Ansøg om midler

Tværgående forskning skal løse morgendagens udfordringer inden for sygdom og fødevarer

Novo Nordisk Fonden afsætter op til 360 mio. kr. til forskning, der giver ambitiøse, tværgående bud på, hvordan vi løser globale udfordringer inden for sygdom og fødevarer. Det sker gennem fondens Challenge Programme, der søger ansøgere til tre sammenhængende interdisciplinære temaer inden for nanomaterialer, alternative proteinkilder og matematisk modellering.

Hvad har nanomaterialer, alternative proteinkilder og matematisk modellering til fælles? De kan alle være med til at løse nogle af de globale udfordringer inden for sygdomsbekæmpelse og fødevareforsyning, vi som verdenssamfund står overfor.

Gennem sit Challenge Programme sætter Novo Nordisk Fonden i 2021 fokus på disse tre individuelle, men sammenhængende temaer, der skal give os nogle af svarene på, hvordan vi bruger forskning og teknologi til at bekæmpe sygdomme og sikrer, at der også i fremtiden er nok fødevarer til at brødføde en stigende befolkning.

”Der er tale om tre yderst relevante temaer, der kan ruste os bedre til at tage hånd om globale udfordringer inden for sygdomsbekæmpelse og fødevaremangel. Ved at satse på alle tre områder samtidigt med en interdisciplinær tilgang, får vi samtidig gjort hvert område stærkere,” siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden, som også kommer med eksempler på, hvordan forskningen i de tre temaer kan berige hinanden.

”Et eksempel er, at forskning indenfor proteiner til fødevarer styrkes af forskning inden for biologiske nanomaterialer. Et andet eksempel er, at matematisk modellering udgør et stærkt fundament til at forstå og forudsige, hvordan komplekse systemer – eksempelvis udbredelse af virus eller antibiotikaresistens – opfører sig over forskellige størrelsesskalaer og tidsskalaer,” uddyber Lene Oddershede.

De tre udfordringer i 2021

De tre temaer for Challenge Programme 2021 er:

Til hver af de tre temaer er knyttet en udfordring – heraf navnet Challenge Programme.

For ansøgere til temaet ”Funktionelle nanomaterialer til anvendelse i biovidenskab” er udfordringen at udvikle funktionelle eller responsive nanomaterialer, som demonstrerer nye eller bedre egenskaber og med mulig anvendelse inden for biovidenskab og/eller bioteknologi.

Temaet ”Proteiner til fremtidens fødevarer” udfordrer ansøgerne til at forstå og modulere funktionelle og strukturelle egenskaber ved proteiner fra planter, svampe og mikroorganismer og at forstå deres samspil med andre ingredienser i fødevarematricen med det formål på sigt at kunne erstatte animalske proteiner.

I temaet ”Matematisk modellering af sundhed og sygdom” udfordres ansøgerne til at udvikle matematiske modeller, der kan bygge bro fra enkelte biomolekyler til hele økosystemer og over forskellige tidsskalaer . Modellerne har afgørende betydning for at forstå de mekanismer, der har betydning for menneskers sundhed og sygdom.

Om Challenge Programme

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Challenge Programme er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Der uddeles op til i alt 360 mio. kr. fordelt på tre temaer i 2021, og der kan søges om op til 60 mio. kr. per projekt. Læs mere om Challenge Programme her.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, [email protected]