Ansøg om midler

Præcisionsmedicin kan reducere byrden ved kardiometaboliske sygdomme, men et stærkt økosystem er nødvendigt for at realisere potentialet

Præcisionsmedicin rummer et enormt potentiale til at reducere byrden af kardiometaboliske sygdomme på verdensplan. I en ny hvidbog udstikker Novo Nordisk Fonden et bud på en ramme for, hvordan præcisionsmedicinsk forskning kan omsættes til klinisk praksis.

Mange almindelige sygdomme bliver diagnosticeret ud fra deres symptomer, men kun sjældent bliver de underliggende defekter, der forårsager sygdommen, en del af diagnosen. Dette kan medføre en for tidlig og unøjagtig karakterisering af sygdommen og kan efterfølgende resultere i i fejl i de lægelige beslutninger.

Det er netop disse udfordringer, der har foranlediget udviklingen af en række metoder og processer, der skal minimere fejl og forbedre nøjagtigheden af lægelige beslutninger – nemlig præcisionsmedicin.

Hvidbogen, der er udarbejdet i samarbejde med nogle af verdens førende eksperter inden for præcisionsmedicin, indeholder dels en overordnet ramme, der klarlægger begreberne, og dels en model, der efterligner klinisk beslutningstagning og forbinder moderne evidensbaseret medicin med præcisionsmedicin og personlig medicin – den såkaldte EPPI-model. Hvidbogen indeholder også en køreplan for den arbejdsindsats, der er nødvendig for at bygge bro mellem grundforskning i præcisionsmedicin og klinisk praksis.

En hvidbog med en vision

Novo Nordisk Fondens 2030-strategi lægger bl.a. vægt på sygdomsforebyggelse og innovative behandlinger – områder, hvor præcisionsmedicin sandsynligvis kommer til at spille en central rolle. Et  specifikt fokuspunkt i strategien handler netop om forebyggelse og behandling inden for kardiometaboliske sygdomme såsom svær overvægt, type 2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme, der alle er områder som præcisionsmedicin, ifølge hvidbogen, kan bidrage positivt til.

Paul Franks, Scientific Director, Translational Medicine, Medical Science, Novo Nordisk Fonden, siger: ”Præcisionsmedicin har et stort potentiale til at hjælpe med at reducere byrden ved kardiometaboliske sygdomme og minimere globale uligheder på sundhedsområdet. Men fremskridt på dette vigtige område bliver desværre forhindret af, at mange ikke forstår hvad præcisionsmedicin reelt går ud på. Hvidbogen indeholder derfor en ramme og en vision for præcisionsmedicin til fremtidig brug inden for diagnosticering, forebyggelse og behandling af komplekse kardiometaboliske sygdomme.”

”Som det fremgår af hvidbogen, har vi i høj grad brug for et velfungerende økosystem, hvis præcisionsmedicin skal kunne opfylde sit potentiale,” tilføjer Paul Franks. ”Dette vil omfatte patienter, klinikere, forskere, sundhedspædagoger, sundhedsøkonomer, fonde, medicin- og teknologiinnovatører, tilsynsmyndigheder og beslutningstagere.”

Derudover fremgår det af hvidbogen, at der bliver behov for adgang til store sundhedsdatabaser, der indeholder flerdimensionelle tidsseriedata af høj kvalitet om mennesker med forskellige etniciteter – og dertil bliver der behov for en stærk computerinfrastruktur til at analysere disse data.

Endelig gør hvidbogen opmærksom på behovet for nye studier, der involverer mennesker med forskellige etniciteter, og som er designet til at skabe nye hypoteser – og dertil behovet for kliniske forsøg, der bliver designet til at teste disse hypoteser.

For mere information om præcisionsmedicin hos Novo Nordisk Fonden, kontakt venligst Paul Franks, Head of Translational Medicine, på [email protected].

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond etableret i 1924, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at forbedre menneskers sundhed og samfundets samt planetens bæredygtighed, og den arbejder ud fra en mission om at fremme forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske og infektionssygdomme, samt bidrage til udviklingen af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

https://novonordiskfonden.dk

Yderligere information

Marie-Louise Jersin
Senior Communications Partner
+45 3049 4957 [email protected]