Ansøg om midler

Til Novo Nordisk Fondens bevillingsmodtagere

Corona-krisen har på kort tid haft en meget stor effekt. For nogle af vores bevillingsmodtagere kan det indebære ændringer i planer og prioriteter i forhold til det projekt, man har modtaget en bevilling til fra vores side. Derfor vil vi gerne klargøre, hvordan vi i Novo Nordisk Fonden forholder os til den ændrede situation.

Indledningsvist vil vi gerne forsikre vores bevillingsmodtagere om, at vi vil være i stand til at overholde de udbetalingsplaner, der er indgået med vores mange bevillingsmodtagere, både i år og de kommende år. Novo Nordisk Fondens likvide og finansielle position er robust.

Vi kan ligeledes forsikre vores fremtidige bevillingsmodtagere om, at vi i indeværende år som udgangspunkt fortsat vil følge den ambition om uddelings- og udbetalingsniveauer, som vi tidligere har meldt ud. Det betyder, at allerede planlagte åbne opslag og andre udmeldte aktiviteter, vil blive gennemført som planlagt, om end vi allerede i nogle tilfælde har skudt deadlines for ansøgninger i nogle uger for at give mere tid til de ansøgere, der er påvirket af den ændrede arbejdssituation. Man vil kunne holde sig orienteret via vores hjemmeside i den sektion, der handler om bevillinger i åben konkurrence. Se mere her:  https://novonordiskfonden.dk/da/grants/

Novo Nordisk Fonden har ca. 1400 aktive bevillinger, og for nogle af disse kan lukningsperioden som følge af COVID-19 både i Danmark og udlandet, have en uforudset konsekvens. Møder, arrangementer, rejser og andre aktiviteter kan enten være blevet udskudt, ændret eller helt annulleret, hvilket vil kunne påvirke de aftaler og planer, der er lagt til grund for bevillingen fra os. Vi vil være imødekommende over for ændringer i tids- og projektplaner som følge af Corona-krisen. Ligeledes vil vi fortsat betale for løn og andre omkostninger, der skal svares i lukningsperioden, for de bevillinger, hvor der er sådanne udgifter.

Hvis du er i tvivl om din situation med hensyn til din bevilling, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt venligst den kontaktperson, der er tilknyttet din bevilling. Fondens medarbejdere står som altid til rådighed for en dialog.

Vi håber, at vi sammen og på bedste vis kan løse de udfordringer der måtte være opstået for dit projekt som følge af Corona-krisen.

 

Med venlig hilsen

Birgitte Nauntofte  og Niels Peder Nielsen