Ansøg om midler

Annette Cronval & Gitte Laurentiussen

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2018 (ØST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2018

Annette Cronval og Gitte Laurentiussen er pædagoger på Områdeinstitution Midtbyen i Hillerød Kommune, hvor de dedikeret skaber rammer, mulighed og motivation for sciencepædagogik blandt børn og kolleger.

Annette Cronval og Gitte Laurentiussen indgår i et naturnetværk af sciencepædagoger på tværs af syv dagtilbud i Midtbyen. Her har de været igangsættere og drivkraft for fælles naturfestivaler med titler som fx ”Hvor kommer lyden fra?” og ”Forbundne kar”.

Annette Cronval og Gitte Laurentiussen bidrager til et stimulerende naturfagligt miljø gennem deltagelse i fællesdage og besøg på tværs af dagtilbuddene. Her planlægger den ene sciencepædagog et emne og inviterer så en gruppe børn fra et andet dagtilbud til at komme og deltage. Vuggestuebørnene kan fx arbejde med eksperimenter med vand, mens børnehavebørnene arbejder med tidlige matematiske begreber. Aktiviteter forberedes og dokumenteres gennem aktionsskemaer, som efterfølgende anvendes til inspiration og vidensdeling blandt alle medarbejdere i Midtbyens dagtilbud.

Annette Cronval og Gitte Laurentiussen udarbejder og vedligeholder en række materialekasser og turrygsække, som fra afdeling Lindevej Sciencehus frit kan lånes af alle dagtilbud i Midtbyen. Turrygsækkene er tematiske med emner som ”Tur på engen”, ”Tur til sø og hav” osv. De kan indeholde økser, kort, mikroskoper, vaders, måleinstrumenter, geometriske figurer, udstoppede dyr og meget andet inspirationsmateriale.

Med prisen hædres Annette Cronval og Gitte Laurentiussen for deres interesseskabende aktiviteter og ekstraordinære, rammesættende indsats indenfor læreplanstemaet natur og naturfænomener i Områdeinstitutionen Midtbyen.

Læs mere om Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris her.