Ansøg om midler

Center for sundt liv og trivsel

Udvikling af center, der skal være med til at sikre en sund vægt for børn.

Projekt data

Projekt website

Børns sundhed og trivsel udfordres af overvægt og svær overvægt, som er et stigende problem både i den danske befolkning og globalt. Børn, der vokser op med overvægt, bliver ofte voksne med overvægt, og vi ved at overvægt blandt voksne er forbundet med en øget risiko for en lang række alvorlige lidelser. Men allerede i barndommen oplever børnene også konsekvenserne af overvægt og svær overvægt i form af psykologiske, fysiske, sociale og kognitive komplikationer. De personlige omkostninger er ofte det, børnene først mærker i form af stærkt forringet livskvalitet pga. mobning, stigmatisering, dårlig kropsopfattelse og lavt selvværd, der kan være medvirkende til lidelser og dårlig trivsel.  

Novo Nordisk Fonden afsatte derfor i 2020 et større beløb til oprettelse af en afdeling i Fonden under ledelse af Senior Project Director Arne Astrup, der skal være med til at udvikle et center med fokus på  sund vægt for børn. Centret skal bl.a. bidrage til at der udvikles ny viden på området, der kan bidrage udviklingen af nye virksomme indsatser til at fremme en sund vægt og forebygge overvægt. Centret vil også skulle se på behandlingsmulighederne, der findes for børn og bidrage til, at der udvikles best practices, der ikke er med til at stigmatisere børnene og deres familier. Centret vil også få en væsentlig opgave i at bidrage til kompetenceudvikling af fagprofessionelle og videndeling både nationalt og internationalt.   

Centret skal udvikles med centrale aktører på området, og der er allerede igangsat flere projekter, der skal være med til at understøtte aktiviteterne i et kommende center.  

Du kan læse mere om på centrets hjemmeside.