Ansøg om midler

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning

Kald åbner
24 October 2023
Kald lukker
16 January 2024 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2024
Tilbagevendende kald
November 2024
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde kandidater mulighed for at forfølge en forskerkarriere inden for kunsthistorisk og praksisbaseret kunstforskning og dermed støtte, at felterne udvikler sig til højeste niveau i Danmark.

Eligibility

Ansøger skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende kvalifikationer på ansøgningstidspunktet.

Ansøger skal være indskrevet på en gradsgivende institution, fx et universitet i Danmark under stipendieperioden og samtidig ansat ved en dansk administrerende værtsinstitution. Værtsinstitutionen er der, hvor ansøger vil blive ansat og udføre størstedelen af sit arbejde. Værtsinstitutionen kan være indskrivningsinstitutionen eller f.eks. et museum eller et kunstakademi. Indskrivnings- og husningstilsagn skal indsendes sammen med ansøgningen.

Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte relevante institutioner tidligt i ansøgningsprocessen.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 2.450.000 pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forskningsfelter

Der uddeles i alt 5 stipendier inden for følgende fire forskningsområder:

To ph.d.-stipendier i kunsthistorisk forskning tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner før eller efter år 1900 i dansk eller international kontekst. Der vil fortrinsvis blive uddelt et stipendie i kunsthistorisk forskning før 1900 og et stipendie i kunsthistorisk forskning efter 1900.

To ph.d.-stipendier i praksisbaseret kunstforskning tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter tager udgangspunkt i ansøgers kunstneriske eller kuratoriske praksis. Projektet skal bestå af en skriftlig afhandling og et kunstnerisk eller kuratorisk produkt. Der vil fortrinsvis blive uddelt et stipendie i praksisbaseret forskning i kunst og et stipendie i praksisbaseret forskning i kuratering.

Et femte ph.d.-stipendium med særligt potentiale tildeles en ansøger med projektforslag af særlig høj kvalitet hvad angår originalitet, hypotese, metode og/eller empirisk grundlag ansøgt inden for et af ovenstående felter og tidsaldre. Dette stipendium kan ikke specifikt søges.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 2.45 millioner per stipendium til dækning af egen løn, projektdrift, udstyr, publikation, konferencedeltagelse, rejseomkostninger, samarbejdsaktiviteter, studieafgift, bench fee samt administrationsbidrag.

Evalueringskriterier

Fondens komite for forskning i kunst og kunsthistorie evaluerer ansøgninger baseret på følgende kriterier:

  • Det ansøgte projekts originalitet, kvalitet og metodologi
  • Ansøgers akademiske kvalifikationer
  • Ansøgers kunstneriske/kuratoriske kvalifikationer (kun for praksis-baserede projekter)
  • Projektets gennemførbarhed, herunder projektets relevans for forskningsmiljøet på værtsinstitutionen

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som kan tilgås fra den 24. oktober 2023. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.