Ansøg om midler

Steno Diabetes Centre – forebyggelse og behandling af diabetes

Formålet med Steno Diabetes Centrene er at skabe det bedst mulige udgangspunkt for at forebygge og behandle diabetes og andre relaterede sygdomme. Novo Nordisk Fonden har støttet etableringen af Steno Diabetes Centrene i de fem danske regioner og Grønland med 7,8 mia. kr.

Projekt data

Bevillingsbeløb
DKK 7,8 mia.
Projekt website

Kontakt

Rikke Ørtved
Senior Project Lead, Medical Science, Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden støtter Steno Diabetes Centrene ud fra et mål om, at personer med diabetes skal leve længere og bedre, og at færre personer skal udvikle diabetes. Gennem en forskningsbaseret tilgang ønsker fonden desuden at bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes.

Der er på nuværende tidspunkt etableret Steno Diabetes Centre i de fem regioner i Danmark og i Grønland, mens et center på Færøerne er undervejs. Dermed vil Steno Diabetes Centrene komme på landkortet i hele rigsfællesskabet.

For hvert center gælder det, at der tages udgangspunkt i de særlige forhold, som gør sig gældende i hver region og i Grønland. Patientinvolvering er central for planlægningen af centrenes aktiviteter og fysiske rammer.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 7,4 mia. kr. til de danske regioner til etablering og drift af de regionale diabetescentre. Fonden har desuden bevilget 382 mio. kr. til etablering af Steno Diabetes Center Grønland (Inuunerissaavik Steno Kalaallit Nunaat) i Nuuk. Bevillingerne dækker behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde samt nye bygninger.

Læs mere på Steno Diabetes Centrenes hjemmeside.