Ansøg om midler

Mads Øvlisen Postdocstipendier 2023

Kald åbner
24 October 2022
Kald lukker
12 January 2023 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2023
Tilbagevendende kald
Expected November 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde forskere mulighed for – som led i deres forskerkarriere – at gennemføre forskningsprojekter af høj kvalitet og derigennem yde et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark.

Med dette opslag inviterer Novo Nordisk Fonden kandidater til at søge et postdocstipendium indenfor kunsthistorie, praksisbaseret forskning i kunst eller kuratering, eller kunst & naturvidenskab.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 1.5 millioner pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

For at komme i betragtning til et stipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer (f.eks. magisterkonferens suppleret med senere forskning eller anden tilsvarende forskningsaktivitet). For ansøgere, hvis ph.d.-afhandling ikke er godkendt ved ansøgningsfristen, vil ansøgninger kun blive taget i betragtning, såfremt vejleders udtalelse fremsendes til Novo Nordisk Fonden senest 14 marts 2023. Postdoc-stipendiet kan først aktiveres, når ph.d.-graden er tildelt.

Ansøgere, der ikke har en ph.d.-grad, skal vedhæfte dokumentation for, at deres forskningsaktivitet er substantiel og svarer til niveauet for en ph.d.-grad.

Ansøgere til det praksisbaserede stipendium kan komme i betragtning med opnået uddannelse på kandidatniveau suppleret med professionel kunstnerisk eller kuratorisk praksis og substantiel kunstnerisk eller kuratorisk produktion.

Alle ansøgere skal være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution (administrerende værtsinstitution) i Danmark under postdocforløbet. Ansøgere behøver ikke at være ansat ved værtsinstitutionen på ansøgningstidspunktet, men et husningstilsagn skal indsendes med ansøgningen.

Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte en relevant værtsinstitution tidligt i ansøgningsforløbet.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Forskningsfelter

Der uddeles i alt op til 5 stipendier til støtte af 2-årige postdocprojekter for talentfulde forskere inden for følgende forskningsfelter:

  • 2 postdocstipendier i kunsthistorie tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner. Projekterne kan relatere til alle perioder inden for en international eller dansk kontekst.
  • 2 postdocstipendium i praksisbaseret forskning i kunst og kuratering tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter tager udgangspunkt i ansøgernes billedkunstneriske eller kuratoriske praksis.
  • 1 postdocstipendium i kunst & naturvidenskab tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt går på tværs af discipliner og retter sig mod udforskning af interaktionen mellem kunsthistorie & naturvidenskab i bred forstand, herunder også bio- og lægevidenskabelige discipliner og/eller teknologi i samtidsrettede eller historiske kontekster. Projektet skal være af teoretisk karakter, men praksisbaseret forskning inden for kunst og/eller kuratering kan inkluderes.

Læs mere om postdocstipendierne i ansøgningsvejledningen.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 1,5 mio. per stipendium til dækning af udgifter som egen løn, tilskud til drift, rejseomkostninger og administrationsbidrag.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 24. oktober 2022. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.