Ansøg om midler

Investigator Grant i Kunsthistorisk Forskning

Kald åbner
24 October 2023
Kald lukker
16 January 2024 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2024
Tilbagevendende kald
November 2024
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give de mest talentfulde forskere inden for kunsthistorisk forskning de bedste betingelser for en længerevarende fordybelsesperiode til at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau og dermed styrke forskningen inden for kunsthistorie i Danmark.

Eligibility

Forskningsprojekter kan beskæftige sig med alle kunsthistoriens tidsaldre fra forhistorisk tid og frem til i dag og med kunst i bred forstand, forstået som billeder, arkitektur, skulptur, performance, biokunst, foto, film, digital kunst mm., dog med en klar relevans for billedkunsten i dansk eller international kontekst. Ansøger skal redegøre for den faglige relevans og forankring i forskningsmiljøet ved den danske værtsinstitution.

Fonden støtter ikke projekter indenfor konservering eller arkæologi.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 4 millioner pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

Ansøger skal beskæftige sig med kunsthistorisk forskning og være forankret ved et universitet, museum eller anden dansk vidensinstitution (værtsinstitution) i hele bevillingsperioden. Der skal indsendes en husningsaftale fra værtsinstitutionen med ansøgningen.

Ansøger skal være på postdoc-, seniorforsker-, adjunkt-, lektor- eller professorniveau og have udført dokumenteret selvstændig, original og vægtig forskning på højt niveau. Ansøger kan enten være fastansat ved vidensinstitutionen eller endnu ikke have opnået fastansættelse.

Der skal være én hovedansøger, altså én ’investigator’, som er den primære modtager af bevillingen. Der kan dog godt være medansøgere, som bidrager aktivt og videnskabeligt til projektet, og som får del i bevillingen. Medansøgere skal ligeledes være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution i Danmark og ovennævnte krav til stillingsniveau gælder også for eventuelle medansøgere.

Ph.d.-studerende og postdocs kan også deltage i projektet, dog ikke som medansøgere, men finansieret igennem projektet.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Støtte

Der er i alt 2 bevillinger hver à op til DKK 4 mio. til dækning af løn samt direkte omkostninger. Bevillingen gives for en periode på minimum 2 år og maksimum 4 år.

Projektansøgninger med en varighed på under 2 år behandles ikke.

Evalueringskriterier

Fondens komite for forskning i kunst og kunsthistorie evaluerer ansøgninger baseret på følgende kriterier:

  • Det ansøgte projekts akademisk kvalitet, forskningshøjde og potentiale
  • Projektets relevans og signifikans
  • Projektets metodologi og gennemførbarhed;
  • Værtsinstitutionens forskningsmiljø, herunder relevansen af det foreslåede projekt for forskningsmiljøet på værtsinstitutionen
  • Ansøger akademiske kvalifikationer og opnåede forskningsresultater
  • Eventuelle medansøgeres og/eller samarbejdspartneres kvalifikationer og forudsætninger

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 24. oktober 2023. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

 

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.