Ansøg om midler

Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

Med Partnership for Education of Health Professionals (PEP) tager Novo Nordisk Fonden et skridt i retning af at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i Indien, Kenya og Østafrika.

Projekt data

År
2023

Kontakt

Mette Ide Davidsen
Director, Global Health Programmes, Social & Humanitarian

Den globale mangel på uddannet sundhedspersonale udgør en stadig større udfordring. Globalt vil der i 2030 være behov for yderligere 10 millioner fagpersoner inden for sundhedssektoren ifølge WHO. I lav- og mellemindkomstlande, hvor sundhedssystemerne allerede er overbelastede, er efterspørgslen særlig presserende. Dertil kommer en hastigt stigende forekomst af ikke-smitsomme sygdomme såsom kardiometaboliske sygdomme, herunder diabetes og hypertension.

Med Partnership for Education of Health Professionals tager Novo Nordisk Fonden et skridt i retning af at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien, Kenya og Østafrika.

  • Vores vision: Mennesker, der lever under svære vilkår i landdistrikter i Indien og Østafrika, har adgang til kvalificeret forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme på lige fod med andre.
  • Vores mission: Sundhedspersonale er uddannet til at levere kvalificeret forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme til mennesker, der lever under svære vilkår, og kvindeligt sundhedspersonale er styrket, så de trives i deres valgte profession.

PEP arbejder for at skabe mere robuste sundhedssystemer, der er gearet til de lokale behov, ved at styrke uddannelses- og forskningskapaciteten på de universiteter professionshøjskoler, der uddanner sygeplejersker, læger, klinisk personale og andre sundhedsprofessionelle, som kommer til at arbejde i landdistrikter i Indien, Kenya og Østafrika. Fokus er på at styrke kompetencerne blandt undervisere, nye undervisningsmetoder og -teknologier, evidensbaseret undervisningsindhold samt på at skabe nye uddannelses- og karrieremuligheder for at fremme kvinders empowerment inden for arbejdsstyrken af sundhedsuddannede.

For at sikre, at de uddannelsesmæssige interventioner bygger på bedste praksisser og er videnskabeligt funderet, har PEP meget fokus på forskning i uddannelsesmæssig indhold og praksis. Denne forskning sikrer, at evidensen fra daglig praksis bliver inkorporeret i design af projekter og undervisningen i uddannelserne.

PEP er ved at blive implementeret flere steder i Indien og Kenya, med planer om at udbrede initiativet i andre dele af Østafrika. Det gennemføres i et partnerskab med uddannelses-, sundheds- og forskningsinstitutioner, offentlige styrelser og andre relevante interessenter i Indien, Kenya, Østafrika og internationalt. Under PEP-paraplyen udvikles partnerdrevne projekter, som tager hensyn til de lokale sundhedsbehov og prioriteringer og er på linje med de offentlige investeringer.

For at imødekomme kønsbaserede uligheder i sundhedsuddannelserne og arbejdsstyrken af sundhedsuddannede anvender PEP en tilgang til kønsmainstreaming på tværs af interventioner og forskningsaktiviteter, herunder målrettede aktiviteter som fokuserer på kvinder og minoritetsgrupper.

PEP opbygger desuden et globalt partnerskabsnetværk for at sikre, at innovation og ny viden bliver delt mellem partnerne i Indien, Kenya, Østafrika, Danmark og globalt.

Video om PEP:

Partnership for Education of Health Professionals (PEP) from Novo Nordisk Fonden on Vimeo.

Partnere i Indien

PEP blev først lanceret i Indien i 2023 gennem fire partnerskabsprojekter med følgende partnere:

Partnere i Kenya

I 2024 udvidede PEP sine aktiviteter til Kenya og søsatte tre partnerskabsprojekter med følgende partnere:

Partnere i Danmark

PEP faciliterer netværk mellem uddannelsesinstitutioner og danske partnerinstitutioner i forhold til teknisk assistance, gensidig læring og udvikling af institutionerne. PEP har etableret partnerskaber med følgende institutioner:

Relevante dokumenter:

Partnership projects within the Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

PEP – Overview presentation

Udgivet
30 March 2023