Ansøg om midler

CBS-BIO: Masteruddannelse i bioentreprenørskab

En to-årig MSc-uddannelse der kombinerer avancerede bioteknologiske kurser med kurser i innovation og kommercialisering, i et samarbejde mellem tre danske universiteter og i partnerskab med centrale life science-selskaber.

Projekt data

År
2021
Bevillingsbeløb
6,5 mio. kr.

CBS-BIO er en MSc-uddannelse i business administration og bioentreprenørskab, som går i partnerskab med industriaktører med det formål at støtte den fortsatte vækst inden for life science-sektoren i Danmark ved at uddanne og træne danske og internationale talenter.

Gennem uddannelsen opnår kandidaterne tværdisciplinære færdigheder, der er relevante for intraprenørskab og entreprenørskab i life science-virksomheder – lige fra startups til de etablerede virksomheder.

CBS-BIO-uddannelsen er blevet udviklet i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet i partnerskab med vigtige danske life science-selskaber, deriblandt Novo Nordisk, Novozymes, Chr. Hansen, Lundbeck og LEO Pharma.

Den to-årige masteruddannelse kombinerer ét års avancerede bioteknologiske kurser med ét år med kurser i innovation og kommercialisering, som de deltagende life science-virksomheder lægger lokaler til og støtter. De studerende arbejder også med det biovidenskabelige startup-miljø, især med fokus på fokus på entreprenørskab ved BioInnovation Institute.

CBS-BIO sigter på at rekruttere studerende fra hele verden til uddannelsen. Den internationale dimension sikres gennem samarbejdet med Nanyang Technical University, Singapore, CBS-BIO’s engagement i biotek hotspots i USA og de deltagende universiteters normale rekruttering af internationale studerende.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 6,5 mio. kr. til at støtte uddannelsen mellem 2021 og 2024.