Ansøg om midler

LIFE

Novo Nordisk Fonden har bevilget op mod 1,9 mia. kr. til LIFE Fondens landsdækkende undervisningsinitiativ over en 10-årig periode.

Projekt data

År
2020
Bevillingsbeløb
1,9 mia. kr.
Projekt website

LIFE blev oprindeligt søsat som et naturvidenskabeligt uddannelsesinitiativ under Novo Nordisk Fonden i 2018, men blev etableret som selvstændig erhvervsdrivende fond i December 2020.

Formålet med LIFE Fonden er at styrke børn og unges viden om og fascination af naturvidenskab via undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i skoler og på ungdomsuddannelser.

I tæt samarbejde med virksomheder, forskningsmiljøer og skoler udvikler LIFE undervisningsforløb, hvor børn og unge udforsker nogle af tidens store samfundsudfordringer fra et naturvidenskabeligt perspektiv – fra udryddelse af sult til bæredygtig omstilling i industrien.

De tematiske undervisningsforløb udbydes gratis til skoler i hele Danmark. Forløbene er målrettet elever i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

LIFE har sin egen campus i Lyngby, hvor skoler kan komme på besøg og benytte fondens professionelle laboratoriefaciliteter. Skolerne kan også booke ét af LIFE’s mobile laboratorier, som kommer ud til skolerne. Derudover har LIFE en digital læringsplatform, MY:LIFE, med undervisningsmaterialer, der supplerer undervisningsforløbene.