Ansøg om midler

Støtte til udsatte børns læring efter COVID-19

Novo Nordisk Fonden vil uddele op til i alt 10 mio. kroner til projekter, som kan styrke læringen for udsatte børn, som har haft svært ved at følge undervisningen hjemmefra under COVID-19.

For udsatte børn som måske i forvejen har svært ved at følge med i skolen, kan det have være en særlig udfordring at få tilstrækkeligt ud af hjemmeundervisningen, mens skolerne har været lukkede på grund af COVID-19. Derfor ønsker Novo Nordisk Fonden at støtte projekter som kan bidrage til at udsatte børn får gode muligheder for at øge deres læring.

”Sårbare grupper har desværre været mere end almindeligt hårdt ramt af krisen og nedlukningen af vores samfund. Vi vil gerne give et bidrag til at hjælpe børn og unge,  så de ikke skal opleve et læringsefterslæb på grund af COVID-19-krisen,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President for de sociale og humanitære bevillinger i Novo Nordisk Fonden.

Udsatte børn klarede sig generelt set allerede dårligere i skolen end deres jævnaldrende før COVID-19, og i mindre ressourcestærke familier kan det have været vanskeligt for forældrene at strukturere og bidrage til en skoledag fra hjemmet.

Novo Nordisk Fonden vil støtte projekter for i alt 10 mio. kroner til uddeling allerede fra sommeren 2020 til sociale non-profit organisationer. Fonden ønsker både at støtte nye projekter med læringsaktiviteter samt projekter, hvor læringselementer inkluderes i allerede eksisterende projekter, der er målrettet udsatte børn i skolealderen. Projekterne kan være nye og vidensbaserede tiltag, en del af et større projekt, og det kan være udvikling eller udvidelse af allerede eksisterende projekter.

Læs mere om programmet her.

Læs mere om alle fondens initiativer i forbindelse med COVID-19 her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]