Ansøg om midler

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier i Kunsthistorisk og Praksisbaseret Forskning 2023

Kald åbner
24 October 2022
Kald lukker
12 January 2023 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2023
Tilbagevendende kald
Expected November 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde kandidater mulighed for at forfølge en forskerkarriere inden for kunsthistorisk og praksisbaseret kunstforskning og dermed støtte, at felterne udvikler sig til højeste niveau i Danmark.

Med dette opslag inviterer Novo Nordisk Fonden kandidater til at søge et ph.d.-stipendium indenfor kunsthistorisk forskning før eller efter 1900 eller indenfor praksisbaseret forskning i kunst eller kuratering. Stipendierne er af tre års varighed.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 2 millioner pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

Ansøger skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende kvalifikationer på ansøgningstidspunktet.

Ansøger skal være indskrevet på en gradsgivende institution, fx et universitet eller Det Kongelige Akademi i Danmark under stipendieperioden og samtidig ansat ved en dansk administrerende værtsinstitution. Værtsinstitutionen er der, hvor ansøger vil blive ansat og udføre størstedelen af sit arbejde. Værtsinstitutionen kan være universitetet eller f.eks. et museum eller et kunstakademi. Indskrivnings- og husningstilsagn skal indsendes sammen med ansøgningen.

Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte relevante institutioner tidligt i ansøgningsprocessen.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelter

Der uddeles i alt 5 stipendier inden for følgende fire forskningsområder:

  • 1 ph.d.-stipendium i kunsthistorie før 1900 tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner fra perioden før år 1900.
  • 1 ph.d.-stipendium i kunsthistorie efter 1900 tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner fra perioden efter 1900.
  • 1 praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers kunstneriske praksis. Projektet skal bestå af et kunstnerisk produkt og en skriftlig afhandling.
  • 1 praksisbaseret ph.d.-stipendium i kuratering tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt tager udgangspunkt i ansøgers kuratoriske praksis. Projektet skal bestå af en kuratorisk undersøgelse og en skriftlig afhandling.

Et femte ph.d.-stipendium med særligt potentiale tildeles en ansøger med projektforslag af særlig høj kvalitet hvad angår originalitet, hypotese, metode og/eller empirisk grundlag ansøgt inden for et af ovenstående felter og tidsaldre. Dette stipendium kan ikke specifikt søges.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 2 millioner per stipendium til dækning af egen løn, projektdrift, rejseomkostninger, studieafgift samt administrationsbidrag.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som kan tilgås fra den 24. oktober 2022. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.