Ansøg om midler

Pris til fremsynet forsker inden for behandling af type 2-diabetes

Lektor Angus Jones modtager the European Foundation for the Study of Diabetes and Novo Nordisk Foundation Precision Diabetes Medicine Award.

I anledning af 100-året for opdagelsen af insulin etablerede European Foundation for the Study of Diabetes (EFSD) og Novo Nordisk Fonden sidste år en pris til ”fremragende forskere, hvis forskning har potentiale til at skabe innovation i forhold til behandling af mennesker med diabetes”.

I år går prisen til lektor Angus Jones fra University of Exeter, hvis forskning åbner op for meget mere præcise behandlinger til personer med type 2-diabetes. Angus Jones’ forskning omhandler muligheden for at afgøre, hvilke former for diabetesmedicin til personer med type 2-diabetes, der vil gavne den enkelte person mest.

Med prisen følger to mio. kr., og de skal bruges til et forskningsprojekt, hvor Angus Jones og hans medansøgere, professor Andrew Hattersley og professor Timothy McDonald, vil identificere blod-biomarkører, der kan pege læger i retning af den bedst mulige behandling til deres patienter med type 2-diabetes.

”Vores hold har allerede lavet rigtig meget forskning i forhold til at identificere, hvilke af de tilgængelige lægemidler der virker bedst til den enkelte patient. Indtil videre har vi lavet forudsigelsesmodeller på baggrund af rutineundersøgelser og blodprøver, og i det nye forskningsarbejde vil vi undersøge, om vi kan gøre vores modeller endnu mere præcise ved at udnytte yderligere information, der ikke testes for rutinemæssigt, herunder genetiske forandringer, proteiner i blodet og andre biomarkører,” forklarer Angus Jones.

Vil udvikle model til klinisk brug
Inden for de seneste år er der kommet mange nye blodsukkersænkende behandlinger til personer med type 2-diabetes på markedet såsom SGLT2-hæmmere, DPP4-hæmmere og sulfonylurinstoffer.

Disse behandlinger virker rigtig godt til nogle personer med type 2-diabetes, men ikke til andre. Kunsten er at finde ud af, hvem lægemidlerne vil virke godt til, så læger mere præcist kan give deres patienter netop den behandling, som virker bedst for dem og som har mindst sandsynlighed for at give bivirkninger.

I det datasæt, som Angus Jones vil benytte i sin forskning, har 525 personer med type 2-diabetes været i behandling med de tre lægemidler i tre på hinanden følgende perioder af fire måneder. Løbende har læger indsamlet blodprøver fra patienterne for blandt andet at undersøge, om behandlingerne havde den forventede blodsukkersænkende effekt.

I det nye studie vil forskerne undersøge blodprøverne for at finde ud af, om genetiske biomarkører, proteiner og andre kemikalier i blodet kan forudsige forskelle i responset mellem behandlingerne, og om disse biomarkører kan gøre forudsigelser af responset bedre end andre lettilgængelige informationer såsom alder og glukoseniveauer.

”Vi vil undersøge gener og blod-biomarkører, som er forbundet med virkningsmekanismen af de forskellige lægemidler eller tidligere er blevet associeret til responset til de enkelte behandlinger, men vi vil også undersøge bredere efter andre biomarkører og sammen med samarbejdspartnere efterprøve resultater fra andre datasæt,” fortæller Angus Jones.

Målet med forskningsarbejdet er at udvikle nye tilgange til at pege på medicin, der højst sandsynligt virker godt for den enkelte patient, så personer med type 2-diabetes ikke skal igennem lange behandlingsforløb uden den ønskede effekt eller med bivirkninger, før de finder det lægemiddel, der er bedst for dem.

”Det vil også give os en bedre forståelse for biologien bag den forskelighed i behandlingsresultater, som findes hos personer med type 2-diabetes,” siger Angus Jones.

500.000 kr. til to øvrige forskningsprojekter
Ud over hovedprisen til Angus Jones modtager to forskere 500.000 kr. til deres forskningsprojekter.

Haifa Maalmi fra German Diabetes Center (DDZ), Leibniz Center for Diabetes Research at Heinrich Heine University Düsseldorf modtager midlerne til forskningsprojektet ”Proteomics in Precision Medicine to Identify Novel Therapeutic Targets for Depressive Symptoms in Individuals Newly Diagnosed with Diabetes”. I forskningsarbejdet vil Haifa Maalmi med sine kollegaer undersøge, hvilke subgrupper af personer med diabetes der oftest udviser symptomer på depression, ligesom forskerne vil undersøge en eventuel kobling mellem blod-biomarkører og diabetesrelateret depression.

Ligeledes modtager professor Jørgen F.P. Wojtaszewski fra Københavns Universitet midler til forskningsprojektet ”Personalized Phosphoproteomics – Turning Phenotypic Variance into Scientific Progress”. I forskningsarbejdet vil forskerne fra Københavns Universitet dykke ned i, hvordan signaler i kroppen er dysreguleret på det molekylære niveauer ved diabetes, ligesom de vil uddybe forståelsen af, hvordan træning gør musklerne mere sensitive over for insulin.

Angus Jones, Haifa Maalmi og Jørgen F.P. Wojtaszewski vil alle blive fejret ved Future Precision Medicine Symposium I København i dagene 17.-18. november 2022. Klik her hvis du ønsker at tilmelde dig.

 

Yderligere information

Rikke Ørtved
Senior Project Lead
+45 3067 4847 [email protected]