Ansøg om midler

Prisvinder: Børn skal forstå den verden, de lever i

Pernille Sveistrup Olsen fra Grydemoseskolen i Espergærde modtager Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2023 Øst for at give sine elever et naturvidenskabeligt sprog, der skaber større forståelse for den verden, de lever i.

Eleverne fra Grydemoseskolen i Espergærde ved godt, hvad der sker, når man putter et stik ind i en stikkontakt, eller hvorfor der er bakker i landskabet i Nordsjælland.

Undervisningen i natur/teknologi er nemlig dybt forankret i den verden, som eleverne lever i, og altid med et fokus på at skabe en faglig dannelse, der kan afmystificere det, der er natur og naturligt.

Kilden til denne naturfaglige dannelse udspringer fra blandt andet natur- og teknologilærer Pernille Sveistrup Olsen, der har som ledestjerne i sin undervisning, at når børnene har været hos hende, forstår de det sted på Jorden, hvor de lever.

For sin inspirerende tilgang til undervisning af eleverne på Grydemoseskolen modtager Pernille Sveistrup Olsen nu Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2023 Øst.

»Jeg er meget ydmyg omkring at modtage prisen, og så er jeg også rigtig glad for, at der følger en pose penge med til skolen. Det sker ikke normalt, at vi som skole får mulighed for at bruge en masse penge på at løfte undervisningen inden for de naturfaglige fag, men det kan vi nu,« siger Pernille Sveistrup Olsen.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er delt i to med en prismodtager vest for Storebælt og en prismodtager øst for Storebælt. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren, mens 200.000 kr. tilfalder skolen.

Med Natur- og Teknologilærerprisen ønsker Novo Nordisk Fonden at hylde de mange engagerede og dygtige lærerkræfter, som er helt afgørende for børn og unges interesse og læring inden for naturvidenskab.

»Vi er glade for at overrække prisen til Pernille Sveistrup Olsen for hendes ekstraordinære bidrag i udviklingen af den naturfaglige kultur på Grydemoseskolen, herunder hendes eminente evne til at skabe engagement og interesse for naturfag blandt skolens elever,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Du kan læse mere om prismodtageren vest for Storebælt her.

Giver eleverne et naturfagligt sprog
Når man kigger ind i et klasselokale, hvor Pernille Sveistrup Olsen underviser, er der altid gang i den.

Meget af hendes undervisning omhandler noget konkret, der er til at tage at føle på, og derfra introducerer hun det videnskabelige sprog.

Det kan være, at eleverne forsøger at bygge kunstige stemmebånd, samtidig med at de lærer om lydbølger og hertz.

Det er heller ikke unormalt, at eleverne bygger og programmerer robotter af Lego.

Pernille Sveistrup Olsen er også med i et fagligt forskningsprojekt med undervisere fra Københavns Professionshøjskole om at give eleverne et naturfagligt sprog, så de ikke på samme måde sidder og putter sig bagerst i klasselokalet, fordi forståelsen af de naturfaglige begreber skræmmer dem.

»Det handler om at kvalificere sproget og få øje på, hvad sproget kan hjælpe til med. Det gør, at jeg i dag har elever, der normalt var stille i undervisningen, men nu deltager aktivt i den, fordi de er blevet hjulpet til at være på sikker sproglig grund,« siger hun.

Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger en pose penge til Grydemoseskolen, og Pernille Sveistrup Olsen ser gerne, at den kommer hele skolen til gavn.

»Jeg vil gerne have, at hele lærergruppen er med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til, så det ikke bare er én lærer i ét fag, der skal beslutte det. Derved kan vi forhåbentlig udvikle den naturfaglige kultur på hele skolen og få alle til at føle, at det kan være med til at udvikle deres undervisning. Men hvis jeg skal pege på noget konkret, så tror jeg, at vi alle vil være glade for et femårs abonnement til Eksperimentariet,« siger Pernille Sveistrup Olsen.

Om Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse.

Læs mere om prisen her.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]