Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Gæsteprofessorat i Kunst og Kunsthistorie 2023

Kald åbner
24 October 2022
Kald lukker
12 January 2023 2:00pm (CET)
Tidspunkt for afgørelse
Mid April 2023
Tilbagevendende kald
Expected November 2023
Retningslinjer for ansøgning

Formål

Novo Nordisk Fonden ønsker at tiltrække internationale topforskere i kunst og kunsthistorie til uddannelses- og forskningsinstitutioner i Danmark for derigennem at styrke og inspirere disse faglige miljøer samt skabe udsyn og indblik i aktuelle strømninger i kunsten og kunsthistorien.

Om bevillingen

Beløb

Op til DKK 1.5 millioner pr. bevilling

Komite

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Kontakt

Kontakt vedrørende indhold: Clarissa Løkkegaard Engelholm. Kontakt vedrørende ansøgning/NORMA: Julie Krener.
Clarissa Løkkegaard Engelholm
Project Manager
+45 3527 6526 [email protected]
Julie Krener
Grant Manager
+45 2222 6426 [email protected]

Forudsætninger

Gæsteprofessoratet kan søges af universiteter og højere billedkunstneriske uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har forskning og undervisning inden for kunsthistorie og billedkunst.

Arkitektskoler, designskoler, filmskoler og musikskoler kan ikke søge professoratet.

Gæsteprofessoren skal være en seniorforsker/kunstner på professorniveau fra et anerkendt universitet, forskningsinstitution eller kunstakademi uden for Danmark. Gæsteprofessoren skal være forankret ved den danske værtsinstitution i bevillingsperioden og deltage aktivt i forskningen og undervisningen ved pågældende institution. Det er dog også muligt for flere danske institutioner at samarbejde om gæsteprofessoratet. Selve ansøgningen skal udarbejdes og indsendes af en ledende forsker inden for det relevante faglige felt ved den danske værtsinstitution.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde en redegørelse for gæsteprofessorens videnskabelige kvalifikationer, herunder CV og publikationsliste, en beskrivelse af hvordan gæsteprofessoren vil styrke forskningen og undervisningen ved modtagerinstitutionen, en undervisnings- og forskningsplan samt et budget.

Det er en forudsætning at modtagerinstitutionen selv afklarer alle skatteforhold og takster samt hjælper med arbejds- og opholdstilladelse til gæsteprofessoren.

Ansøger må kun indsende én ansøgning for et specifikt projekt/formål pr. kalenderår.

Varighed og støtte

Professoratet kan have en varighed på 3-12 måneder bestående af  én sammenhængende periode eller en række besøg ved de involverede institutioner.

Professoratet støttes med maksimalt DKK 125.000 per måned. Der kan søges om støtte til løn/honorar til gæsteprofessoren, rejse- og opholdsudgifter, udgifter i forbindelse med flytning, netværksaktiviteter samt et administrationsbidrag på op til 5% af den samlede bevilling.

Ansøgningsproces

Det er vigtigt, at ansøger læser vejledningen grundigt i sin helhed, inden ansøgningsprocessen påbegyndes, da denne indeholder det komplette opslag samt detaljeret information om ansøgningsprocessen.

Ansøgningen skal udfyldes og indsendes via fondens ansøgningssystem, som er tilgængeligt fra den 24. oktober 2022. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.