Ansøg om midler

Prismodtager har sat dansk hjerteforskning på verdenskortet

Professor og overlæge Hans Erik Bøtker fra Aarhus Universitetshospital modtager Hagedorn Prisen 2019 for sin forskning inden for hjertesygdomme og store betydning for forskningsfeltet som helhed. Prisen er på 1,5 mio. kr.

Hans Erik Bøtker har gennem hele sin karriere lagt sin passion og ekspertise i at forstå, hvordan hjertet fungerer, og hvad der sker, når det ikke gør. Det har ledt til flere innovative indsigter og tekniske tiltag, der i dag øger mulighederne for at overleve eksempelvis en blodprop i hjertet.

Derudover har en lang række forskere og læger været under Hans Erik Bøtkers kyndige vinger som ph.d.-studerende eller doktorander, og han har gennem sit netværk af internationale samarbejdspartnere formået at sætte dansk hjerteforskning på verdenskortet.

For sit utrættelige forskningsarbejde og ildhuen i forhold til at uddanne næste generation af eksperter modtager Hans Erik Bøtker, professor og overlæge ved Aarhus Universitetshospital, nu Hagedorn Prisen 2019. Prisen er på 1,5 mio. kr. og tildeles årligt en person som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin.

Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fonden. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

»Jeg er både stolt og rørt over at modtage denne her pris, som kommer helt uventet, fordi jeg fik Marie og August Krogh Prisen sidste år. Jeg troede ikke, man kunne få dem begge,« siger Hans Erik Bøtker.

Sat stort aftryk på dansk og international hjerteforskning

Hans Erik Bøtkers meritter taler for sig selv. Gennem 35 år som læge og forsker er det blevet til 441 videnskabelige artikler i højt respekterede tidsskrifter. 37 ph.d.-studerende har været forbi hans laboratorium eller med ham på hjerteafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og det har fire doktorander også.

Hans Erik Bøtkers forskning har også sat et solidt aftryk på den internationale hjerteforskning. Tre højdepunkter i hans karriere har været:

  • Opdagelsen af at en blodtryksmanchet på armen hos patienter, der oplever en blodprop i hjertet, markant kan øge deres chancer for at overleve hændelsen og sænke deres risiko for følgesygdomme. Hans Erik Bøtkers indledende arbejde i Aarhus er for nylig vokset til et stort internationalt forskningssamarbejde, der potentielt set kan ændre praksis blandt alle verdens ambulancereddere, når de kommer ud til en patient med en blodprop i hjertet.
  • Udviklingen af en metode til at måle hjertemusklens sukkeroptag. Hjertets metabolisme var i store træk en ukendt størrelse, indtil Hans Erik Bøtker kastede sig over området og udviklede metoder til at kunne kvantificere hjertemusklens sukkeroptag. Metoden har gjort det muligt blandt andet at måle på hjertets sukkeroptag under iltmangel og finde ud af, at forskellige former for medicin til diabetespatienter ikke bare hjælper dem med at kontrollere deres stofskiftesygdom. Medicinen beskytter også deres hjerter.
  • Etablering af algoritmer til afklaring af angina pectoris forårsaget af spasmer i hjertets kranspulsårer og småkarssygdom og forbedret behandling heraf.

»Det er de tre nedslagspunkter i min karriere, jeg er allermest stolt af. Selvfølgelig har jeg ikke været alene om forskningen. Jeg har været heldig at være omgivet af dygtige kollegaer og dygtige studerende, og så har jeg stået på skuldrene af dygtige forskere, som kom før mig,« siger Hans Erik Bøtker.

Engagement i ph.d.-studerende var baggrund for indstilling

Netop samarbejdet med både nationale og internationale kollegaer samt engagementet i at vejlede fremtidens forskere og læger er blandt årsagerne til, at Dansk Selskab for Intern Medicin har valgt at indstille Hans Erik Bøtker til Hagedorn Prisen 2019.

Formanden for Dansk Selskab for Intern Medicin, Pia Nimann Kannegaard, siger: »Hans Erik Bøtkers internationalt anerkendte og omfangsrige forskning taler for sig selv, men i valget af Hans Erik Bøtker som modtager af Hagedornprisen 2019 har bestyrelsen for Dansk Selskab for Intern Medicin også lagt vægt på Hans Erik Bøtkers store betydning for sit speciale. Gennem sin store aktivitet som vejleder har Hans Erik Bøtker haft afgørende betydning for en lang række yngre kollegaer.«

Om Hans Eriks Bøtker

Hans Erik Bøtker er lærestolsprofessor ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Universitetshospital. Han er desuden sagkyndig rådgiver i intern medicin: kardiologi for Sundhedsstyrelsen.

Han fik sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1983 og ph.d. i 1995. Siden 1999 har han været speciallæge i kardiologi og intern medicin. Siden 1990 har han været læge på Aarhus Universitetshospital, hvor han 2002 blev overlæge på kardiologisk afdeling.

Foruden Hagedorn Prisen 2019 har Hans Henrik Bøtker modtaget Marie og August Krogh Prisen 2018 samt Odd-Fellow Ordenens Forskerpris 2012 og Dansk Cardiologisk Selskabs forskerpris 2005.

Om Hagedorn Prisen

Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin i 1966. Prisen uddeles af selskabet på dets årsmøde som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris, og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Om Dansk Selskab for Intern Medicin
Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) er en paraplyorganisation for de ni intern  medicinske specialer i Danmark og har tæt på 4.500 medlemmer. DSIM har til formål at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin og efteruddannelsen af fagets speciallæger.

Selskabet blev oprettet i 1916. Dets bestyrelse består af ni medlemmer, der udpeges af de ni intern medicinske specialeselskabers bestyrelser.

Yderligere information

Hans Erik Bøtker, professor, tlf.: 4029 3389, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]