Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode støttede fonden etableringen af et center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Projekt data

År
2021
Bevillingsbeløb
USD 47,5 mio.

Centret danner rammen om tætte samarbejder mellem Broad Institute og danske forskere indenfor genomforskning, bioinformatik, type-2 diabetes og fedme. Det forskningsmæssige fokus er på at undersøge, hvordan de genetiske koder reguleres i menneskets celler i forbindelse med komplekse sygdomme, bl.a. ved hjælp af computermodellering. Dette vil på sigt kunne bane vejen for bedre diagnostik, udvikling af skræddersyet præcisionsmedicin og bedre behandlingsformer. Centret deler forskningsdata, metoder og værktøjer med eksisterende internationale projekter og dermed bidrager til den fælles indsats i regi af International Common Disease Alliance.

Der er forskningsaktiviteter ved Broad Institute såvel som ved danske institutioner, med udveksling af forskere og særlige træningsprogrammer for de danske forskere. Ambitionen er at bidrage til at støtte og udvikle vækstlaget af talentfulde danske unge forskere og klinikere, der kan blive kan opkvalificerede ved det nye center samt få direkte adgang til Broad-instituttets unikke teknologiplatforme samt ekspertise i genteknologi og datavidenskab.

Læs mere her.