Ansøg om midler

Danish Diabetes Academy

Det er ambitionen, at vi gennem Danish Diabetes Academy uddanner fremtidens diabetesforskere til at have en tværsektoriel og tværfaglig tilgang i deres arbejde.

Kontakt

Rikke Ørtved
Senior Project Lead, Medical Science, Novo Nordisk Fonden

På jagt efter en kur

Diabetes er en kronisk sygdom, der i Danmark såvel som i resten af verden er i konstant vækst. Det skønnes, at op mod 425 mio. mennesker på verdensplan har diabetes.

Ambitionen med Danish Diabetes Academy er at øge kvaliteten af dansk diabetesforskning og give et samlet overblik over al diabetes forskning i Danmark. Akademiet tiltrækker de bedste forskere fra ind- og udland og skaber en samarbejdende kultur med netværk og vidensdeling forskerne imellem. Akademiet har samtidig som mål at fremtidssikre diabetesforskningen ved at udbyde en række nye forskerstillinger og arrangementer rettet mod unge forskertalenter, så de får optimale muligheder for at dygtiggøre sig og forfølge en karriere inden for feltet.

I sidste ende er akademiets overordnede mål at frembringe ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på.

Platform for samarbejde

Kernen i Akademiet er sekretariatet ved Odense Universitetshospital, der er vært for akademiet, men de tilknyttede forskere er ansat ved bl.a. universiteter og hospitaler landet over. En af sekretariatets vigtigste opgaver er – bl.a. via kurser og konferencer – at skabe en platform for et samarbejde forskerne imellem. Akademiet er åbent for alle diabetesforskere i ind- og udland, der ønsker at benytte akademiets tilbud. Visionen er, at dette samarbejde på tværs af fakulteter og over landegrænser vil skabe en synergieffekt, der styrker forskningen i Danmark og internationalt.

Akademiet er en videreudvikling af et andet initiativ støttet af Novo Nordisk Fonden; Forskerskolen i Molekylær Metabolisme, som udbød ph.d.-stipendier til forskning inden for emner såsom diabetes og overvægt. Fonden har støttet forskerskolen i perioden 2008-2010 med DKK 13,5 mio. og i 2010-2013 med DKK 25 mio.

Novo Nordisk Fonden bevilgede i 2012 DKK 201 mio. til etablering af Danish Diabetes Academy ved Odense Universitetshospital. I 2017 bevilgede fonden yderligere 156 mio. kr. over fem år til akademiet.