset hans vej. I dag er han en globalt anerkendt MPN-ekspert bl.a. med en imponerende track record og alenlang publikationsliste i videnskabelige tidsskrifter. Udbredelse af viden er en vigtig del af hans og holdets mission. To gange har Hans Hasselbalch fået prisen som årets underviser på Rigshospitalet.

”Hans Hasselbalch er et fagligt fyrtårn og pioner på sit felt. Han er særdeles forskningsaktiv, og der var ingen tvivl om, at det var ham, som skulle have årets Hagedorn Pris. Hans vigtige forskning peger ind i fremtiden,” siger Pia Nimann Kannegaard, bestyrelsesformand for Dansk Selskab for Intern Medicin.

Udover forbedring i patienternes sygdomsudvikling og helbredelse vil der være økonomiske gevinster i form af en reduktion af sundhedsudgifter, hvis patienterne bliver diagnosticeret korrekt langt tidligere.

På grund af COVID-19 bliver prisoverrækkelsen udskudt til 2022, hvor Hans Hasselbalch forhåbentlig kan fejres behørigt uden restriktioner. Prisen overrækkes af formanden for Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fondens direktør.

Om MPN

MyeloProliferative Neoplasier (MPN) er en fællesbetegnelse for flere forskellige typer kroniske blodkræftsygdomme, som betyder, at man får for mange blodceller i blodet. Fælles for MPN-sygdommene er, at knoglemarven ikke fungerer, som den skal. Knoglemarven findes inde i knoglerne og producerer blodceller: De røde blodceller, som transporterer ilt rundt i kroppen, hvide blodceller, som bekæmper infektioner, og blodplader, som hjælper med at få blodet til at størkne.

Om Hagedorn Prisen

Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin i 1966. Prisen uddeles af selskabet på dets årsmøde som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris, og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Om Dansk Selskab for Intern Medicin

Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) er en paraplyorganisation for de ni interne medicinske specialer i Danmark og har tæt på 4.500 medlemmer. DSIM har til formål at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin og efteruddannelsen af fagets speciallæger. Selskabet blev oprettet i 1916. Dets bestyrelse består af ni medlemmer, der udpeges af de ni interne medicinske specialeselskabers bestyrelser.

Yderligere information

Hans Hasselbalch, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital,
tlf.: 2622 3678, [email protected]

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]