Ansøg om midler

Ung forsker vil blotlægge effekten af mors stofskifte-sygdom på det ufødte barn

Læge, ph.d. og dr.med. Stine Linding Andersen modtager stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden til at finde ud af, hvad det betyder for det ufødte barn, at mor lider af en stofskiftesygdom under graviditeten. Forskningsprojektet skal gerne munde ud i bedre diagnoser og behandlinger til gravide med stofskiftesygdomme.

Omkring to til tre pct. af alle de 60.000 årligt gravide i Danmark er ramt af stofskiftesygdom, såkaldt thyroidea sygdom, hvor skjoldbruskkirtlen enten producerer for meget eller for lidt stofskiftehormon.

Det kan gå ud over både graviditetsforløbet og det ufødte barn, men det er i dag fortsat uklart, hvordan man bedst diagnosticerer thyroidea sygdomme, og hvordan man bedst behandler dem.

Det kan der dog snart komme mere viden om, efter læge, ph.d. og dr.med. Stine Linding Andersen fra Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har modtaget et såkaldt Excellence Emerging Investigator Grant – Endocrinology and Metabolism på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Med bevillingen får den unge forsker mulighed for at etablere sin egen forskergruppe med henblik på at skabe en langt bedre forståelse af, hvordan thyroidea sygdomme spiller ind i graviditet, og hvordan man lægefagligt bedst kan opdage og tage hånd om kvinder, der har en erkendt eller ikke-erkendt thyroidea sygdom.

»Det er skelsættende som ung forsker at modtage så stort et beløb til at kunne etablere sig og skabe et fundament for udvikling og forskning på området. I forhold til at etablere sin egen forskergruppe og kunne ansætte ph.d.-studerende er det en uvurderlig stor hjælp,« fortæller Stine Linding Andersen.

Bevillingen giver Stine Linding Andersen mulighed for at kombinere sit kliniske arbejde ved hospitalets laboratorieafdeling med forskningsopgaven, hvor hun over de næste fem år kan skabe en platform for et fagligt netværk og for forskergruppen.

 

Rod i stofskiftet kan påvirke det ufødte barn
Thyroidea sygdomme opstår, når skjoldbruskkirtlen ikke fungerer optimalt og laver mere eller mindre af stofskiftehormonerne T3 og T4, end den bør. Så kan personen udvikle enten for lavt stofskifte, såkaldt hypothyroidisme, eller for højt stofskifte, såkaldt hyperthyroidisme.

Symptomerne på sygdommene er ofte uspecifikke og kan gå ubemærket hen, så nogle gravide lider af en thyroidea sygdom uden at vide det. Men det er ikke helt irrelevant, om en kvinde lider af en thyroidea sygdom eller ej, da det kan få stor betydning for det ufødte barn.

Skjoldbruskkirtlen anvender jod til at producere stofskiftehormonerne, og jodindtaget i en befolkning påvirker forekomsten af thyroidea sygdomme. I store dele af verden, og også i Danmark, var der tidligere jodmangel, og svær jodmangel hos gravide kan lede til kretinisme hos barnet. Kretinisme er kendetegnet ved alvorlig fysisk og psykisk underudvikling, og denne alvorlige konsekvens af jodmangel er en af årsagerne til, at vi i Danmark siden år 2000 har beriget salt med jod.

»I første halvdel af graviditeten kan fosteret ikke selv producere stofskiftehormoner og er derfor særligt i denne periode afhængig af den rette mængde stofskiftehormoner fra moderen. Samtidig er stofskiftehormoner vigtige for specielt hjernens udvikling. Hvis moderen har for højt eller for lavt stofskifte, kan det på den måde påvirke barnet,« forklarer Stine Linding Andersen.

 

Lægemidler kan give ufødte børn misdannelser
Igennem de seneste årtier har forskningen inden for området haft tiltagende fokus på at forstå betydningen af milde forstyrrelser i stofskiftet i relation til risici ved graviditet. Stine Linding Andersens forskning har bidraget til at erkende og forstå betydningen af de forskellige grader af thyroidea sygdom.

Sigtet med det nye projekt er at kortlægge, om man tidligt i graviditeten kan identificere og behandle gravide med thyroidea sygdomme.

Stine Linding Andersen fortæller, at man i dag ikke rutinemæssigt undersøger alle gravide for thyroidea sygdomme, men kun en lille del i risikogrupper med symptomer på sygdommene eller med familie med thyroidea sygdomme.

Ydermere har både Stine Linding Andersens tidligere forskning og andre store studier i de seneste år vist, at de lægemidler, som man benytter til behandling af for højt stofskifte, er forbundet med øget risiko for medfødte misdannelser hos barnet. Der er altså både risici forbundet med at behandle de gravide og ikke behandle dem.

»Projektet har både en regional og en national del. I Region Nordjylland vil vi undersøge stofskiftetallene i blodprøver fra alle gravide for dernæst at finde og behandle de kvinder, som viser sig at have uerkendt thyroidea sygdom. Nationalt vil vi indsamle viden om alle de kvinder, som er i behandling for en thyroidea sygdom under graviditet,« siger Stine Linding Andersen.

 

Forskning kan lede til praksisændringer
Forskningsarbejdet bygger oven på en masse tidligere forskning, hvor Stine Linding Andersen har brugt nationale sundhedsregistre til blandt andet at konkludere, at mange gravide har en ikke-erkendt thyroidea sygdom, som potentielt kan få betydning for det ufødte barn.

Forskningen har dog været retrospektiv, og derfor vil hun i det nye forskningsarbejde fokusere på kvinderne, mens de er gravide og ikke nøjes med bagklogskabens lys.

Det vil give flere detaljer om sygdommene og behandlingen, hvilket er nyttigt, i tilfælde af at konklusionerne skal danne grundlag for ændringer i anbefalinger og praksis.

»Målet er at etablere mere viden om thyroidea sygdomme hos gravide, og især om det kan lade sig gøre at finde dem allerede tidligt i graviditeten, som er det tidspunkt, hvor det er mest vanskeligt at identificere. Det er samtidig det mest følsomme tidspunkt for fosteret, og dermed vigtigt at afklare betydningen af at behandle. Derudover drejer det sig om at finde ud af, hvilke risici der kan være ved behandling, og hvordan vi behandler bedst under graviditeten,« siger Stine Linding Andersen.

Bevillingen til Stine Linding Andersen er en del af Novo Nordisk Fondens Research Leader Programme hvorigennem fonden i 2020 har uddelt i alt 400 mio. til 41 projekter. Læs mere her.

 

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 25 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

 

Yderligere information
Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]