Ansøg om midler

Top-endokrinolog modtager hæderfuld pris

Jacobæus Prisen går til professor Stafford Lightman, der i sin karriere har pioneret metoder til at studere hormoner og måder at behandle patienter med hormonsygdomme på.

Professor Stafford Lightman fra University of Bristol har opnået meget i sin lange forskningskarriere. Et af de store højdepunkter har været opdagelsen af den dynamik, hvormed kroppen regulerer frigivelsen af kortisol fra binyren.

Kortisol spiller en stor rolle i kroppens kontrol med blodsukker, kropsfedt og muskler, ligesom hormonet påvirker både hjernens funktion og immunforsvaret.

Stafford Lightmans banebrydende opdagelser på området har blandt andet vist, at kortisol bliver frigivet til blodet i små pulser, der kan variere i størrelse over dagen, og ikke som en jævn strøm over hele døgnet. Opdagelsen har ledt til helt nye måder at behandle en lang række patienter med ubalance i hormonerne.

For hans mangeårige forskningsbidrag har Novo Nordisk Fonden valgt at tildele Stafford Lightman Jacobæus Prisen på 1.500.000 kr. Prisen har til formål at promovere medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning.

»Stafford Lightman har med sin forskning bidraget betydeligt til forståelsen af kortisol og specielt betydningen af hormonets pulsalitet og døgnrytme. Det vigtige arbejde, der også har betydning for patienter med flere sygdomme, vil vi gerne hædre ved at tildele ham Jacobæus Prisen,« siger professor Anna Krook, der er formand for Novo Nordisk Fondens Komite for Endokrinologi og Metabolisme, der identificerer prismodtageren.

Stafford Lightman siger: »Det er en fantastisk overraskelse at modtage prisen, fordi jeg havde ingen idé om, at nogen havde nomineret mig. Det er også belønnende at vide, at det arbejde, som jeg har lavet over det seneste årti, bliver værdsat og set som vigtigt.«

Ledt til bedre forståelse af sygdomme
Et andet nedslagspunkt i Stafford Lightmans Karriere er hans opfindelse af en lille, bærbar maskine, der er i stand til at måle niveauerne af kroppens hormoner over hele døgnet hos personer i løbet af en helt almindelig hverdag.

Koncentrationen af de fleste af kroppens hormoner stiger eller falder i blodet i løbet af døgnet, og derfor kan det ved en enkelt blodprøve være meget upræcist at afgøre, om koncentrationerne på et givent tidspunkt er inden for normalområdet eller indikerer sygdom.

Med den maskine, som Stafford Lightman har opfundet, kan forskere måle koncentrationerne af hormoner i kroppen over hele døgnet i patientens eget hjem, herunder uforstyrret når personen sover. Maskinen åbner op for en helt ny forståelse af, hvad der hormonelt kendetegner forskellige sygdomme.

»Det er et helt nyt værktøj, som kan benyttes til blandt andet at diagnosticere personer med Cushings Sygdom og forbedre kvaliteten af hormonerstatningsterapien ved mange hormonelle sygdomme,« forklarer Stafford Lightman.

Lang karriere
Stafford Lightman har været professor i endokrinologi siden 1988 og professor ved University of Bristol siden 1993.

Fra 2017 til 2019 var han præsident for British Neuroscience Association.
Han har publiceret flere end 600 videnskabelige artikler og været en pioner inden for sit forskningsområde. Han er også grundlægger og chefredaktør på Journal og Neuroendocrinology og fik for sit bidrag til sit forskningsfelt tildelt titlen som Fellow af Royal Society i 2017.

Stafford Lightman modtager Jacobæus Prisen for 2021. Pga. Corona-pandemien blev prissymposiet udsat til i år. Det afholdes den 21. april i Bergen.

Om Jacobæus Prisen

Jacobæus Prisen blev indstiftet i 1939 til minde om den svenske professor H.C. Jacobæus. Prisen har til formål at promovere medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning. Emnet bør falde inden for det fysiologiske eller endokrinologiske område. Prisen er på 1.500.000 kr., opdelt i 250.000 kr. som en personlig pris og 1.250.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde.

Prisen uddeles i regi af Komite for Endokrinologi og Metabolisme, der er en komite under Novo Nordisk Fonden, og forelæsningerne afholdes så vidt muligt i skandinaviske universitetsbyer eller andre byer i Europa med tilknytning til medicinsk forskning.

H.C. Jacobæus (1879-1937) var en pioner inden for klinisk forskning. Han udviklede bl.a. en metode til at undersøge lungerne vha. torakoskopi – kikkertundersøgelser – hvilket har haft stor betydning for diagnosticering og behandling af lungesygdomme, især tuberkulose. Jacobæus var medlem af fondens bestyrelse fra 1926 og frem til sin død.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]