Ansøg om midler

Smittende begejstring for natur- og teknologifagene belønnes med pris

Skolelærer Iben Leth Jensen fra Østbirk Skole modtager Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2023 Vest for at inspirere både elever og kollegaer med sin smittende begejstring for naturfagsundervisningen.

På Østbirk Skole i Østbirk er begejstring for naturfagene en selvfølgelighed i både klasselokalerne og på lærerværelset.

Kilden til begejstringen skal blandt andet findes i den smittende entusiasme, som skolelærer Iben Leth Jensen lægger for dagen, hver dag hun møder ind på arbejde.

Med en glødende passion for naturfagene og en barnlig nysgerrighed i forhold til at undersøge og lære mere, har hun gjort det sejt at vide noget om natur/teknologi og dermed gjort naturfagene til yndlingsfag fra første til sidste klassetrin på Østbirk Skole.

For sin indsats modtager Iben Leth Jensen nu Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2023 Vest.

»Jeg føler selv, at jeg gør en ekstra indsats for at gøre naturfagene interessante, og så er det virkelig dejligt at blive anerkendt for det, og at nogle ser og værdsætter den indsats, man laver,« siger hun.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er delt i to med en prismodtager vest for Storebælt og en prismodtager øst for Storebælt. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren, mens 200.000 kr. tilfalder skolen.

»Med Natur- og Teknologilærerprisen ønsker Novo Nordisk Fonden at hylde de mange engagerede og dygtige lærerkræfter, som er helt afgørende for børn og unges interesse og læring inden for naturvidenskab. Vi er glade for at overrække prisen til Iben Leth Jensen for hendes forbilledlige engagement som naturfagsunderviser og hendes evne til at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Du kan læse mere om prismodtageren øst for Storebælt her.

Det er okay at være nørdet
Iben Leth Jensen fortæller, at hendes tilgang til naturfagene stammer fra hendes egen helt naturlige begejstring for natur/teknologi.

Det er også hendes egnet yndlingsfag, fordi hun i faget kan få lov til at eksperimentere og tage eleverne med udendørs.

Iben Leth Jensen har blandt andet brugt undervisningen til at undersøge, hvorfor skolens store koloni af flagermus forsvandt i forbindelse med ombygningen af skolen, ligesom hun deltager aktivt i kommunens naturfagsnetværk og koordinerer projektdage med naturfagligt indhold på tværs af årgange.

Det er heller ikke unormalt, at eleverne prikker Iben Leth Jensen på skulderen i frikvarteret, fordi de har fundet en edderkop eller en bille, som de ikke har set før, eller fordi en dueunge er faldet ud af sin rede.

Når det ikke er eleverne, der prikker hende på skulderen, er det kollegaerne, som også nyder godt af at have et fagligt inspirerende fyrtårn på lærerværelset.

»Ungerne kan godt mærke, hvem der brænder mest for naturfagene på skolen. Jeg er glad for, at det på vores skole er sejt at vide noget om naturvidenskab, og at det er okay at være nørdet. Jeg prøver omvendt at fortælle børnene, at man ikke kan vide alt om naturvidenskab, men vi kan gå undersøgende til værks og finde ud af tingene sammen,« siger Iben Leth Jensen.

Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger 200.000 kr. til Østbirk Skole, og Iben Leth Jensen har nogle simple ønsker til, hvad pengene skal bruges til.

»Vi mangler virkelig en bålhytte til mellemtrinnet og en udendørs vandhane – det er helt lavpraktiske drømme. Den store drøm er at få noget i stil med Almas Intelligente Have eller en masse Growbots – noget der kan inspirere til naturfagsundervisning i praksis på alle klassetrin,« siger hun.

Om Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, for eksempel indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse.

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse.

Læs mere om prisen her.

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]