Ansøg om midler

To bevillingsprogrammer sat under lup: vi lærer af fortiden og kigger fremad

En evaluering af to af Novo Nordisk Fondens bevillingsprogrammer har påvist store succeser, men samtidig også identificeret områder med plads til forbedring. Som følge heraf indføres vigtige ændringer i Laureate Research Grant og Young Investigator Award programmerne. 

Takket være Laureate– og Young Investigator-programmerne er flere end 30 topforskere fra hele verden siden 2012 flyttet til Danmark for at påbegynde ambitiøse syv-årige projekter, der dels har fremmet deres egne karrierer og samtidig har styrket det danske forskningslandskab og etableret internationale samarbejder. 

Programmerne støtter fremragende forskere, der har en innovativ tilgang til studiet af komplekse biologiske spørgsmål. Laureate-prismodtagerne er etablerede forskere, der modtager 50 mio. kr. til storskalaprojekter med transformativt potentiale. Young Investigator-bevillingerne, der hver især udgør op til 25 mio. kr., uddeles til topforskere, der er på et tidligere tidspunkt i deres karriere, men som er klar til at påtage sig et ambitiøst projekt. Kun ganske få af denne type langsigtede, omfattende og fleksible bevillinger uddeles i Danmark. 

Bevillingsmodtagerne har haft ”en betydelig gennemslagskraft”
En nylig evaluering af begge bevillingsprogrammer viste, at der var mange succeser at fejre. Modtagerne har bidraget væsentligt på hver deres fagområde, dansk forskning er blevet fremmet, og universiteterne har haft stor gavn af ordningerne. 

Det har Hans Bräuner, Prodekan for forskning på Københavns Universitet, set med egne øjne.

”På Københavns Universitet har Novo Nordisk Fondens Laureates haft en stor gennemslagskraft,” siger han. ”De har med udgangspunkt i bevillingen opbygget internationalt anerkendte grupper og har efterfølgende haft stor succes. Deres forskning er blevet publiceret i high impact-tidsskrifter, de har vundet prestigefyldte priser og efterfølgende modtaget andre meget konkurrenceprægede bevillinger.” 

Ifølge Bräuner har Laureate-programmet også bidraget til at gøre universitetet mere attraktivt for topforskere fra hele verden, drevet hurtige fremskridt inden for forskning og bidraget til, at universitetet er kommet højere op på de internationale ranglister. 

Nye finansieringsstrukturer
Evalueringen af Laureate- and Young Investigator-programmerne afslørede også visse mangler. Som følge af disse konklusioner, sammenkoblet med den generelle udvikling i dansk forskning, bliver programmerne nu ændret. 

Begge programmer har modtaget et begrænset antal ansøgninger fra bioteknologiske forskere, selvom programmerne er åbne for bioteknologi og biomedicin, og antallet af ansøgere til Young Investigator-programmet har generelt været lavere end forventet. 

Fremover er Laureate-programmet derfor kun åbent for biomedicinske ansøgere. Internationale forskere inden for bioteknologi opfordres i stedet til at søge gennem Novo Nordisk Fondens RECRUIT-program, der siden 2020 har tiltrukket topforskere inden for natur- og tekniske videnskaber og nu bliver udvidet. Halvdelen af det nuværende Laureate-budget er derfor flyttet til RECRUIT, så der herefter kun uddeles én årlig Laureate-bevilling inden for biomedicin. Bevillingsbeløbet forbliver det samme: op til 50 mio. kr. over syv år. 

Bioteknologiske forskere, der er på et tidligt stadie i deres karriere, opfordres også til at søge om midler via RECRUIT-programmet, idet halvdelen af det nuværende budget for Young Investigator Award flyttes til dette program. Den anden halvdel af budgettet er flyttet til Novo Nordisk Fondens succesfulde Research Leader Programme (RLP), som støtter topforskere på forskellige stadier af deres karriere med fem-årige bevillinger. Fra 2024 står yderligere 50 mio. kr. til rådighed i RLP-kategorien Bioscience and Basic Biomedicine med det primære formål at støtte international rekruttering i Ascending Investigator-kategorien, fx ved at tilbyde ekstra midler til forskere, der har behov for at flytte på tværs af landegrænser. 

Der vil derfor ikke blive uddelt yderligere Young Investigator Awards, og forskere i bioteknologi eller biomedicin, der er på et tidligt stadie i deres karriere, opfordres til at søge RECRUIT- eller RLP-programmerne i stedet. 

Yderligere ændringer af Laureate-programmet
Fra 2024 foretages der to yderligere ændringer i Laureate Research Grant. 

For det første kan forskere, der allerede er i Danmark, nu søge programmet, uanset deres nationalitet. Programmet har siden starten kun været tilgængeligt for forskere uden for Danmark, men da dansk biomedicinsk forskning nu står langt stærkere end for ti år siden, er det vigtigt også at fastholde topforskere i de danske forskningsmiljøer. 

For det andet ændres ansøgnings- og udvælgelsesprocessen. Fra nu af skal potentielle værtsinstitutioner indledningsvist indsende en hensigtserklæring, der hjælper med at sikre stærke forbindelser mellem den indstillede Laureate-kandidat og værtsinstitutionen, såvel som det bredere biomedicinske forskningsmiljø. Udvalgte kandidater inviteres efterfølgende til at indsende en ansøgning, som evalueres ved ekstern fagfællebedømmelse. 

Markante fremskridt
”Enhver ændring, som vi foretager i vores programmer, er baseret på data og på et ønske om altid at forbedre vores initiativer og tilpasse os det konstant skiftende forskningslandskab,” siger Birgitte Holst, Scientific Director in Biomedicine, Novo Nordisk Fonden. 

”Ved at flytte nogle midler fra Young Investigator-programmet til Research Leader Programme vil vi for eksempel lettere kunne sammenligne ansøgningerne inden for biomedicin og sikre, at det altid er de bedste ansøgere, der får bevillingerne.” 

”Og gennem ændringerne i Laureate-programmet søger vi at skabe endnu stærkere bånd mellem de mest talentfulde forskere og forskningsinstitutioner her i Danmark og i udlandet og dermed danne basis for transformativ forskning, der kan forbedre sundheden for mennesker over hele verden.” 

De indledende ansøgninger til Laureate Research Grant 2024 skal indsendes senest den 16. november 2023. RECRUIT-programmet og Research Leader Programme åbner for ansøgninger i løbet af oktober 2023.

Få mere information på Novo Nordisk Fondens webside: Bevillinger i åben konkurrence. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]