Ansøg om midler

Steno Diabetes Center Copenhagen udpeget som internationalt forbillede

World Economic Forum’s Global Coalition for Value in Healthcare har udnævnt Steno Diabetes Center Copenhagen til at være blandt de bedste i verden til at udvikle et værdibaseret sundhedsvæsen til gavn for personer med diabetes og anden kronisk sygdom.

Steno Diabetes Center Copenhagen, der tilbyder skræddersyet diabetesbehandling til personer med diabetes, er i dag blevet udpeget som verdensførende og et forbillede, som andre lande og sundhedssystemer kan lære af. Det er The Global Coalition for Value in Healthcare of the World Economic Forum, der har udnævnt Steno Diabetes Center Copenhagen til at være en såkaldt Global Innovation Hub, fordi de vurderer, at Steno Diabetes Center Copenhagen er et af verdens mest avancerede og nytænkende initiativer, som er med til at styrke udviklingen mod et mere sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der skaber værdi for personer med diabetes.

“Den behandling, vi tilbyder på Steno Diabetes Center Copenhagen har bl.a. resulteret i, at næsten ingen bliver blinde som følge af diabetes. Samtidig har vi reduceret diabetesrelaterede benamputationer med 80 %. Det er fantastiske resultater, som matcher vores vision om at tilbyde personer, der lever med diabetes, både forebyggelse og behandling på internationalt topniveau. Vi skal have et menneskeligt sundhedsvæsen, og Steno Diabetes Center Copenhagen’s tilgang til behandlingen er et rigtigt godt eksempel på det, fordi vi her skaber rammerne om et godt liv for borgere, der lever med en kronisk sygdom. Jeg er meget stolt af anerkendelsen fra World Economic Forum, som viser at vi er godt på vej mod at leve op til visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen”, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Steno Diabetes Center Copenhagen er et offentligt-privat samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk Fonden har doneret 2,95 mia. kr. til videreudvikling af hospitalet, der blev etableret af læge Hans Christian Hagedorn tilbage i 1932. Med anerkendelsen indtræder Steno Diabetes Center Copenhagen i en smal kreds af sundhedsaktører på globalt plan, der er udvalgt til hver især at være et udstillingsvindue for resten af verden i forhold til at udbrede tanken om værdibaseret sundhedsbehandling med fokus på at skabe størst mulig værdi for den enkelte borger.

“Det er et meget stort skulderklap til Steno Diabetes Center Copenhagen og de andre Steno Diabetes Centre i Danmark. Jeg håber, at det vil kunne inspirere og være med til at accelerere en nytænkning i behandlingen af diabetes og andre kroniske sygdomme i lande verden over,” siger Novo Nordisk Fonden’s formand Lars Rebien Sørensen.

Steno Diabetes Center Copenhagen er udvalgt som ét af fire internationale initiativer, der de kommende to år vil være en del af World Economic Forum’s arbejde for at styrke udbredelsen af nytænkende sundhedsinitiativer, som skaber værdi for det enkelte menneske med én eller flere kroniske sygdomme.

“Kroniske sygdomme, herunder diabetes, udgør store udfordringer for befolkninger, sundhedsvæsner og samfundsøkonomier globalt. Det er derfor nødvendigt at de globale sundhedssystemer arbejder hen mod et tværsektorielt orienteret samarbejde, der giver flere sunde leveår til borgere med kroniske sygdomme, en høj brugertilfredshed i behandlingen samt nye behandlingsformer, der er strukturelt og økonomisk bæredygtige. Vi er stolte over at vi er blevet udvalgt som en proof-of-concept-model for nytænkning i sundhedsvæsnet og ser frem til at samarbejde med aktører fra hele verden, som vi helt sikkert kan lære rigtig meget af,” siger Steno Diabetes Center Copenhagen’s direktør Allan Flyvbjerg.

Yderligere oplysninger

Region Hovedstaden: Kontakt pressevagten på tlf. 7020 9588, [email protected]

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]

Steno Diabetes Center Copenhagen, direktør Allan Flyvbjerg, tlf. 5177 9548, [email protected]

Baggrund

World Economic Forum, er en international organisation for offentlig-private samarbejder, der har som vision at forbedre verdens tilstand. Forummet engagerer verdens førende politiske og forretningsmæssige ledere i samfundet til at udforme globale, regionale og industrielle dagsordener: www.weforum.org.

World Economic Forum’s årlige hovedmøde finder sted i Davos, Schweiz.

Læs mere på: www.weforum.org/platforms/shaping-the-future-of-health-and-healthcare

The Global Coalition for Value in Healthcare, der huses af World Economic Forum, er et offentlig-privat samarbejde for at fremskynde værdibaseret styring af sundhedsvæsenet.

Læs mere på: https://www.weforum.org/global-coalition-for-value-in-healthcare og https://www.weforum.org/global-coalition-for-value-in-healthcare/global-innovation-hub

Region Hovedstaden er med sine 1.85 mio. indbyggere den mest folkerige af Danmarks fem politisk styrede regioner. Region Hovedstaden tilbyder borgerne i regionen et sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på hospitalsdrift og psykiatri samt forskning og uddannelse. Region Hovedstaden har desuden en række opgaver, som skal styrke udviklingen i regionen indenfor miljø, trafik, erhverv, uddannelse og det sociale område. Region Hovedstaden har ca. 44.000 ansatte og et samlet årligt budget på over 36 mia. kr. Region Hovedstaden er en del af Greater Copenhagen.

Læs mere på: www.regionh.dk

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har Novo Nordisk Fonden uddelt flere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige videninstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Læs mere på: www.novonordiskfonden.dk

Steno Diabetes Center Copenhagen er et internationalt førende diabeteshospital, der blev etableret i 1932. Steno Diabetes Center Copenhagen er hjemmehørende i Greater Copenhagen, og er et offentligt-privat partnerskab mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Foundation, som er støttet med en donation på 2,95 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Steno Diabetes Center Copenhagen’s formål er ikke alene at løfte diabetesbehandlingen i Region Hovedstaden, men også nationalt og globalt at bidrage til at udvikle nye modeller for et værdibaseret sundhedsvæsen. Steno Diabetes Center Copenhagen er Skandinaviens største diabeteshospital.

Læs mere på: www.sdcc.dk