Ansøg om midler

Charlotte Damgaard

Novo Nordisk Fondens Naturtematisk Pædagogpris 2019 (VEST)

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris - 2019

Charlotte Damgaard er pædagog i Dagnæs Børnehus, hvor hun fungerer som tovholder på forløb om natur og science for de mere end 250 børn på tværs af dagtilbuddets vuggestue, børnehave og dagpleje.

Charlotte Damgaard har samlet materialer og udviklet pædagogiske tiltag i Børnehusets STEAM Makerspace, hvor børnene kan udvikle deres kreativitet ved at eksperimentere med kendte og nye materialer og teknologier. Hun har en ek-sperimenterende tilgang, hvor børnenes nysgerrighed stimuleres, og hvor de i samarbejde med voksne opstiller hypote-ser og undersøger for at opnå ny viden. På den måde får børnene erfaringer med teknologi i form af robotbygning, mi-kroskoper og programmering af microbits, og de forholder sig til naturvidenskabelige elementer som magnetisme, røg og plantefysiologi.

Charlotte Damgaard arbejder med ”hands-on-erfaringer” og lærer børnene ”at se nøje efter”. De øver sig i at se ligheder og forskelle og i at kategorisere og opdele, og de får dermed styrket både naturvidenskabelige og sproglige kompetencer.

Charlotte Damgaard inspirerer kolleger gennem oplæg på egen og andre institutioner samt ved sparring med kommunens pædagogiske konsulenter. Hun henter inspiration på Big Bang konferencen, tilpasser nye ideer til aldersgruppen og videreformidler til kolleger.

Med prisen hædres Charlotte Damgaard for sin ekstraordinære indsats med at udvikle og dele inspirerende og nyskabende science-aktiviteter for børn i alderen 0-6 år i Dagnæs Børnehus.

Læs mere om Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris her.