Ansøg om midler

Pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal bidrage til at løse store samfundsudfordringer

Pionercentret for kunstig intelligense (AI) er det første af flere pionercentre i Danmark. Centrene er en national satsning, der har til formål at etablere forskningscentre i den absolutte verdenselite, der udfører grundforskning med sigte på transformative løsninger af store samfundsmæssige udfordringer. Finansieringen af centrene sker i samarbejde mellem Danmarks Grundforskningsfond og de private fonde Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden.

Pionercentret for AI åbnede i marts 2022 og er forankret ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, med deltagelse af Danmarks Tekniske Universitet (DTU), IT-Universitetet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Ambitionen for centret er at benytte kunstig intelligens til at løfte centrale områder som sundhed og bioteknologi, energi og infrastruktur samt klima og biodiversitet.

Der er afsat godt 350 mio. kr. over 13 år til centret. Heraf har Novo Nordisk Fonden bevilget 54 mio. kr.

Læs mere om Pionercentret for AI her.