Ansøg om midler

Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

Med Partnership for Education of Health Professionals (PEP) tager Novo Nordisk Fonden et skridt i retning af at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien og Østafrika.

Projekt data

År
2023

Kontakt

Mette Ide Davidsen
Director, Global Health Programmes, Social & Humanitarian

Den globale mangel på uddannet sundhedspersonale udgør en stadig større udfordring. Globalt vil der i 2030 være behov for yderligere 10 millioner fagpersoner inden for sundhedssektoren ifølge WHO. I lav- og mellemindkomstlande, hvor sundhedssystemerne allerede er overbelastede, er efterspørgslen særlig presserende. Dertil kommer en hastigt stigende forekomst af ikke-smitsomme sygdomme såsom kardiometaboliske sygdomme, herunder diabetes og hypertension.

Med Partnership for Education of Health Professionals tager Novo Nordisk Fonden et skridt i retning af at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien og Østafrika.

  • Vores vision: Mennesker, der lever under svære vilkår i landdistrikter i Indien og Østafrika, har adgang til kvalificeret forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme på lige fod med andre.
  • Vores mission: Sundhedspersonale er uddannet til at levere kvalificeret forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme til mennesker, der lever under svære vilkår, og kvindeligt sundhedspersonale er styrket, så de trives i deres valgte profession.

PEP arbejder for at styrke den langsigtede institutionelle kapacitet på de universiteter og professionshøjskoler, der uddanner de fremtidige sygeplejersker, jordemødre, læger og offentligt sundhedspersonale, som kommer til at arbejde i landdistrikter i Indien og Østafrika. Dette vil kvalificere sundhedspersonalet til at kunne håndtere de komplekse og specifikke sundhedsbehov, der er til stede hos den lokale befolkning. PEP vil også arbejde for nye uddannelses- og karrieremuligheder og forbedringer af arbejdslivet for at fremme kvinders empowerment inden for arbejdsstyrken af sundhedsuddannede.

For at sikre, at de uddannelsesmæssige interventioner bygger på bedste praksisser og er videnskabeligt funderet, har PEP meget fokus på forskning i uddannelsespraksis og på det sundhedspersonale, der arbejder i landdistrikterne. Denne forskning sikrer, at evidensen fra daglig praksis bliver inkorporeret i design af projekter og undervisningen i uddannelserne.

PEP er ved at blive implementeret flere steder i Indien og Østafrika, med start i Kenya. Det gennemføres i et partnerskab med uddannelses-, sundheds- og forskningsinstitutioner, offentlige styrelser og andre relevante interessenter i Indien, Østafrika og internationalt. Under PEP-paraplyen udvikles partnerdrevne projekter, som tager hensyn til de lokale sundhedsbehov og prioriteringer og er på linje med de offentlige investeringer.

For at imødekomme kønsbaserede uligheder i sundhedsuddannelserne og arbejdsstyrken af sundhedsuddannede anvender PEP en tilgang til kønsmainstreaming på tværs af interventioner og forskningsaktiviteter, herunder målrettede aktiviteter som fokuserer på kvinder og minoritetsgrupper.

PEP opbygger desuden et globalt partnerskabsnetværk for at sikre, at innovation og ny viden bliver delt mellem partnerne i Indien, Østafrika, Danmark og globalt.

Video om PEP:

Partnership for Education of Health Professionals (PEP) from Novo Nordisk Fonden on Vimeo.

Partnerskabsprojekter i Indien

Med start i Indien i 2023 er der blevet igangsat fem små partnerskabsprojekter, som har potentiale for læring, opskalering og et fortsat samarbejde efter afslutningen af den indledende projektperiode. De fem projekter drives frem af følgende partnere:


Relevante dokumenter:

Partnership projects within the Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

PEP – Overview presentation

Udgivet
30 March 2023