Ansøg om midler

Prisvinder søger løsninger på tidens største trusler mod sundheden

Professor Gökhan Hotamışlıgil modtager EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence på 6 mio. kr. for sin ekstraordinære forskningsindsats, der har frembragt banebrydende ny viden om sammenhæng mellem fedme og diabetes og potentielle muligheder for behandling.

Kroniske metaboliske sygdomme, såsom diabetes og fedme, er blandt de største trusler mod vores sundhed. 425 millioner mennesker har diabetes på verdensplan, mens 650 millioner er svært overvægtige, og fremskrivninger viser, at tallene vil stige yderligere i de kommende år.

Modtageren af EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2018, Gökhan Hotamışlıgil, har i 25 år søgt efter metabolismekrisens årsag og kimen til en løsning.

”For at forstå de grundlæggende årsager til disse udbredte sundhedsproblemer, er vi nødt til at kigge på vores evolution og få et perspektiv på årsagerne til denne alarmerende udvikling. Man kan f.eks. forestille sig, at hverken overvægt eller diabetes var en væsentlig faktor i den evolutionære proces, og som et resultat heraf er vi endt med svage naturlige forsvarsmekanismer og er blevet sårbare over for disse sygdomme. Måske har vi gennem evolutionen fået en biologisk infrastruktur, der er ude af trit med det nuværende kapitel i menneskets historie. Vort mål er – på molekylært niveau – at finde de mekanismer, der ligger til grund for disse sårbarheder og at hjælpe mennesker med at overvinde dem,” siger Gökhan Hotamışlıgil.

Gökhan Hotamışlıgils forskning har på mange områder været banebrydende for at forstå sammenhængen mellem fedme og diabetes, herunder at han opdagede betydningen af den kroniske betændelsestilstand, man ofte ser hos mennesker, som er overvægtige og/eller har diabetes, og afdækkede de grundlæggende mekanismer hertil. Gökhan Hotamışlıgil opdagede i 2002, at enzymet JNK var stærkt forhøjet hos overvægtige og viste, at den metaboliske sundhed væsentligt kunne forbedres ved at korrigere denne ubalance. Dette arbejde har optegnet et helt nyt videnskabeligt forskningsfelt. Hans laboratorium har også afdækket den metaboliske biologi af det endoplasmatiske reticulum (en organel), og hvordan funktionen svigter ved både fedme og diabetes. De har også belyst vigtige underliggende mekanismer og behandlingsmæssige redskaber rettet mod dette organel. Disse videnskabelige bidrag har forårsaget et paradigmeskifte i forståelsen af fedme og diabetes, og hvordan man – ud fra organellens biologiske perspektiv – kan angribe en større mængde af metaboliske problemstillinger.

Det næste skridt

For Gökhan Hotamışlıgil stopper forskningen dog aldrig ved de grundvidenskabelige fund. Hans konstante fokus på at oversætte forskningsresultater til gavn for mennesker førte i 2015 til et bemærkelsesværdigt fund, da hans gruppe fandt ud af, at proteinet aP2 – som menneskets fedtceller udskiller naturligt – i virkeligheden er et hidtil ukendt hormon, som har en afgørende betydning for udviklingen af diabetes, fedtleversygdom og hjertekarsygdomme. Når man fjerner aP2 fra mus – enten genetisk eller farmaceutisk – er dyrene beskyttet mod insulinresistens og diabetes, selv hvis de er ekstremt overvægtige på grund af diætmæssige eller genetiske indgreb, og denne beskyttelse holder i hele deres levetid. For nylig har Gökhan Hotamışlıgils laboratorium udviklet antistoffer mod aP2 – som er sygeligt forhøjet i mennesker med fedme, diabetes og hjertekarsygdomme – hvor antistofferne delvist blokerer for enzymets effekt i blodkredsløbet.

”Næste skridt er at undersøge, om stoffet rent faktisk kan bruges til at behandle diabetes og andre metaboliske sygdomme hos mennesker. Mulighederne for nye behandlinger spirer frem, mens nye spørgsmål samtidig opstår omkring kommunikationen mellem kroppens organer og organellets funktionssvigt,” siger han.

For hans ekstraordinære indsats er Gökhan Hotamışlıgil valgt som årets modtager af EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2018. Prisen, der er på seks millioner kroner, uddeles som anerkendelse for et fremragende forskningsmæssigt eller teknologisk bidrag, der øger vores viden om diabetes, dens sygdomsmekanismer eller dens komplikationer.

Gökhan Hotamışlıgil siger: ”Jeg føler mig meget ydmyg over at modtage denne prestigefyldte pris for udmærkelse inden for diabetesforskningen. Intet er så værdifuldt, som når man i løbet af sin videnskabelige løbebane bliver anerkendt af sine kolleger. Jeg vil gerne modtage denne store ære på vegne af mine studerende og medarbejdere. Uden deres opbakning og store flid kunne vi ikke have nået disse resultater. Jeg er taknemmelig for de fantastiske lærere og vejledere – fra grundskolen og opefter – som jeg har været så heldig at møde, og for dem der, gennem de sidste 25 år, generøst har støttet vort arbejde. Den største tak går til min familie for deres aldrig svigtende og uvurderlige kærlighed, støtte og tålmodighed. Jeg håber, at vort arbejde en dag vil bidrage beskedent til at forbedre menneskehedens sundhed – og særligt for dem, der er ramt af metaboliske sygdomme.”

En pionér

Juleen Zierath, professor og formand for European Association for the Study of Diabetes (EASD), siger: ”Gökhan Hotamışlıgil er en pionér inden for forskning i metaboliske sygdomme. Han har gennem sit arbejde produceret banebrydende ny viden på det spirende immunometaboliske felt. Hans opdagelser har transformeret tilgangen til metaboliske sygdomme. Derudover er Gökhan Hotamışlıgil en eksemplarisk underviser, som har undervist flere end 100 studerende og stipendiater. Gökhan Hotamışlıgil er på den baggrund en meget værdig og velfortjent modtager af EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2018.”

Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, siger: “Med uddelingen af denne pris inden for diabetesforskningen ønsker Novo Nordisk Fonden at anerkende de bedste forskere på dette vigtige forskningsområde. Jeg vil gerne lykønske Gökhan Hotamışlıgil med en flot karriere og enestående resultater, der har haft afgørende betydning for udviklingen inden for diabetesforskning.”

Prisen overrækkes officielt ved en ceremoni på det 54. årsmøde i EASD i Berlin, Tyskland, den 3. oktober.

Om Gökhan Hotamışlıgil

Født i Pazar, Rize, Tyrkiet
James S. Simmons Professor of Genetics and Metabolism, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA, USA

 • 2017:     Hans L. Falk Award and Memorial Lecture, National Institute of Environmental Health Sciences, USA
 • 2015:     Roy O. Greep Award for Outstanding Research, Endocrine Society
 • 2014:     Founding Director, Sabri Ülker Center for Metabolic Research
 • 2014:     Danone Institute International Prize for Nutrition
 • 2013:      Koç Foundation Science Award
 • 2013:      Naomi Berrie Award for Outstanding Achievement in Diabetes Research
 • 2010:     Wertheimer Award, International Association for the Study of Obesity
 • 2010:     Harvard School of Public Health Mentoring Award
 • 2009:     Elected Fellow of the American Association for Advancement of Science
 • 2007:     Outstanding Scientific Accomplishment Award of the American Diabetes Association and Lilly Lecture
 • 2004:     TUBITAK Science Award of the Scientific-Technological Council of Turkey
 • 2003:     James S. Simmons Endowed Professor and Founding Chair, Department of Genetics and Complex Diseases, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, MA, USA
 • 1997:      Pew Scholar in Biomedical Sciences
 • 1994:     PhD, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
 • 1986:     MD in Medicine, Ankara University Medical School, Ankara, Tyrkiet

Gökhan Hotamışlıgils 200 publikationer er citeret mere end 50.000 gange.

Om prisen

EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence tildeles en internationalt anerkendt forsker, der har ydet signifikante bidrag til diabetesforskningen.

Med prisen følger et beløb på 6 millioner kroner, hvoraf 1 million kroner er en personlig hæderspris, mens de resterende 5 millioner kroner er et rådighedsbeløb til forskning.

Prisen overrækkes i samarbejde mellem European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Novo Nordisk Fonden. Prismodtageren udvælges af et særligt bedømmelsesudvalg nedsat af EASD, mens Novo Nordisk Fonden donerer pengebeløbet.

Prismodtagerens forskning kan have fokus på forebyggelse, behandling og/eller fysiologisk-biokemisk grundforskning. Forskningen kan også være klinisk orienteret. Prisen kan endvidere uddeles for ”årtiets opdagelse” inden for diabetesforskning.

Om EASD

European Association for the Study of Diabetes (EASD) er en ikke-kommerciel lægevidenskabelig forening grundlagt i Montecatini, Italien, i 1965 med hovedkvarter i Düsseldorf, Tyskland. Foreningen er baseret på individuelt medlemskab og favner forskere, læger, laboranter, sygeplejersker og studerende fra hele verden, der er interesseret i diabetes og relaterede emner.

Foreningens mission er at fremme excellence i behandlingen af diabetes gennem forskning og uddannelse. Dens formål er at tilskynde og støtte forskning inden for diabetes samt udbredelse af den nyeste viden og implementering af denne. Læs mere på www.easd.org.

Yderligere information

Gökhan Hotamışlıgil: [email protected], +1 617 432 1950

Assistent: Amada Gilmore, [email protected], +1 617 432 7079

EASD: Simon Müller, [email protected], +49 211 758 469 0

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, [email protected], +45 3067 4805