Ansøg om midler

Den Grønne Rygrad – undervisning i bæredygtighed til skolebørn

Den grønne tænketank CONCITOs klimaambassade og foreningen Haver til Maver er gået sammen om det ambitiøse nationale program Den Grønne Rygrad.

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 19 mio.

Den grønne tænketank CONCITOs klimaambassade og foreningen Haver til Maver er gået sammen om det ambitiøse nationale program Den Grønne Rygrad.

Formålet med Den Grønne Rygrad er at give eleverne et ’grønt curriculum’, som fremmer den bæredygtige agenda, præsenterer den for børnene og understøtter den naturvidenskabelige undervisning i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad samler og udbreder de bedste praksisforløb  inden for temaerne Natur, Fødevarer, Sundhed, Klima, Energi og Ressourcer og skaber konkrete undervisningsforløb til skolebørn på alle klassetrin. Praksisforløbene er lokale tilbud, som udbydes af naturskoler, organisationer, virksomheder, museer mm.

Undervisningsforløbene skal lære børnene, hvordan biologi, kemi, geografi, fysik og matematik hænger sammen med verden uden for klasselokalet, og hvor vigtige de naturvidenskabelige kompetencer er i forhold til at omstille vores samfund til en mere bæredygtig retning.

Undervisningen skal være både sjov og sanselig, og børnene skal gennem undervisningsforløbene både dyrke, opleve, regne og være kreative.

Den Grønne Rygrad løber fra 2019 til 2024, hvori initiativtagerne indgår i et samarbejde med 15 kommuner og relevante grønne undervisningsaktører om at udvælge, samle og udbrede de bedste praksisforløb i et selvfølgeligt grønt undervisningssupplement i STEM-fagene.

 

Fotograf: Kasper Leegaard