Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen

250.000 

Novo Nordisk Fonden bevilger årligt i alt DKK 250.000 til uddeling af en undervisningspris til læreruddannelsen.

Ansøgningsinfo

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 22. november 2024 kl. 12.00.

Kald lukket

Kandidater til prisen kan indstilles af uddannelsesledere, dekaner eller rektorer ved danske professionshøjskoler.

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2025.

Kontakt

Sofie Hoxer
Grant Specialist

Inspirerende undervisning

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen er målrettet engagerede og dygtige undervisere på læreruddannelsen, der underviser i undervisningsfagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi og matematik.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige naturfaglige grundskolelærere.

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen uddeles årligt. Prisen består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller udviklingsprojekter).

Prisen uddeles til en underviser efter indstilling fra dennes uddannelsesleder, dekan eller rektor. Lærerstuderende og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til uddannelsesleder/dekan, som så kan indstille via linket ved ansøgningsinfo. Der må gerne indstilles flere kandidater fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Blandt de indstillede kandidater udvælges prismodtager af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser.

Prisen bliver overrakt på Big Bang konferencen i marts 2025. Prismodtageren opfordres til at deltage i en paneldebat med prismodtagere af Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris, Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris, Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris samt Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen.

Se Novo Nordisk Fondens andre priser her.

Se tidligere modtagere

Indstil en kandidat til prisen til Naturfagsunderviser på Læreruddannelsen

Kald lukket

 

Udgivet
03 July 2018