Ansøg om midler

Robotter og kodning udløser pris til to natur- og teknologilærere

Eva Bjørk Kristjansdottir (se billede til venstre) fra Stavnsholtskolen i Farum og Sara Petrat-Melin (se billede længere nede) fra Mårslet Skole modtager Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2021. Hver pris er på 250.000 kr.

Nogle natur- og teknologilærere i de danske folkeskoler er så innovative i deres undervisning, at det efterlader varig interesse for faget hos eleverne. Det er lærere, der går til arbejdet med at undervise de yngste klasser i med en sådan passion og faglig interesse, at det ikke kan undgå at smitte af på børnene.

Netop sådan to lærere bliver i år belønnet med Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2021 hhv. øst og vest for deres enestående arbejde. Prisen går til Eva Bjørk Kristjansdottir fra Stavnsholtskolen i Farum og Sara Petrat-Melin fra Mårslet Skole.

Både Eva Bjørk Kristjansdottir og Sara Petrat-Melin har i deres undervisning skabt natur- og teknologiuniverser, som udvikler elevernes faglige interesse for faget.

Sara Petrat-Melin benytter leg og storyline i sin undervisning og tager blandt andet eleverne med i hendes opdigtede univers ”Skraldeøen”, hvor den fiktive professor Frost sender mails til børnene om hjælp til eksempelvis at bygge robotter, der redde dyr på øen.

“Jeg er megastolt over at modtage prisen. Jeg håber også, at det kan være med til at inspirere andre lærere til at arbejde kreativt med digital teknologi,” siger hun.

Det med at tænke ud af boksen og arbejde med teknologi kan eleverne i Eva Bjørk Kristjansdottirs klasser også. Faktisk er de så gode til det, at de har vundet den nationale Micro Bits-konkurrence på DR-Ultra to år i træk.

“Jeg glæder mig allermest til at fortælle mine elever, at jeg har vundet prisen. Det har jeg givet mig selv lov til at blære mig med,” griner Eva Bjørk Kristjansdottir.

Eleverne vinder også priser
For Eva Bjørk Kristjansdottir er digital teknologi et af de vigtigste emner, som børn overhovedet kan undervises i. Selvom nutidens børn er digitalt indfødte, er de i lang overvejende grad forbrugere af digital teknologi, uden at de nødvendigvis forstår teknologien, og hvordan de selv kan arbejde med den.

Eva Bjørk Kristjansdottir mener, at når nu verden er blevet så digital, er det vigtigt for fremtidens generationer at forstå teknologien for at kunne deltage i det demokratiske samfund.

Netop forståelse af teknologi og digital teknologi er udgangspunktet, når Eva Bjørk Kristjansdottir underviser sine elever i blandt andet kodning. Børnene har brugt kodning og robotkodning til at designe et klimavenligt ur, som minder folk om at være mere klimavenlige. Det vandt eleverne i hendes klasse 15.000 kr. for at designe i DR-Ultras Micro-Bits-konkurrence det første år. Eleverne vandt igen året efter ved at koble to dyr sammen og kode deres karakteristika i programmet Scratch.

“Eleverne har virkelig taget det til sig og bruger også kodning derhjemme, hvor også deres forældre er kommet med på ideen og deltager aktivt i kodningen. Både elever og forældre har fået mere respekt for teknologien, hvilket forhåbentlig også kan gøre dem til mere aktive medborgere i et digitalt samfund,” siger Eva Bjørk Kristjansdottir.

Børn stimuleres til at være teknologisk kreative
I Sara Petrat-Melins undervisning inddrages teknologi og robotteknologi ved at lade børnene udvikle robotter, der kan løse professor Frosts udfordringer. Børnene skal blandt andet bygge og programmere robotter med Lego WeDo, og de robotter skal som eksempel advare dyr om ikke at komme ud til skraldeøen, hjælpe dyr, der sidder fast i fiskenet, eller på andre måder løse de opgaver, som professor Frost har brug for hjælp til.

Sara Petrat-Melins tilgang til undervisningen er, at hun sammen med eleverne arbejder i et eksperimenterende fællesskab, hvor hun som lærer udstikker en retning, og eleverne så skal være med til at finde ud af, hvordan de kommer i mål.

“Det gør børnene meget motiverede og giver dem en følelse af, at det er deres projekt, fremfor at de følger mit,” siger forklarer Sara Petrat-Melin.

Ligesom Eva Bjørk Kristjansdottir mener Sara Petrat-Melin også, at den digitale dannelse er en vigtig kompetence, børn skal have.

Blev indstillet af deres egne skoleledere
Eva Bjørk Kristjansdottir og Sara Petrat-Melin blev indstillet til prisen af deres respektive skoleledere, der har svært ved at få armene ned over, at de nu har de prisvindende skolelærere ansat på netop deres skoler.

“Eva er en af Danmarks førende lærere inden for det her felt, og det er jeg rigtig stolt af. Når hun lykkes med sine projekter, trækker hun de andre lærere med sig og giver også dem fornyet energi. Hun trækker ikke bare sig selv op, men alle andre med sig. Det bliver man stolt af,” fortæller skoleleder Henrik Hansen fra Stavnsholtskolen.

På Mårslet Skole er skoleleder Inge Pedersen også meget glad for at have Sara Petrat-Melin i sin stab.

“Der har i mange år været meget fokus på naturdelen af natur- og teknologifaget, men med Sara har børnene fået rigtig gode oplevelser med udviklingen af deres teknologiforståelse. Hun har tilført noget ekstra til faget, blandt andet på grund af hendes gode kontakter til forskere på Aarhus Universitet, som også ofte kommer forbi skolen for at lave forskning med børnene,” siger hun.

Pris skal komme børnene til gavn
Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger 250.000 kr. De 50.000 kr. er en personlig pris, mens de 200.000 går til skolen og skal bruges til at udvikle den naturfaglige undervisning.

På Stavnsholtskolen har lærerne i noget tid været i færd med at lavet et mini-maker space, men med prisen kan ordet ”mini” fjernes.

“Vi skal have større lokaler, og vi skal indkøbe mere teknologi. Den her undervisningstankegang skal bredes ud til flere lærere og blive mere synlig på skolen. Det sker, når man ser børn klippeklistre en prototype eller sidde og arbejde med kodning,” forklarer Eva Bjørk Kristjansdottir.

Sara Petrat-Melin vil gerne bruge en del af beløbet til at købe nogle timer fri fra de almindelige skolefag, så hun kan bruge mere tid på at arbejde med emnet ”digital leg”. Derudover modtager alle elever i Aarhus Kommune såkaldte Chromebooks, og her drømmer Sara Petrat-Melin om, at eleverne ikke bare skal bruge de programmer, som andre laver for dem, men at hun kan lære eleverne selv at programmere eksempelvis egne spil.

“Udover det har jeg en drøm om at bygge et legelaboratorium til børnene, som enten skal være i et lokale, eller som nogle mobile kasser, man kan trille ind i klasserne. Til dem skal der indkøbes en masse digitale artefakter, som kan bruges i alle fag og i særdeleshed i natur og teknologi,” siger Sara Petrat-Melin.

Billede: Sara Petrat-Melin

Om Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris
Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i faget Natur og Teknologi. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/udeområde, ekskursioner eller efteruddannelse). Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse.

Du kan læse mere om prisen her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]