Ansøg om midler

Ifølge fondens Generelle vilkår og betingelser skal alle vores bevillingsmodtagere til enhver tid overholde gældende lovgivning, bestemmelser, standarder og etiske normer.

Derudover har fonden formuleret diverse regler og politikker, som gælder specifikt for vores bevillinger i åben konkurrence. Disse regler og politikker er gældende for ansøgere såvel som komitemedlemmer og alle andre stakeholdere, som har med processen omkring vores bevillinger i åben konkurrence at gøre:

Code of Conduct
Et sæt principper som beskriver den adfærd, vi forventer af vores ansatte, vores bestyrelsesmedlemmer, komitemedlemmer, personer finansieret af vores bevillinger samt personer og organisationer, som samarbejder med fonden.

Cost covered
Forskningsmidler og omkostninger dækket af Novo Nordisk Fondens bevillinger.

Diversitetspolitik
Novo Nordisk Fondens diversitetsprincipper i forbindelse med uddeling af bevillinger.

Retningslinjer for habilitet
Fondens regler for hvem der ikke kan søge om eller modtage støtte fra Novo Nordisk Fonden samt regler for hvordan komitemedlemmer skal identificere og forholde sig over for eventuelle interessekonflikter i arbejdet med at evalurere ansøgninger.

Retningslinjer for komiteerne 
De vejledende principper, som komiteens medlemmer skal handle efter, når de vurderer ansøgninger til Novo Nordisk Fonden.

Standarder for god forskningspraksis
Alle forskere som modtager finansiering fra Novo Nordisk Fonde skal følge de højeste standarder for forskningspraksis og -integritet.

Privatlivspolitik
Novo Nordisk Fonden forpligter sig på at værne om dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesloven.

Politik for dataetik
Novo Nordisk Fonden er complient med både dansk og EU lovgivning om data og privatlivsbeskyttelse.