Ansøg om midler

Stort dansk bidrag til globalt milliard-initiativ mod antibiotikaresistens

En række af verdens førende medicinalselskaber og fonde har sammen rejst godt 6 mia. kr. (USD 1 mia.) til en ny fond, AMR Action Fund, der skal bekæmpe antibiotikaresistens. Formålet er at investere i biotekselskaber, der vil udvikle nye antibiotika til patienter med akutte infektionssygdomme. Fra dansk side bidrager Novo Nordisk, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk Fonden med samlet godt 500 mio. kr. til den nye fond.

Antibiotikaresistens er en global sundhedskrise, der har potentiale til at overgå sygdomme som kræft og COVID-19 med hensyn til både dødsfald og omkostninger. Sidste år døde flere end 700.000 personer som følge af infektioner forårsaget af antibiotikaresistente bakterier, og dødstallet forudses at ville stige markant og nå 10 millioner årligt i 2050.

Ambitionen for den nye AMR Action Fund er at sikre, at der udvikles 2-4 nye antibiotika til patienter inden 2030.

”Antibiotikaresistens er en af de største globale sundhedstrusler, som verdenssamfundet er nødt til at stå sammen om at løse. AMR Action Fund er et vigtigt nyt initiativ, fordi den nye fond skal være med til at sikre, at der bliver udviklet nye effektive antibiotika. Det er glædeligt at se de markante økonomiske bidrag fra dansk side, der viser vilje til at bidrage til at løfte denne opgave,” siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, der i dag deltog i den globale lancering af den nye fond via et virtuelt pressemøde i Berlin sammen med blandt andre generaldirektøren for WHO, præsidenten for Den Europæiske Investeringsbank og den tyske sundhedsminister.

Investeringer i biotekselskaber
AMR Action Fund vil investere i mindre og mellemstore biotekselskaber, som udvikler nye innovative former for antibiotika, der modsvarer de højest prioriterede folkesundhedsbehov, dvs. de farligste og mest resistente bakterier. Dermed vil fonden støtte innovative antibiotikakandidater gennem de sene udviklingsstadier, inden medicinen kan godkendes til patienter, hvor manglende finansiering pt. er en bremse for fremdrift.

Mens verden har akut behov for ny antibiotika, er der paradoksalt nok kun et sparsomt og helt utilstrækkeligt antal nye præparater under udvikling hos medicinalselskaberne. Årsagen er, at der ikke findes et økonomisk bæredygtigt marked. Nye antibiotika bruges kun sparsomt for at bevare deres virkning.

”På trods af de enorme samfundsmæssige omkostninger forårsaget af antibiotikaresistens er der aktuelt ikke et bæredygtigt marked for udvikling af nye antibiotika. Som et resultat af dette når antibiotika, der er i de tidlige udviklingsstadier, aldrig ud til patienterne på grund af mangel på finansiering til de senere faser af klinisk forskning. AMR Action Fund er en vigtig del af løsningen på dette,” siger Kasim Kutay, CEO hos Novo Holdings, som administrerer investeringen i AMR Action Fund på vegne af Novo Nordisk Fonden.

Nye markedsvilkår
AMR Action Fund vil ud over sin investeringsaktivitet også søge at samle en bred alliance af interessenter inden for industrien samt filantropiske organisationer, udviklingsbanker og sundhedsorganisationer for at hjælpe regeringerne med at skabe markedsvilkår, der muliggør bæredygtige investeringer i antibiotika.

Det er den internationale brancheorganisation for medicinalvirksomheder, IFPMA, som er initiativtager til den nye fond. Den støttes økonomisk af flere end 20 førende medicinalvirksomheder, herunder Pfizer, Merck, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson m.fl..

Også de danske medicinalvirksomheder Novo Nordisk, LEO Pharma og Lundbeck  samt Novo Nordisk Fonden bidrager samlet med omkring 500 mio. kr. til initiativet.

Deborah Dunsire, administrerende direktør for Lundbeck, siger: ”Antibiotikaresistens er et universelt problem, som vi er glade for at kunne bidrage til at løse gennem denne fond. Lægemiddelindustrien kan dog ikke alene afværge kriser som den aktuelle, så vi har brug for, at andre institutioner og beslutningstagere også handler. Vi har alle en vigtig rolle at spille.”

Lars Fruergaard Jørgensen, administrerende direktør for Novo Nordisk A/S, udtaler:
”Vores formål i Novo Nordisk er at bekæmpe og behandle kroniske sygdomme såsom diabetes og svær overvægt. Vi er samtidig ikke blinde over for den enorme samfundsudfordring, som antibiotikaresistente bakterier kommer til at udgøre i fremtiden, hvis vi ikke handler på problemerne – sammen. At kunne behandle basale infektioner er en forudsætning for et velfungerende sundhedssystem – både i Danmark og i resten af verden. Med Danmark som et førende land inden for life-science skal vi tage ansvaret på os og være med til at udvikle og investere i det samlede sundhedsvæsen.”

”Medicinalindustrien har et vigtigt ansvar, rolle og bidrag at yde i forhold til globale sundhedskriser. Men den vigtigste faktor er samarbejdet mellem sektorer, myndigheder, regeringer og andre relevante aktører. Globale udfordringer kræver globale løsninger og samarbejder – og det kan vi levere, når vi får alle med omkring bordet,” siger Catherine Mazzacco, CEO for LEO Pharma.

Novo Nordisk Fonden har været engageret i kampen mod antibiotikaresistens i en årrække. Siden 2016 har fonden givet 20 bevillinger til forskningsprojekter inden for feltet på i alt 392 mio. kr., og i 2018 oprettede fonden endvidere REPAIR Impact Fund med det formål at investere 1 mia. kr. i virksomheder, der udvikler helt nye antibiotika. Fokus er på de tidlige udviklingsfaser.

AMR Action Fund er modelleret over REPAIR Impact Fund med meget lignende processer og fokus, men dækker de senere udviklingsfaser, inden den nye antibiotika kan markedsføres.

AMR Action Fund forventes at være operationel i løbet af fjerde kvartal i 2020.

Om AMR Action Fund

AMR Action Fund (AMR er en forkortelse for ”antimicrobial resistance”) vil investere i mindre og mellemstore biotekvirksomheder, som udvikler nye innovative former for antibiotika, der modsvarer de højest prioriterede folkesundhedsbehov.

  • Samlet budget ved lancering: godt 6 mia. kr. (USD 1 mia.)
  • Det samlede danske bidrag er på ca. 500 mio. kr. fordelt på Novo Nordisk Fonden (330 mio. kr.), Novo Nordisk (165 mio. kr.), LEO Pharma (16,5 mio. kr.) og Lundbeck (16,5 mio. kr.).
  • Den nye fond finansieres herudover af: Almirall, Amgen, Bayer, Boehringer Ingelheim, Chugai, Daiichi-Sankyo, Eisai, Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Menarini, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Shionogi, Takeda, Teva og UCB.
  • Et uafhængigt Scientific Advisory Board bestående af førende eksperter vil rådgive AMR Action Fund om de enkelte investeringer.

Tidslinje:

  • 9.  juli 2020: AMR Action Fund lanceres over for offentligheden
  • Q3 2020: AMR Action Funds daglige ledelse påbegynder arbejdet
  • Q4 2020: AMR Action Fund er fuldt operationel
  • Q1 2021: AMR Action Fund forventes at foretage sin første investering

Yderligere information

Steffen Lüders, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 2672 8050, [email protected].