Ansøg om midler

Stor pris til idrætsmediciner

Klinisk professor Michael Kjær modtager Hagedorn Prisen 2020. Hans forskning har blandt andet skabt banebrydende ny viden om genoptræning efter skader. Prisen er på 1,5 mio. kr.

Klinisk professor Michael Kjær fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet samt Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har brugt en stor del af sin forskningskarriere og liv på at prøve at forstå, hvorfor vi udvikler overbelastningsskader, hvad end vi er hyggemotionister eller elitesportsudøvere.

Hans arbejde har blandt andet skabt ny indsigt i samspillet mellem muskler, hjernen og stofskiftet, og samlet set har Michael Kjærs store aftryk på forskningen i idrætsfysiologien bidraget til en markant bedre forståelse af, hvordan motion har indflydelse på kroppens stofskiftesundhed og leddene samt senernes velbefindende. For hans mangeårige engagement får han nu tildelt Hagedorn Prisen 2020.

”På det personlige plan er jeg meget stolt og beæret over at få Hagedorn Prisen, men jeg er lige så stolt over, at mit forskningsfelt får prisen. Ofte går den slags priser til forskere inden for kræftsygdomme, hjernen, hjertet og andre steder, hvor forskningen decideret kan redde menneskeliv. Det gør idrætsmedicinen ikke på samme måde, men bindevævsskader rammer rigtig mange mennesker, og jeg er glad for, at det bliver anerkendt med en pris,” siger Michael Kjær.

Hagedorn Prisen er på 1,5 mio. kr. og tildeles årligt en person som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) og Novo Nordisk Fonden. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Har sat stort aftryk på flere forskningsfelter
Michael Kjær har gennem sin karriere publiceret over 400 peer-review-artikler, vejledt over 50 ph.d.-studerende, været mentor for flere doktordisputatser og haft over 25 postdocs under vingerne.

Hans karriere kan opdeles i to faser, hvor hans forskning har haft indflydelse på mennesker og menneskers helbred.

I sine tidlige år som forsker ved Medicinsk Fysiologisk Institut på Københavns Universitet fandt han helt nye indsigter i samspillet mellem muskler, hjernen og stofskiftet. Han fandt blandt andet ud af, at man ved at stimulere musklerne hos personer med lammelser kan opbygge deres muskelmasse og styrke deres kredsløbsfunktion og metaboliske sundhed.

Michael Kjær rejste i 1986 til Stanford University i USA og arbejdede sammen med den internationalt anerkendte forsker professor Gerald Reaven, der som den første beskrev det metaboliske syndrom som forstadiet til type 2-diabetes. Forskningsarbejdet i USA udmøntede sig blandt andet i nye fund omkring muskelarbejde og type-2 diabetes. Begge de nævnte forskningsresultater er videreudviklet til kliniske retningslinjer, som sundhedspersonale benytter sig af i dag.

De seneste 25 år har Michael Kjærs forskningskarriere drejet sig om overbelastningsskader i sener, led og muskler. Forskningen har blandt andet vist, at det i de fleste tilfælde kan betale sig at genoptræne beskadigede led i eksempelvis knæ og skuldre frem for at give dem komplet ro.

For 25 år siden var den slags tilgang til genoptræning utænkelig, men Michael Kjærs forskning har gjort det til lærebogsstof, som alle inden for sportsfysiologien i dag forholder sig til, om det så drejer sig om forskere eller folk, der arbejder med at få elitesportsfolk tilbage i topform. Forskningsresultaterne er publiceret i verdens mest anerkendte videnskabelige tidsskrifter som Science og New England Journal of Medicine.

”Der har været ting i både min tidlige forskning inden for hormonregulering og min nuværende forskning inden for overbelastningsskader på bindevæv, som jeg er meget glad og stolt af sammen med andre at have været med til at pionere,” siger Michael Kjær.

Livslang passion var medvirkede årsag til indstilling til pris
Netop Michael Kjærs personlige og utrættelige engagement i forskningen inden for flere felter gjorde, at han blev indstillet til Hagedorn Prisen 2020. Det fortæller Pia Nimann Kannegaard, formanden for DSIM’s bestyrelse, der beslutter prismodtageren på baggrund af indstillinger fra selskabets medlemmer.

”Professor Michael Kjærs omfattende forskning inden for idrætsfysiologi, reumatologi og sund aldring afspejler en livslang passion for såvel basal som klinisk forskning. Michael Kjær har i sit arbejde gjort banebrydende fund, som er både nationalt og internationalt anerkendt. Hans publikationsliste og vejlederaktivitet er imponerende og taler for sig selv. Både som forsker, kliniker og underviser udviser Michael Kjær nysgerrighed, integritet og udholdenhed, og derfor har DSIM’s bestyrelse besluttet, at han skal modtage årets Hagedorn Pris,” siger Pia Nimann Kannegaard.

Michael Kjær får officielt overrakt prisen ved årsmøde i DSIM den 28. februar.

Om Michael Kjær
Michael Kjær er klinisk professor i idrætsmedicin ved Københavns Universitet og overlæge ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han fik sin lægevidenskabelige embedseksamen i 1984 og sin disputats i 1988. Han er speciallæge i reumatologi fra 1995 og har siden 1997 været overlæge ved Reumatologisk Afdeling og senere Ortopædkirurgisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Han har siddet i Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og sidder aktuelt i Lundbeckfondens bestyrelse og forskningsudvalg, ligesom han er gæsteprofessor ved University of Oxford.

Foruden Hagedorn Prisen 2020 har Michael Kjær modtaget KFJ-prisen 2019, Nordisk Medicinpris 2015, Codan/SEB Pension Hæderspris 2014 og Dronning Ingrids Forskerpris 2011.

Om Hagedorn Prisen
Hagedorn Prisen blev oprettet af Dansk Selskab for Intern Medicin i 1966. Prisen uddeles af selskabet på dets årsmøde som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris, og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen.

Om Dansk Selskab for Intern Medicin
Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) er en paraplyorganisation for de ni intern  medicinske specialer i Danmark og har tæt på 4.500 medlemmer. DSIM har til formål at fremme det videnskabelige studium af den interne medicin og efteruddannelsen af fagets speciallæger.

Selskabet blev oprettet i 1916. Dets bestyrelse består af ni medlemmer, der udpeges af de ni intern medicinske specialeselskabers bestyrelser.

Yderligere information

Michael Kjær, klinisk professor, tlf.: 3863 5055, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]