Ansøg om midler

Center for sundt liv og trivsel

Udvikling af center, der skal være med til at sikre en sund vægt for børn.

Projekt data

År
2022
Bevillingsbeløb
1 mia. kr.
Projekt website

Børns sundhed og trivsel udfordres af overvægt og svær overvægt, som er et stigende problem både i den danske befolkning og globalt. Børn, der vokser op med overvægt, bliver ofte voksne med overvægt, og vi ved at overvægt blandt voksne er forbundet med en øget risiko for en lang række alvorlige lidelser.

Men allerede i barndommen oplever børnene også konsekvenserne af overvægt og svær overvægt i form af psykologiske, fysiske, sociale og kognitive komplikationer. De personlige omkostninger er ofte det, børnene først mærker i form af stærkt forringet livskvalitet pga. mobning, stigmatisering, dårlig kropsopfattelse og lavt selvværd, der kan være medvirkende til lidelser og dårlig trivsel.  

Center for Sundt Liv og Trivsels primære formål er at tilvejebringe ny evidensbaseret viden om vægtudvikling og trivsel blandt børn. Denne viden skal omsættes til praksis i form af indsatser målrettet børn, deres familier og de fagprofessionelle samt de rammer der omgiver børnene. Indsatserne skal fremme trivsel, være afstigmatiserende og forebygge en vægtudvikling, som kan have betydning for den enkeltes fysiske og psykiske sundhed.

Indsatserne skal ske i tæt partnerskab med en bred vifte af offentlige og private aktører på området, herunder kommuner, regioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, foreninger m.fl.

Centret er etableret med en bevilling fra fonden på op til 1 mia. kr. over 10 år og 100 mio. kr. over 10 år fra Sundhedsministeriet. Centret åbnede i januar 2023.