Ansøg om midler

The Novo Nordisk Foundation Vaccine Accelerator (NVAC)

At muliggøre NIVI's mission ved at levere ekspertise på brancheniveau inden for vaccineudvikling

Projekt data

År
2023

Kontakt

Hocine William Mankouri
Senior Scientific Lead, Infectious Diseases

Den todelte mission for Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines & Immunity (NIVI) er at skabe viden om værtsimmunitet, interaktioner mellem vært og patogener samt vaccineteknologier og omsætte denne viden til vacciner, der sikrer robust, varig og bred immunitet mod respiratoriske patogener.

Dette opnås ved at forankre NIVI’s forskningsaktiviteter i Novo Nordisk Foundation Center for Vaccines & Immunity, eller NCVI, og samtidig oprette et aktieselskab, der er ejes 100 % af fonden (Novo Nordisk Foundation Vaccine Accelerator, eller NVAC). Inden for dette setup vil tværfaglige NIVI-projektteams arbejde tæt sammen om teknologiudvikling, generering af nøgledata og overordnede fremskridt hen imod udvikling af nye vacciner.

En af NVAC’s nøgleroller er at være katalysator i forhold til at nå NIVI’s mission ved at give adgang til de nødvendige banebrydende teknologier, så man kan gøre brug af initiativets komparative, datadrevne tilgang til design, test og optimering af nye vaccinekandidater. NVAC vil desuden stille ressourcer og ekspertise (enten direkte eller via eksterne strategiske partnerskaber) til rådighed for at sikre, at hele værdikæden, fra eksplorativ forskning til klinisk fase 2 translationel udvikling, kan opnås

De tre hovedmål for NVAC er:

  1. At muliggøre vigtig forskning ved hjælp af licensering af IP

NIVI vil skulle bruge en bred portefølje af forskellige vaccineplatforme, samt sikre adgang til en avanceret “værktøjskasse af adjuvanser” gennem dedikerede strategiske partnerskaber. For at muliggøre dette vil NVAC have et ekspertteam, der vil evaluere potentielt lovende IP og forhandle forretningsbetingelser med henblik på at erhverve og udvikle vaccineteknologier (herunder antigener, administreringssystemer, adjuvanser og vaccineplatforme) til dedikerede translationelle forskningsaktiviteter. Det overordnede mål er at sikre, at IP/teknologier er tilgængelige for forskere hos NCVI til evaluering, kombinering og optimering med henblik på at udvikle nye vacciner mod NIVI-patogenerne og generere omfattende komparative datasæt for forskellige vaccineplatforme.

  1. At optimere tidlig procesudvikling og teknologioverførsel

NVAC vil sikre, at kvalitetshensyn implementeres og dokumenteres fra den tidlige opdagelse ved 1) at levere reagenser af høj kvalitet og analytiske undersøgelser til forskerholdene hos NCVI, 2) at optimere produktion, oprensning og formulering i lille skala, 3) at føre tilsyn med teknologioverførsel til en produktionspartner, der kan opskalere og fremstille vaccinekandidater i henhold til GMP til kliniske fase 1- og 2-forsøg og 4) at validere analyser, der kan bruges i kliniske forsøg.

  1. At overvåge den videre vaccineudvikling, klinisk afprøvning og udlicensering af førende vaccinekandidater

Hvis NIVI’s forskning resulterer i en førende vaccinekandidat med lovende data, vil et professionelt vaccineudviklingsteam udvikle et detaljeret forslag og budget til den videre vaccineudvikling og kliniske afprøvning. NVAC vil derefter koordinere produktionen af GMP-certificerede vacciner og føre tilsyn med kliniske fase 1- og 2-forsøg i samarbejde med dedikerede kliniske forsøgspartnere. Når NIVI har fundet en lovende førende vaccinekandidat, der understøttes af de kliniske forsøgsdata, vil vaccinepakken samt intellektuelle rettigheder (IP), prækliniske/kliniske data og produktionsviden blive udlicenseret til en kommerciel partner med henblik på yderligere klinisk udvikling, produktion i stor skala og markedsføring i henhold til relevante globale aftaler om adgang og indtægtsdeling. Eventuelle indtægter vil blive geninvesteret i NIVI.