Ansøg om midler

Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA)

Formålet med akademiet er at styrke dansk forskning og uddannelse af forskere inden for diabetes og endokrinologi.

Kontakt

Rikke Ørtved
Senior Project Lead, Medical Science, Novo Nordisk Fonden

På jagt efter en kur

Diabetes samt de fleste endokrine sygdomme er kroniske sygdomme, der i Danmark såvel som i resten af verden er i konstant vækst. Ambitionen med Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA) er at fremme forskning i verdensklasse, der kan skabe bedre forebyggelse og behandling af diabetes og endokrine sygdomme.

Akademiets mål er at bidrage til uddannelsen af nye forskertalenter inden for diabetes og endokrinologi, og der opereres ud fra en flerstrenget strategi med henblik på, at aktiviteterne skal have den størst mulige effekt. Således arbejder akademiet med fire typer af aktiviteter:

  • Uddannelsesaktiviteter og arrangementer rettet mod unge forskertalenter, så de kan dygtiggøre sig.
  • Netværksaktiviteter samt nationalt såvel som internationalt samarbejde på tværs af forskningsområder med universiteter, hospitaler, life science-industrien og NGOer.
  • Bevillinger til ph.d.er, postdocs og gæsteprofessorer.
  • Formidling og outreach.

På tværs af disse aktivitetsområder arbejder DDEA med fire strategiske temaer: i) digitalisering og nye teknologier; ii) oplysning og inddragelse af offentligheden; iii) strategiske partnerskaber; samt iv) translationel forskning.

Platform for samarbejde

Odense Universitetshospital er vært for akademiet, og det er også her akademiet er forankret, mens de tilknyttede forskere er ansat ved bl.a. universiteter og hospitaler landet over. En af sekretariatets vigtigste opgaver er – f.eks. via kurser og konferencer – at skabe en platform for et samarbejde forskerne imellem. Akademiet er åbent for alle diabetesforskere i ind- og udland, der ønsker at benytte akademiets tilbud. Visionen er, at dette samarbejde på tværs af fakulteter og over landegrænser vil skabe en synergieffekt, der styrker forskningen i Danmark og internationalt.

Akademiet er en videreudvikling af Danish Diabetes Academy, som Novo Nordisk Fonden har støttet i mere end 10 år (2012-2022).

Læs mere om Danish Diabetes and Endocrine Academy her

Et netværk af akademier

Novo Nordisk Fonden har også støttet Danish Cardiovascular Academy og Danish Data Science Academy. Alle tre akademier har som deres mission at fremme uddannelse og talentudvikling af unge forskere, bl.a. gennem netværksaktiviteter og samarbejde. Hvert akademi understøtter mere end 100 ph.d.- og postdoc-bevillinger.