Ansøg om midler

Tre Internationale Topforskere Flytter Til København

Novo Nordisk Fonden har uddelt tre nye Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants på hver DKK 40 millioner over syv år. Bevillingerne trækker internationale t

Tre internationale eliteforskere pakker kufferterne og rykker over de kommende år deres forskning til Danmark, efter de hver har modtaget et Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grant fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne er på hver DKK 40 millioner over syv år.

Formål med bevillingerne, der er uddelt efter opslag i international konkurrence, er at trække fremragende internationale forskere inden for biomedicin og bioteknologi til Danmark og derigennem styrke dansk forskning.

Modtagerne af bevillingerne er:

  • Steven A. Goldman, professor ved University of Rochester Medical Center, Rochester, USA,
  • Maiken Nedergaard, professor ved University of Rochester Medical Center, Rochester, USA,
  • Michael J. Davis, direktør ved The Heart Research Institute i Sydney, Australien, og professor ved University of Sydney.

Steven A. Goldman og Maiken Nedergaard er blandt verdens mest anderkendte navne inden for neurovidenskab. Sammen vil de etablere et Center for Basic and Translational Neuroscience ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Derved tilføres universitetet et helt nyt forskningsfelt, der med ansættelsen af de to professorer forventes at kunne blive et signaturfelt for universitetet. Deres banebrydende arbejde har allerede skabt nye muligheder for at forbedre diagnosticering og behandling af patienter inden for en bred vifte af neurologiske sygdomme.

Michael J. Davis er førende inden for proteinforskning. Han ansættes ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet, og med sig til Danmark bringer han et omfattende forskningsprogram, der vil undersøge, hvordan proteiner beskadiges af oxidering. Denne forskning har potentiale til at besvare komplicerede spørgsmål om den oxidering, der forekommer under sygdom og aldring.

Ulla Wewer, dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, siger:

– Det er en meget stor dag for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Jeg er rigtig stolt over, at Nedergaard, Goldman og Davies vælger at flytte deres forskning til Københavns Universitet. Deres ankomst tilfører ny faglig tyngde, som booster dansk sundhedsforskning og sikrer fakultetets position globalt.

Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden, siger:

– Med disse substantielle bevillinger ønsker Novo Nordisk Fonden at bringe nogle af verdens bedste forskere til Danmark. De tre professorers ankomst vil styrke dansk forskning på både kort og langt sigt og bidrage til at gøre Danmark til et internationalt omdrejningspunkt for forskning inden for biomedicin og bioteknologi.

DEN VIGTIGE SØVN

MAIKEN NEDERGAARD
DANSK STATSBORGER, 56 ÅR
M.D., KØBENHAVNS UNIVERSITET, DANMAR
D.M.SC., KØBENHAVNS UNIVERSITET, DANMARK

En af Maiken Nedergaards store opdagelser har været at identificere den måde, hvorpå cellulære affaldsprodukter fjernes fra hjernen – en opdagelse der har stor betydning for sygdomme såsom Alzheimers. Maiken Nedergaard har for nylig vist, at fjernelse af affaldsprodukter sker meget mere effektivt under søvn, og dermed har hun afsløret en mulig essentiel funktion af søvn. Maiken Nedergaard har endvidere vist, hvordan hjernens støtteceller, kaldet gliaceller – og i særlig grad den type gliaceller, der hedder astrocytceller – spiller en langt mere aktiv og vigtig rolle for hjernens funktion end tidligere antaget. På Københavns Universitet vil hendes forskning rette sig mod at yderligere undersøge bortskaffelse af affaldsprodukter og kommunikation mellem gliaceller i hjernen med det mål at udvikle nye metoder til diagnostik og behandling.

Maiken Nedergaard siger:

– Som forsker et det sundt at flytte, idet det åbner nye muligheder og giver friske ideer. Københavns Universitet er traditionelt stærkt inden for fysiologi, hvilket er et vigtigt aspekt af min fremtidige forskning.

– Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden gør det muligt for mig at stille endnu større spørgsmål i de projekter, som er mest spændende. Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants vil transformere dansk forskning, fordi de store bevillinger kan tiltrække forskere, der internationalt er anerkendt som de bedste, siger hun.

CELLETERAPI TIL HJERNEN

STEVEN A. GOLDMAN
AMERIKANSK STATSBORGER, 56 ÅR
PH.D., THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, NEW YORK, USA
M.D., CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE, NEW YORK, USA
KLINISK RESIDENCY, NEUROLOGI, NEW YORK HOSPITAL-CORNELL OG THE MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER, NEW YORK, USA

Steven A. Goldman er en førende neurolog og stamcelle-forsker med speciale inden for at translatere grundlæggende neurovidenskab til klinisk praksis. Han har opdaget forskellige stam- og progenitorceller i hjernen og er en pioner inden for identifikation og isolation af disse celler, der udvikler sig til de funktionelle celler i centralnervesystemet. Senest har han udviklet unikke modeller til at undersøge, hvordan gliaprogenitorceller bidrager til hjernens funktion. Steven A. Goldmans forskningsprogram på Københavns Universitet og Rigshospitalet får fokus på gliacellernes betydning for en række sygdomme samt på gliastamcellers potentiale til behandling af sygdomme i hjernens nervemarv, f.eks. multipel sklerose.

Steven A. Goldman siger:

– Omfanget af verdensklasse forskere, der er rekrutteret til København over de seneste par år, har været overvældende, og alligevel accelerer væksten i dansk biomedicinsk forskning stadig.

– Den langsigtede stabilitet i Novo Nordisk Fondens bevilling giver os – sammen med den vedvarende støtte fra de mange øvrige partnere – sikkerhed for, at den translationelle indsats, vi nu påbegynder, vil have de bedst mulige betingelser for at bære frugt, og at vi kan omsætte nye behandlinger mod neurologiske sygdomme til klinisk praksis.

PROTEINERNES KAMP

MICHAEL J. DAVIES
BRITISK/AUSTRALSK STATSBORGER, 52 ÅR
D. PHIL. KEMI, UNIVERSITY OF YORK, UK

Michael J. Davies har i sin karriere bidraget væsentligt til forståelsen af, hvordan proteiner modificeres ved oxidering. Oxidering kan beskadige proteiner både i og uden for cellerne, og dette kan ske i stort omfang under en række sygdomme såsom hjerte-kar-, autoimmune og neurodegenerative sygdomme. Michael J. Davis har udviklet flere teknikker til at vise og kvantificere den skade, som oxidering påfører proteiner. Hans forskning ved Københavns Universitet vil koncentrere sig om oxidering af proteiner i væv og celler. Viden om, hvordan proteiner beskadiges i sygsomme såsom åreforkalkning kan bruges til at udvikle nye metoder til at forebygge sygdommen.

Michael J. Davis siger:

– Novo Nordisk Fondens bevilling giver mig en unik mulighed for at fokusere al min tid på tværvidenskabelig forskning og for at opbygge et forskerteam af højeste kvalitet, som kan finde svar på vigtige spørgsmål inden for biomedicin og sundhed. Københavns Universitet og Danmark tilbyder et topklasse miljø inden for det biomedicinske felt.

OM LAUREATE RESEARCH GRANTS

Formålet med Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants er at yderligere internationalisere dansk biomedicinsk og bioteknologisk forskning. De 7-årige bevillinger gives til fremragende internationale forskere, som ønsker at etablere en forskergruppe i Danmark. Hver bevilling gives som en rammebevilling omfattende projektdrift, løn og forskningsapparatur på op til 5 mio. kr. om året i 7 år, dog med en ramme på 10 mio. kr. det første år til etableringsudgifter og rekruttering af medarbejdere (i alt maximalt 40 mio. kr. over 7 år). Bevillingerne kan eventuelt forlænges i yderligere 7 år efter fornyet ansøgning og evaluering i projektets sjette år.

Bevillingerne uddeles af Novo Nordisk Fonden og er fondens største individuelle bevillinger.

De tre aktuelle bevilling er givet på baggrund af opslag i international konkurrence og efter en ansøgningsproces, der løb gennem 2013. Det er anden gang, fonden uddeler disse bevillinger. I januar 2013 modtog professor Steven Cohen og professor Kenn Gerdes hver en bevilling.

YDERLIGERE INFORMATION:

John Wittschieben, Scientific Officer, Novo Nordisk Fonden, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, [email protected]