Ansøg om midler

Mads Øvlisen Postdocstipendier

Kald åbner
24 October 2023
Kald lukker
16 January 2024 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2024
Tilbagevendende kald
November 2024
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at give talentfulde forskere mulighed for – som led i deres forskerkarriere – at gennemføre forskningsprojekter af høj kvalitet og derigennem yde et væsentligt bidrag til den kunsthistoriske og kunstneriske forskning i Danmark.

Med dette opslag inviterer Novo Nordisk Fonden kandidater til at søge et postdocstipendium indenfor kunsthistorie, praksisbaseret forskning i kunst eller kuratering, eller tværfaglig forskning i kunst og naturvidenskab.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 1.800.000 pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

Der uddeles i alt op til fem stipendier til støtte af 2-årige postdocprojekter for talentfulde forskere inden for følgende forskningsfelter:

2 postdocstipendier i kunsthistorie tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter ligger inden for det kunsthistoriske fagområde med særligt henblik på kunsthistoriske og/eller kunstteoretiske emner.

2 postdocstipendier i praksisbaseret forskning i kunst og kuratering tildeles ansøgere, hvis forskningsprojekter tager udgangspunkt i ansøgernes billedkunstneriske eller kuratoriske praksis.

1 postdocstipendium i kunst & naturvidenskab tildeles en ansøger, hvis forskningsprojekt går på tværs af discipliner og retter sig mod udforskning af interaktionen mellem kunsthistorie & naturvidenskab i bred forstand, herunder også bio- og lægevidenskabelige discipliner og/eller teknologi i samtidsrettede eller historiske kontekster. Projektet skal være af teoretisk karakter, men praksisbaseret forskning inden for kunst og/eller kuratering kan inkluderes.

Læs mere om postdocstipendierne i ansøgningsvejledningen.

For at komme i betragtning til et stipendium skal ansøger have erhvervet en ph.d.-grad eller lignende kvalifikationer (f.eks. magisterkonferens suppleret med senere forskning eller anden tilsvarende forskningsaktivitet). For ansøgere, hvis ph.d.-afhandling ikke er godkendt ved ansøgningsfristen, vil ansøgninger kun blive taget i betragtning, såfremt vejleders udtalelse fremsendes til Novo Nordisk Fonden senest 14 marts 2024. Postdocstipendiet kan først aktiveres, når ph.d.-graden er tildelt.

Ansøgere, der ikke har en ph.d.-grad, skal vedhæfte dokumentation for, at deres forskningsaktivitet er substantiel og svarer til niveauet for en ph.d.-grad.

Ansøgere til det praksisbaserede stipendium kan komme i betragtning med opnået uddannelse på kandidatniveau suppleret med professionel kunstnerisk eller kuratorisk praksis og substantiel kunstnerisk eller kuratorisk produktion.

Alle ansøgere skal være tilknyttet et universitet, museum eller anden vidensinstitution (administrerende værtsinstitution) i Danmark under postdocforløbet. Ansøgere behøver ikke at være ansat ved værtsinstitutionen på ansøgningstidspunktet, men et husningstilsagn skal indsendes med ansøgningen.

Bemærk, at nogle universiteter og institutioner kan have interne ansøgningsfrister, der ligger før Novo Nordisk Fondens ansøgningsfrist og ansøgere opfordres derfor til at kontakte en relevant værtsinstitution tidligt i ansøgningsforløbet.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Støtte

Der kan ansøges om op til DKK 1,8 mio. per stipendium til dækning af udgifter som egen løn, driftsomkostninger, udstyr, publikationsomkostninger, konferencedeltagelse, samarbejdsaktiviteter, rejseomkostninger, bench fee og administrationsbidrag.

Evalueringskriterier

Fondens komite for forskning i kunst og kunsthistorie evaluerer ansøgninger baseret på følgende kriterier:

  • Det ansøgte projekts originalitet, kvalitet og metodologi
  • Ansøgers akademiske kvalifikationer
  • Ansøgers kunstneriske/kuratoriske kvalifikationer (kun for praksis-baserede projekter)
  • Projektets gennemførbarhed, herunder projektets relevans for forskningsmiljøet på værtsinstitutionen

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt og i sin helhed, inden ansøgningsprocessen startes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 24. oktober 2023. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.