menu
https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/initiativer-i-forbindelse-med-coronavirus-covid-19/

Følg vores coronavirus initiativer

Du kan holde dig opdateret ved at følge med i vores nyheder
Læs vores nyheder og hold dig opdateret

Novo Nordisk Fonden støtter COVID-19-projekter i Jordan og Tanzania

Fonden støtter fire ambitiøse projekter, der bl.a. sætter fokus på at sikre vandforsyning til flygtningelejre og at afbøde smitterisikoen.
Læs mere

Etablering af nationalt testcenter for den ny coronavirus

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 250 mio. kr. til til Statens Serum Institut.
Novo Nordisk Fondens bevilling, der blev besluttet den 27. marts 2020, har til formål at bidrage til markant at øge antallet af danskere i den brede befolkning, der kan testes for, om man er smittet eller har været smittet med den ny coronavirus.
Læs mere

Bevillinger uddelt til projekter

Novo Nordisk Fonden har uddelt 77,7 mio. kr. til 44 projekter, der kan være med til at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19 i Danmark og resten af rigsfællesskabet.
Læs mere

Nødproduktion af ethanol

Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet uddeler 17,5 mio. kr. til etablering af et konsortium bestående af Staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding, der skal sikre nødproduktion af ethanol til desinfektionsmidler under COVID-19-krisen.
Læs mere

Seks nye bevillinger

Novo Nordisk Fonden offentliggør 6 nye bevillinger til coronavirus-relaterede projekter i hele rigsfællesskabet. Der uddeles i alt 7,8 mio. kr. til de nye projekter.
Læs mere

Tre nye forskningsprojekter bevilliget

Novo Nordisk Fonden offentliggør 3 nye bevillinger til coronavirus-relaterede projekter i Danmark. Der uddeles i alt 6,6 mio. kr. til de nye projekter.
Læs mere

Novo Nordisk Fonden støtter forsøg med betændelsesdæmpende medicin mod COVID-19

Professor og overlæge Anders Perner vil undersøge, om betændelsesdæmpende behandling kan hjælpe patienter med COVID-19.
Læs mere

Stor interesse for bevillinger

På få dage har Novo Nordisk Fonden bevilget 19,3 mio. kr. til nye projekter, der skal afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark.
Læs mere

Forskning og udvikling mod coronavirus

På baggrund af den globale spredning af coronavirus har Novo Nordisk Fonden afsat 20 mio. kr. til at støtte forskning og udvikling, der kan styrke beredskabet over for epidemier i fremtiden.
Læs mere

50 millioner kroner - Coronavirus

Novo Nordisk Fonden vil støtte projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark.
Læs mere